Gå direkte til indhold
 • Nyt kort med 3 års gennemsnit af total kvælstofdeposition 2020 – 2022 er tilgængelig på husdyrgodkendelse.dk

  01-07 2024 12:08

  Kortene med samlet deposition af kvælstof til miljøgodkendelser indeholder information om den årlige mængde af kvælstof (gennemsnit over 3 år), som deponeres på planter, jord og vand fra luften. Depositionen er stedfæstet i et grid, hvor vægten af den samlede årlige deposition er beregnet for hvert kvadrat i griddet. Datasættene er resultat af modelberegninger med DEHM modellen udført af DCE, Aarhus Universitet i forbindelse med delprogram for luft under NOVANA.

   

  Information om det enkelte kvadrats kg N pr. hektar pr. år, i gennemsnit over 3 år, fremgår af MiljøGIS (N-deposition 3-års gennemsnit) https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=husdyr2017

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering

  13-06 2024 11:37

  2017-versionen af husdyrgodkendelse.dk er opdateret i forhold til paragrafændringerne på anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. april 2024. 

   

  Alle igangværende og nye skemaer vedrørende anmeldeordningerne, der ikke var afgjort 1. april 2024, er rykket ét paragrafnummer. Det betyder for eksempel, at et ikke afgjort skema til anmeldelse af forskellige driftsbygninger, anlæg m.v. ville inden opdateringen hedde § 10. Det er nu automatisk opdateret til § 11 på alle igangværende skemaer i henhold til gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse. 

   

  Anmeldelser afgjort i perioden fra 1. april 2024 til opdateringen 13. juni 2024 er også automatisk rettet til det nye paragrafnummer. 

   

  Anmeldelser afgjort før 1. april 2024 har beholdt det gamle paragrafnummer.

   

  Husk at tømme computerens cache efter opdatering af husdyrgodkendelse.dk.

 • Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket torsdag d. 13. juni kl. 9.00 til ca. 12.00

  07-06 2024 09:04

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket torsdag d. 13. juni 2024 fra kl. 9.00 til ca. 12.00 pga. opdatering. 

  I forbindelse med opdateringen vil paragrafnumre på anmeldeordningerne blive opdateret i husdyrgodkendelse.dk  i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. april 2024.

   

  Alle igangværende og nye skemaer vedrørende anmeldeordningerne, der ikke var afgjort 1. april 2024, bliver rykket ét paragrafnummer. 

  Anmeldelser afgjort i perioden fra 1. april 2024 til opdateringen 13. juni 2024 bliver automatisk rettet til det nye paragrafnummer. 

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering

  16-05 2024 11:10

  2017-versionen af husdyrgodkendelse.dk er opdateret i forhold til følgende:

   

  Baggrundskort

  De tre baggrundskort hentes nu fra Datafordeleren, da den tidligere kortløsning udfases ultimo maj 2024.

  Ortofoto fra 2008 er erstattet af ortofoto fra 2016.

  Opløsningen på skærmkortet er væsentlig forbedret.

  FOT-kortet er udfaset, da det ikke udbydes af Datafordeleren.

   

  OML

  Under Basisoplysninger er det nu muligt at angive, hvis lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning. Oplysningen påvirker ikke lugtberegningen i skemaet, men der kommer følgende info-besked på fanen med resultatet af lugtberegningen: ”Bemærk at nedenstående lugtberegning er erstattet af en konkret OML-beregning.” 

   

  Kommunens afgørelser

  I forbindelse med kommunens afgørelse af §§ 16 a og 16 b ansøgninger er der indarbejdet nye pop-up beskeder. Her skal kommunen bekræfte, at det er det rigtige skema, de er ved at afgøre. Miljøstyrelsen beder kommunerne have fokus på at tjekke om det er det rigtige skema de er ved at afgøre, samt at de vælger den rigtige type afgørelse. 

   

  Nyheder om husdyrgodkendelse.dk på mail

  Hvis du ikke har modtaget denne nyhed på mail kan du tilmelde dig nyheder om husdyrgodkendelse.dk på følgende link: https://husdyrvejledning.dk/#abonnerhusdyr

   

  BEMÆRK at med ændringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. april 2024 har alle anmeldeordningerne rykket et paragrafnummer. Denne ændring er endnu IKKE indarbejdet i husdyrgodkendelse.dk. Vi arbejder på at det kan ske i løbet af juni.

   

  Husk at tømme computerens cache efter opdatering af husdyrgodkendelse.dk.

   

 • Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket torsdag d. 16. maj kl. 9.00 til ca. 12.00

  06-05 2024 15:42

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket torsdag d. 16. maj 2024 fra kl. 9.00 til ca. 12.00 pga. opdatering. 

  I forbindelse med opdateringen vil der ske følgende:

  • Baggrundskort hentes fremover fra Datafordeleren.
  • Ortofoto fra 2008 erstattes af kort fra 2016. 
  • FOT-kortet udfases.
  • Under Basisoplysninger bliver det muligt at angive, hvis lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning. Oplysningen påvirker ikke lugtberegningen i skemaet.
  • I forbindelse med kommunens afgørelse af ansøgninger kommer der nye pop-up advarsler. Her skal kommunen bekræfte, at det er det rigtige skema, de er ved at afgøre. 

   

  BEMÆRK at med ændringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. april 2024 har alle anmeldeordningerne rykket et paragrafnummer. Denne ændring er endnu IKKE indarbejdet i husdyrgodkendelse.dk. Vi arbejder på at det kan ske i løbet af juni. 

   

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering

  02-04 2024 16:58

  2017-versionen af husdyrgodkendelse.dk er opdateret i forhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. april 2024. 

   

  Med opdateringen er der sket følgende i §§ 16 a og 16 b skemaer:

   

  På fanen Basisoplysninger er det nu muligt at markere, hvis en ansøgning efter §§ 16 a og 16 b omfatter flere husdyrbrug, der skal godkendes eller tillades samlet efter Husdyrbruglovens § 16 c. Afkrydsning i feltet påvirker ikke beregningerne i ansøgningsskemaet, men vil indikere, at ansøgningen omfatter flere husdyrbrug. Alle eksisterende skemaer er som udgangspunkt ikke markeret og der vil i PDF’en stå: ”Omfatter flere husdyrbrug (§ 16c): Nej”.

   

   

  Desuden er der kommet en funktion i husdyrgodkendelse.dk, hvor man kan få beregnet om et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug. Det sker under fanen Afstande, der er udvidet med oplysninger om ”Forureningsmæssigt forbundet”.  

   

  I alle §§ 16 a og 16 b skemaer er der på fanen Afstande beregnet 50 pct. af den længste ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Den halve geneafstand fra det ansøgende husdyrbrug anvendes til at beregne, om to husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er større end 100 m. Afstanden er den korteste fra f.eks. staldhjørne til staldhjørne på de to husdyrbrug.

   

  I de situationer, hvor der i en §§ 16 a og 16 b ansøgning er behov for at beregne, om et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, kan ansøger og kommune på kortet placere afstandsmarkøren ”Andet husdyrbrug”. Afstandsmarkøren skal placeres ved nærmeste husdyranlæg, husdyrgødnings- eller ensilageopbevaringsanlæg på et ”Andet husdyrbrug”. Fritliggende husdyrgødnings- og ensilageopbevaringsanlæg skal ikke udpeges på det andet husdyrbrug.

   

  Er der på det ansøgende husdyrbrug et fritliggende husdyrgødnings- eller ensilageopbevaringsanlæg, som ikke skal indgå i beregningen af forureningsmæssigt forbundet er det muligt at markere det pågældende anlæg som ”Undtaget af beregning”, hvis det ligger nærmest det ”Andet husdyrbrug”, der måles til. 

   

  Ønsker kommunen at undtage fritliggende husdyrgødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på det ansøgende husdyrbrug fra beregningen af forureningsmæssigt forbundet, skal ansøgningen sendes tilbage til ansøger. Alternativt kan kommunen lave beregningen i et scenarieskema.

   

   

  BEMÆRK at med ændringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. april har alle anmeldeordningerne rykket et paragrafnummer. Denne ændring er endnu IKKE indarbejdet i husdyrgodkendelse.dk. Vi arbejder på at det kan ske snarest muligt. 

   

  Husk at tømme computerens cache efter opdatering af husdyrgodkendelse.dk.

   

  Vi beklager at opdateringen har trukket ud pga serverproblemer hos Statens It.

 • Nyt ½-års opdatering af det vejledende kort over kategori 1, 2 og 3 natur er nu offentliggjort

  21-03 2024 20:33
 • Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket tirsdag d. 2. april fra kl. 9.00 til ca. 12.00

  14-03 2024 15:35

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket tirsdag d. 2. april 2024 fra kl. 9.00 til ca. 12.00 pga. opdatering i forbindelse med regelændring. 

   

  1. april 2024 træder en ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse i kraft, som følge af en ændring til § 16 c i husdyrbrugloven, der også træder i kraft den 1. april 2024.

   

  Med ændringen i bekendtgørelsen vil der i nogle situationer være behov for en beregning af, om et husdyrbrug i en §§ 16 a og 16 b ansøgning er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug. Efter opdateringen af husdyrgodkendelse.dk vil der på fanen med afstande blive beregnet 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Den beregnede afstand anvendes til at afgøre om to husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er større end 100 m.

   

  Det er allerede nu muligt at beregne 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig, da den ukorrigerede geneafstand til enkelt bolig allerede fremgår af lugtberegningen, hvorefter man halverer den.

 • Baggrundkort virker igen

  05-02 2024 09:38

  På grund af ustabil drift hos Dataforsyningen er baggrundskort i perioder ude af drift.

 • Til kommunerne: Kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for 2023

  02-02 2024 09:39

  Fristen for kommunernes kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for husdyrbrug 2023 nærmer sig. Det er den 12. februar 2024.

   

  Læs mere i nyheden Kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for husdyrbrug, 2023 udsendt via Miljøstyrelsens hjemmeside den 19. januar 2024.

  Kommunerne har ikke pligt til at melde tilbage til Miljøstyrelsen på dette. Hvis vi ikke hører noget, går vi blot ud fra, at data om sagsbehandlingstid m.m. i husdyrgodkendelse.dk er korrekt.

   

  I nyheden er der linket til et notat til kommunerne. I notatet er der eksempler på beregning af sagsbehandlingstiden og hvilke sager der indgår i statistikken.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering

  18-01 2024 10:27

  Der kan nu indtastes BFE-nummer, hvor nummeret indeholder flere matrikler med samme matrikelnummer (men forskelligt ejerlav).

   

  Desuden er det igen muligt at slette skemaer (der endnu ikke er indsendt), samt at de-arkivere og slette arkiverede skemaer.

   

  Husk at tømme computerens cache efter opdatering af husdyrgodkendelse.dk.

 • Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket torsdag d. 18. januar fra kl. 9:00 til ca. 12:00

  09-01 2024 16:47

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket torsdag d. 18. januar 2024 fra kl. 9:00 til ca. 12:00 pga. følgende fejlrettelser:

   

  Husdyrgodkendelse.dk blev opdateret til at anvende BFE-ejendomsnumre 7. december 2023. Der har vist sig en fejl, hvor BFE-nummeret fejler, når nummeret indeholder flere matrikler med samme matrikelnummer (men forskelligt ejerlav). Dette rettes med opdateringen.

   

  Desuden vil det igen blive muligt at slette skemaer (der endnu ikke er indsendt), samt at de-arkivere og slette arkiverede skemaer.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering

  07-12 2023 16:41

  Ved indtastning af ejendomsnummer i husdyrgodkendelse.dk skal nu benyttes ejendommens BFE-identifikationsnummer (bestemt fast ejendom).

  Hidtil er der i husdyrgodkendelse.dk anvendt de 10-cifrede kommunale ejendomsnumre med kommunekode (ESR). Opdateringen af de nuværende ejendomsnumre (ESR) ophører fra 2024. 

   

  En ejendoms BFE-nummer kan fx findes på ois.dk, i BBR-meddelelsen eller på Geostyrelsens matrikelkort kort.matrikel.dk

   

  I 2017-versionen af husdyrgodkendelse.dk er alle ejendomsnumre i forbindelse med opdateringen oversat til BFE i både igangværende og afsluttede skemaer. Efter opdateringen er det vigtigt, at både ansøger og kommune er opmærksomme på, om der er angivet det rigtige BFE nummer i igangværende skemaer og ved kopiering.

   

  I 2007-versionen vil de 10-cifrede kommunale ejendomsnumre med kommunekode (ESR) stadig fremgå af skemaet. Det vil ikke være muligt at oprette nye skemaer eller redigere nuværende ejendomsoplysninger, hvor ejendomsnummer indtastes, da ESR registret ikke længere bliver opdateret og kan verificere ejendomsnummeret. Det er stadig muligt at kopiere eksisterende skemaer samt overføre skemaer fra 2007-versionen til 2017-versionen af husdyrgodkendelse.dk. 

   

  Kumulationskortet er opdateret med BFE-numre for afgørelser fra både 2007- og 2017-versionen af husdyrgodkendelse.dk. Består en ejendom af flere BFE numre, er der valgt det BFE nummer, hvor husdyrbruget er beliggende. Generelt skal kommuner og ansøgere fortsat være opmærksomme på, at kumulationskortet er vejledende.  

   

  På Geodatastyrelsens matrikelkort kort.matrikel.dk er det muligt via infoknappen at se både BFE og ESR nummer.  

   

  Efter opdateringen har vi konstateret, at der er problemer med at slette skemaer.

   

  Husk at tømme computerens cache efter opdatering af husdyrgodkendelse.dk.

 • Vedr. "husdyrvejledningen" på mst.dk

  05-12 2023 13:55

  Bemærk denne nyhed er ikke relateret til husdyrgodkendelse.dk, men til Miljøstyrelsens husdyrvejledning. Nyheden publiceres også her, for at informere så bredt som muligt.

   

  Miljøstyrelsen har fået ny hjemmeside. Derfor har vejledningssiden til husdyrreguleringen også fået en ny sti og et nyt format. Stien til vejledningssiden er nu husdyrvejledningen.dk.

  På grund af flytningen vil du opleve, at ikke alle dele af vejledningen er overflyttet endnu. F.eks. er tidligere udgivet helpdesksvar endnu ikke blevet overflyttet, og ved søgning i helpdesksvar vil der ikke fremkomme helpdesksvar i resultatfeltet.

  Du vil også opleve, at det pt. ikke er muligt at stille spørgsmål til husdyrhelpdesken fra vejledningssiden. Indtil denne mulighed igen er i drift, kan du sende dit spørgsmål til subek@mst.dk.

 • Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket torsdag d. 7. december fra kl. 9.00 til ca. 13.00

  30-11 2023 11:00

   

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket torsdag d. 7. december fra kl. 9.00 til ca. 13.00 pga. opdatering. 

  I forbindelse med opdateringen vil husdyrgodkendelse.dk blive opdateret fra at anvende de 10-cifrede kommunale ejendomsnumre med kommunekode til at anvende BFE-identifikationsnumre (bestemt fast ejendom).

  Opdateringen af de nuværende ejendomsnumre ophører fra 2024.

   

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering

  02-11 2023 13:14

  Der er foretaget en systemopdatering som følge af den endelige udfasningen af NemID og medarbejdersignatur. 

   

  Husk at tømme computerens cache, hvis du har problemer med at logge ind.

 • Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket torsdag den 2. november fra kl. 9.00 til ca. 13.00

  24-10 2023 14:48

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket torsdag den 2. november fra kl. 9.00 til ca. 13.00 pga. en systemopdatering, som følge af udfasningen af NemID og medarbejdersignatur. 

  Se også nyheden fra den 26.09.2023 om ”MitID Erhverv erstatter NemID medarbejdersignatur ultimo oktober 2023” https://www.husdyrgodkendelse.dk/Nyheder

  Planlagte opdateringer sker normalt onsdag formiddag, men det er ikke muligt ved denne opdatering. 

 • Fejl i farverne på kortet med 3 års gennemsnit af total kvælstofdeposition 2019 – 2021

  11-10 2023 16:57

  På grund af fejl i farvekoderne er der lige nu ikke en aktiv signaturforklaring til kortet Total kvælstofdeposition 2019 – 2021 i husdyrgodkendelse.dk.

  Læs mere i nyheden Gennemsnitlig total N baggrundsbelastningskortet 2019-2021 – der er fejl i signaturforklaringen

 • Vejledende kort over kategori 1, 2 og 3 natur er opdateret

  02-10 2023 10:28

  De vejledende kort med kategori 1, 2 og 3 natur er opdateret.

  Læs mere i nyheden https://husdyrvejledning.mst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2023/oktober/vejledende-kort-over-kategori-1-2-og-3-natur-er-opdateret/

 • MitID Erhverv erstatter NemID medarbejdersignatur ultimo oktober 2023

  26-09 2023 15:40

  Anvender du som ansøger en medarbejdersignatur til at logge på husdyrgodkendelse.dk, skal du være opmærksom på, at fra 31. oktober 2023 kan medarbejdersignatur ikke længere anvendes. Du skal i stedet logge på med MitID Erhverv.

   

  Har du fået MitID Erhverv skal du allerede nu tjekke, at du fortsat kan se dine skemaer under ”Mine” skemaer. Er din mappe med ”Mine” skemaer tom og dine skemaer i stedet ligger under ”Alle” er din MitID Erhverv ikke overført korrekt. Det betyder at du ikke kan trække et skema tilbage eller danne overdragelseskoder.

   

  Hvis du har problemer med at oprette MitID Erhverv på den rigtige måde, kan du læs mere om MitID Erhverv på følgende link eller kontakte din MitID administrator.

  https://mitid-erhverv.dk/support/faq/overgang.fra.nemid.medarbejdersignatur.til.mitid.erhverv/

 • NemLog-in virker igen til husdyrgodkendelse.dk

  05-09 2023 17:17

  Det har tirsdag ikke været muligt at logge på husdyrgodkendelse.dk med NemLog-in.

  Vi beklager de gener, det har medført.

 • Baggrundskort er ustabile

  31-08 2023 09:06

  På grund af ustabil drift hos Dataforsyningen og Datafordeleren kan enkelte baggrundskort i perioder være ude af drift.

  Se mere på

  https://dataforsyningen.dk/drift

  https://datafordeler.dk/drift/meddelelser

 • Login på husdyrgodkendelse.dk kan være ustabil onsdag den 28. juni kl 11:00 til 11:30

  23-06 2023 11:41

  På grund af opdatering af NemLog-in kan der opleves problemer med at logge på husdyrgodkendelse.dk i tidsrummet kl. 11:00 til 11:30 onsdag den 28. juni 2023.

  Hvis du er logget ind inden kl. 11 kan du arbejde videre i ansøgningssystemet, da det ikke er lukket under opdateringen.

 • Gense webinaret om håndtering af screeninger og sagsflow, OML-tjekliste og vurderinger af støj og natur

  15-06 2023 16:28

  Frem til 5. juli 2023 er det muligt at gense webinaret om husdyrsager med fokus på erfaringsudveksling blandt kommuner, der blev holdt den 7. juni 2023.

  Det er også muligt at se tjeklister og slides fra de fem oplæg, der handler om kommunens screening af nye ansøgninger, Miljø- og Fødevareklagenævnets naturvurderinger, støjafsnittet i husdyrvejledningen, kommunernes OML-tjekliste til sagsbehandlere og endeligt et eksempel på en kommunes styring af sagsforløbet.

  Læs mere på husdyrvejledningen

 • NemLog-in er ustabil

  12-06 2023 09:22

  Som ansøger kan du prøve med MitID, hvis NemID nøglefil er ude af drift.

  Følg driftstatus her: https://digitaliser.dk/driftstatus

 • Link til webinar om husdyrsager på Zoom onsdag den 7. juni kl. 13

  06-06 2023 12:06

  Link til webinar om husdyrsager på Zoom onsdag den 7. juni kl. 13:

  https://us06web.zoom.us/j/87554608970?pwd=bjlSZGh1MmtqR0xELzMva25wc0VSdz09

  Passcode: 470068

   

  Når du logger på skal du angive email og navn inklusiv kommune/organisation. 

   

  Se program med cirka tider her: https://husdyrvejledning.mst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2023/maj/miljoestyrelsen-og-kommuner-inviterer-til-webinar-om-husdyrsager/

   

  Log på i god tid.

 • Nyt kort med 3 års gennemsnit af total kvælstofdeposition 2019 – 2021 er tilgængelig på husdyrgodkendelse.dk

  02-06 2023 16:17

  Kortene med samlet deposition af kvælstof til miljøgodkendelser indeholder information om den årlige mængde af kvælstof (gennemsnit over 3 år), som deponeres på planter, jord og vand fra luften. Depositionen er stedfæstet i et grid, hvor vægten af den samlede årlige deposition er beregnet for hvert kvadrat i griddet. Datasættene er resultat af modelberegninger med DEHM modellen udført af DCE, Aarhus Universitet ifm. delprogram for luft under NOVANA.

   

  Information om det enkelte kvadrats kg N pr. hektar pr. år, i gennemsnit over 3 år, fremgår også af MiljøGIS

  https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=husdyr2017

 • Miljøstyrelsen og kommuner inviterer til webinar om husdyrsager

  22-05 2023 12:51

  Webinaret afholdes på Zoom onsdag den 7. juni kl. 13 - 15.

  Link vil på dagen være tilgængeligt under nyheder på forsiden af husdyrgodkendelse.dk.

   

  Læs mere her: 

  https://husdyrvejledning.mst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2023/maj/miljoestyrelsen-og-kommuner-inviterer-til-webinar-om-husdyrsager/

 • Husdyrgodkendelse.dk er ustabil

  11-05 2023 09:19

  Der kan opleves manglende kontakt til server.

 • Baggrundskort fra datafordeleren er ustabile

  31-03 2023 12:08

  Følg med i nyheden på https://datafordeler.dk/drift/meddelelser

  Pt virker Ortofoto 2008 og FOT kortene.

 • Hvis dine kort ikke virker

  23-03 2023 16:32

  Har du glemt at tømme computerens cache efter opdateringen den 1. marts.

 • Vejledende kort over kategori 1, 2 og 3 natur er opdateret og vejledningen præciseret

  13-03 2023 21:14

  De vejledende kort med kategori 1, 2 og 3 natur er opdateret på baggrund af et nyt udtræk af det aktuelle vejledende kort over heder, overdrev og moser, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Samtidig er vejledningen i brug af kortet præciseret.

   

  Læs mere her:

  https://husdyrvejledning.mst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2023/marts/vejledende-kort-over-kategori-1-2-og-3-natur-er-opdateret-og-vejledningen-praeciseret/

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering

  01-03 2023 11:53

  Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen.

  Med dagens opdatering af 2017 versionen af husdyrgodkendelse.dk er der sket følgende:

   

  • Ny flexgruppe ”Alle kyllinger” er tilføjet. Flexgruppen indeholder alle tre dyretyper med kyllinger.
  • I tabellen ”Produktioner med miljøteknologi” er der tilføjet en kolonne med staldnavn.
  • Tegneværktøjet på kortsiden er udvidet med en ekstra målepind, som også kan måle arealer.
  • På kortet med "Anden bygning/staldafsnit" er det nu muligt at redigere oplysninger (navn og objekttype) på "andre bygninger".
  • ”Andre bygninger” i anmeldelser indtegnes nu som den rigtige objekttype og dermed kan minimumsafstande vises igen i anmeldeordninger. Rettelsen betyder, at geometri fra anmeldelser downloadet i perioden fra 16. marts 2022 til 28. februar 2023 kan fejle ved upload.
  • Formlen til beregning af progressiv BAT kan igen ses i PDF’en.
  • Kolonne med #-nummer er fjernet på listen ”Lugtberegninger – detaljer om staldafsnit” (havde ingen funktion).
  • En fejl, hvor enkelte § 16 a skemaer fik tildelt et stk. nr. inden afgørelse er rettet.

   

  For at kortet virker korrekt bør computerens cache tømmes efter opdateringen.

 • Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag 1. marts 9.00 til ca. 13.00

  22-02 2023 14:59

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag d. 1. marts fra kl. 9.00 til ca. 13.00 pga. opdatering. 

   

  I forbindelse med opdateringen vil der ske følgende:

   

  • Tegneværktøjet udvides med en ekstra målepind
  • Der tilføjes en ny flexgruppe med alle tre dyretyper med kyllinger
  • Mulighed for at redigerer navne og typer på "andre bygninger"
  • Forskellige mindre rettelser og forbedringer 
 • Kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for 2022

  02-02 2023 15:25

  Fristen for kommunernes kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for husdyrbrug 2022 nærmer sig. Det er den 10. februar 2023

  Se også denne nyhed udsendt via Miljøstyrelsens hjemmeside den 20. januar 2023: Kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for husdyrbrug 2022

   

  Kommunerne har ikke pligt til at melde tilbage til Miljøstyrelsen på dette. Hører vi ikke noget, går vi blot ud fra, at data om sagsbehandlingstid m.m. i husdyrgodkendelse.dk er korrekt.

   

  I nyheden er der linket til et notat til kommunerne. I notatet er der eksempler på beregning af sagsbehandlingstiden og hvilke sager der indgår i statistikken.

   

  Kommunen kan rette sagshistorikken

  I husdyrgodkendelse.dk fra 2017 kan kommunen selv rette følgende direkte i skemaets sagshistorik. Sagshistorikken står i bunden af det enkelte skemas ”Funktioner-fane”. Her kan kommunen redigere:

  • datoer (bortset fra indsendelsesdato)
  • stk. nr. (1, 2 og 4) på afgjorte § 16 a skemaer

   

  Når kommunen redigerer datoer, skal man være opmærksom på, at de forskellige events skal komme i rigtig rækkefølge. Har ansøger f.eks. glemt at sende skemaet retur til kommunen, og kommunen i mellemtiden har afgjort ansøgningen. Skal datoen for retur til kommunen redigeres inden den rigtige afgørelsesdato kan indtastes i husdyrgodkendelse.dk.

   

  Listen med inaktive skemaer er stigende

  Ansøger bør trække igangværende skemaer tilbage, der alligevel ikke skal behandles af kommunen. 

   

  I 2017 versionen af husdyrgodkendelse.dk stiger antallet af ansøgninger og anmeldelser, der ikke skal behandles, fordi de f.eks. er afgjort i et andet skema eller ikke længere er aktuelle. 

   

  En ny vejledning til ansøger beskriver, hvordan man trækker et skema tilbage i 2017 versionen af husdyrgodkendelse.dk: 

  Ansøger: Træk skema tilbage i husdyrgodkendelse.dk

   

 • NemLog-in er ustabil

  23-01 2023 10:34
 • Kort virker igen

  21-11 2022 11:45

  Baggrundskort har tidliger på dagen været ustabile, men kører igen.

 • Enkelte kort er ustabile

  21-11 2022 09:07

  Der kan i øjeblikke opleves utilgængelighed på de webservices der hentes via Datafordeleren.

  Følg status her: https://datafordeler.dk/drift/meddelelser

 • HuGo - Husdyrgodkendelse.dk´s chatbot er opdateret

  15-11 2022 09:08

  Har du et spørgsmål om husdyrgodkendelse.dk, så prøv at spørge HuGo om hjælp.

   

  På husdyrgodkendelse.dk finder du nederst i højre hjørne en blå boks med spørgsmålet ”Brug for hjælp?”. Her kan Miljøstyrelsens chatbot HuGo på husdyrgodkendelse.dk hjælpe dig med funktioner i husdyrgodkendelse.dk.

   

  I forbindelse med opdateringen er f.eks. svar til spørgsmål om kort opdateret med guide til upload og download af bygninger. Svar omkring kommunernes sagshistorik og -håndtering har også fået et grundigt eftersyn. HuGo kan f.eks. hjælpe kommunerne med, hvordan man ændrer stk. nr. på en afgjort § 16 a.

   

  Får du ikke svar, så prøv at omformulere spørgsmålet. Chatbotten trænes på baggrund af brugernes spørgsmål. Hver gang I skriver et konkret spørgsmål, hjælper I os med at træne chatbotten, og Miljøstyrelsen har ud fra spørgsmålene mulighed for at forbedre den løbende.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering

  02-11 2022 11:41

  Husdyrgodkendelse.dk er åben igen efter dagens opdatering.

  Med dagens opdateringer er 2017 versionen af husdyrgodkendelse.dk suppleret med lugtkategorien "slagtesvin øvrige". 

  Det kan betyde, at der i enkelte skemaer kan optræde mindre afvigelser ved genberegning af lugtgeneafstanden for ny model i de tilfælde, hvor den samlede faktiske lugtemission fra hele ejendommen er over 88.000 OU/s og der i ansøgningen indgår følgende dyretype og staldsystem:

  • Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67 %)
  • Slagtesvin. Fast gulv
  • Slagtesvin. Dybstrøelse, opdelt leje
  • Slagtesvin. Dybstrøelse, hele arealet
  • Slagtesvin. Økologiske stalde

   

  Opdateringen sker i alle relevante skemaer.

  Lugtberegning efter FMK-modellen og konsekvenszonen påvirkes ikke af opdateringen. 

  Husk at tømme computerens cache efter opdateringen.

 • Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag d. 2. november fra kl. 8.00 til ca. 13.00

  27-10 2022 16:05

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag d. 2. november fra kl. 8.00 til ca. 13.00 pga. opdatering. 

  I forbindelse med opdateringen bliver 2017-husdyrgodkendelse.dk suppleret med lugtkategorien "slagtesvin øvrige". 

  Det kan betyde, at der i enkelte skemaer kan optræde mindre afvigelser ved genberegning af lugtgeneafstanden for ny model i de tilfælde, hvor den samlede faktiske lugtemission fra hele ejendommen er over 88.000 OU/s og der i ansøgningen indgår følgende dyretype og staldsystem:

  ·        Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67 %)

  ·        Slagtesvin. Fast gulv

  ·        Slagtesvin. Dybstrøelse, opdelt leje

  ·        Slagtesvin. Dybstrøelse, hele arealet

  ·        Slagtesvin. Økologiske stalde

   

  Opdateringen sker i alle relevante skemaer.

  Lugtberegning efter FMK-modellen og konsekvenszonen påvirkes ikke af opdateringen. 

 • Vejledende kort over kategori 1, 2 og 3 natur er opdateret

  17-10 2022 11:10

  De nye vejledende kort med kategori 1, 2 og 3 natur er opdateret på baggrund af et nyt udtræk af det aktuelle vejledende kort over heder, overdrev og moser, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Se https://husdyrvejledning.mst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/oktober/vejledende-kort-over-kategori-1-2-og-3-natur-er-opdateret/

 • Flere kommuner har log ind problemer

  29-09 2022 15:19

  Flere kommuner oplever, at de ikke kan logge på husdyrgodkendelse.dk. Det skyldes problemer med Danmarks Miljøportals brugerstyring, som Miljøstyrelsen ikke kan hjælpe med.

  Driftsstatus hos Danmarks Miljøportal ses her https://miljoeportal.dk/driftsinformation

 • Drift af husdyrgodkendelse.dk kan være påvirket tirsdag den 20. september 7.30 til 10.00

  19-09 2022 09:07

  Tirsdag den 20. september 7.30 til 10.00 har dataforsyningen varslet nedetid pga. service.

  Samtlige baggrundskort, kortdata, ejendomsnumre, adresseopslag mm. vil være utilgængelige. Det vil påvirke driften af husdyrgodkendelse.dk

  Se evt. https://erdataforsyningennede.site24x7signals.com/

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering

  07-09 2022 12:44

  NemLog-in er opdateret.

  Husk at tømme computerens cache, hvis du har problemer med at logge ind.

 • Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag d. 7. september fra kl. 9.00 til ca. 13.00

  30-08 2022 09:53

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag d. 7. september fra kl. 9.00 til ca. 13.00 pga. opdatering af log ind med MitID

 • Baggrundskort virker igen

  27-06 2022 13:18

  Baggrundskort i gamle og nye husdyrgodkendelse.dk virker igen.

  Sidste uges problemer med NemLog-in er også løst.

   

  Der kan opleves ustabil drift mandag den 27. juni kl 21:00 til 21:15.

 • Enkelte kort er ude af drift

  24-06 2022 17:19

  På grund af driftsforstyrrelser hos Datafordeleren er blandt andet ortofoto, skærmkort og matrikelkort ude af drift i nye og gamle husdyrgodkendelse.dk.

  Læs mere på https://datafordeler.dk/drift/meddelelser

   

  Baggrundskortene ortofoto 2008 og FOT kortet virker.

   

 • Ustabil drift af NemLog-in

  22-06 2022 11:53

  Derfor kan der også være problemer med at logge på husdyrgodkendelse.dk.

  Se nyheder fra Digitaliseringsstyrelsen: https://www.digitaliser.dk/services

   

 • Kortmodul i gamle husdyrgodkendelse.dk er ude af drift

  20-06 2022 13:33

  Først var det kun baggrundskort, der ikke var tilgængelige, nu er hele kortmodulet ude af drift i gamle husdyrgodkendelse.dk.

  Vi arbejder på sagen, men kan desværre ikke sige, hvornår det er løst.

   

  Kort i ny husdyrgodkendelse.dk virker fortsat.

 • Baggrundskort i gamle husdyrgodkendelse.dk

  15-06 2022 09:37

  I den tidligere udgave af husdyrgodkendelse.dk fra 2007 er de oprindelige baggrundkort ude af drift. Som en workaround ligger der nu to midlertidige baggrundskort (ortofoto og skærmkort) sammen med de øvrige temalag. OBS: Udpeger man nye naturpunkter eller bebyggelser, samt indtegner nye stalde eller lagre, vil de to baggrundkort lægge sig oven på indtegningen og man skal lukke kortet og åbne det igen for at få vist det hele samlet igen.

  Miljøstyrelsen kan ikke oplyse, hvornår baggrundkort kommer til at virke igen og dermed bliver synlige i PDF’en. Med ovenstående kan man få vist stalde og lagre på de midlertidige baggrundskort, og det er muligt at lave skærmklip.

 • Baggrundskort og workaround

  08-06 2022 16:48

  Baggrundskort i gamle husdyrgodkendelse.dk

  I den tidligere udgave af husdyrgodkendelse.dk fra 2007 er de oprindelige baggrundkort ude af drift. Som en workaround ligger der nu to midlertidige baggrundskort (ortofoto og skærmkort) sammen med de øvrige temalag. OBS: Udpeger man nye naturpunkter eller bebyggelser, samt indtegner nye stalde eller lagre, vil de to baggrundkort lægge sig oven på indtegningen og man skal lukke kortet og åbne det igen for at få vist det hele samlet igen.

  Miljøstyrelsen kan ikke oplyse, hvornår baggrundkort kommer til at virke igen og dermed bliver synlige i PDF’en. Med ovenstående kan man få vist stalde og lagre på de midlertidige baggrundskort, og det er muligt at lave skærmklip.

   

  Kort med total N baggrundsbelastning

  Kortlaget ”Total kvælstofdeposition 2018-2020” vises nu på husdyrgodkendelse.dk dog uden signaturforklaring, som kan ses på MiljøGIS. Læs mere i nyheden fra 25. maj 2022

  https://husdyrvejledning.mst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/maj/total-n-baggrundsbelastning-i-3-aars-gennemsnit-udstilles-nu-paa-miljoegis-for-husdyrregulering/

   

  Tips og workarounds

  Listen med tips, kendte fejl og workarounds er opdateret (mindre tilretninger, der er ikke tilføjet nyt). 

  https://husdyrvejledning.mst.dk/media/234211/version6_tipsogworkarounds.pdf

   

  Oversigt over flexgrupper

  Listen med flexgrupper er opdateret efter flexgruppen ”Søer og Slagtesvin; 50-75 % fast gulv. Ver.2” blev tilgængelig i husdyrgodkendelse.dk den 5. januar 2022.

  https://husdyrvejledning.mst.dk/media/234210/oversigt-over-flexgrupper_5-januar-2022.pdf

 • NemLog-in virker igen

  07-06 2022 16:25

  Det har tirsdag eftermiddag ikke været muligt at logge på husdyrgodkendelse.dk med NemLog-in.

  Ifølge en nyhed på digitaliser.dk virker NemLog-in igen. 

 • Baggrundskort i gamle husdyrgodkendelse.dk er ude af drift

  24-05 2022 10:24

  Øvrige kort i husdyrgodkendelse.dk virker.

   

 • Dataforsyningen har kortvarigt været nede

  19-05 2022 09:08

  Det har påvirket husdyrgodkendelse.dk, så baggrundskort ikke var tilgængelige og der ikke kunne oprettes nye skemaer.

  https://dataforsyningen.dk/drift

 • Husdyrgodkendelse.dk kører igen

  12-05 2022 17:26

  Efter et nedbrud hos Statens It har det torsdag eftermiddag ikke været muligt at logge på husdyrgodkendelse.dk.

  Ansøger kan logge på med NemID, men nogle kommuner har stadig lokale udfordringer med log ind.

 • Vejledende kort over kategori 1, 2 og 3 natur er opdateret

  06-04 2022 11:35

  De nye vejledende kort med kategori 1, 2 og 3 natur er opdateret på baggrund af et nyt udtræk af det aktuelle vejledende kort over heder, overdrev og moser, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Der er desuden ændret i GIS-sorteringen af områderne, der krydser Natura 2000 grænser.

   

  https://husdyrvejledning.mst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/april/vejledende-kort-over-kategori-1-2-og-3-natur-er-opdateret/

 • Ejendomsnummer og kort virker igen

  28-03 2022 10:51

  Der kan opleves ustabil drift.

 • Ejendomsnummer og kort er ude af drift

  28-03 2022 08:47

  Der er problemer med dataforsyningen som bevirker, at ejendomsnummer og kort er ude af drift.

 • SYSTEMET KØRER IGEN

  18-03 2022 08:18

  Baggrundskort ikke tilgængelige og nye skemaer kan ikke oprettes

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering

  16-03 2022 14:01

  Husdyrgodkendelse.dk er åben igen.

  Med dagens opdateringer er sket følgende:

   

  Upload bygningsgeometri: I ansøgninger og anmeldelser, hvor det er muligt at indtegne andre bygninger under kortmenuen ”Anden bygning/staldafsnit” eller fanen Afstande, er det nu også muligt at uploade geometrien ”anmeldeobjekter”. Det sker på samme måde som for staldbygninger og gødningslagre.

   

  Hent bygningsgeometri: Både kommune og ansøger kan nu downloade indtegnede stalde, gødningslagre og andre bygninger på alle godkendelser, anmeldelser og revurderinger. Det sker under funktioner.

   

  Lugtnormtal kan nu downloades i revurderings skemaer under funktioner på samme måde som i godkendelser.

   

  Feltet med konsekvenszonen markeres rødt, når korrigeret geneafstand til byzone er længere end konsekvenszonen. Det har været et ønske fra kommunerne med en markering i denne situation i forhold til høringer.

   

  §12-anmeldelser kan kun hente seneste godkendte § 16 a og § 16 b skemaer fra 2017-versionen af husdyrgodkendelse.dk, som du har adgang til.

 • Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag d. 16. marts fra kl. 9.00 til ca. 14.00

  09-03 2022 12:21

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag d. 16. marts fra kl. 9.00 til ca. 14.00 pga. opdateringer.

   

  Lukketiden er ekstraordinært udvidet til kl. 14, pga. tests. Bliver opdateringen afsluttet tidligere, vil vi på sædvanligvis informere på forsiden af husdyrgodkendelse.dk og ved udsendelse af nyhed.

   

  Med opdateringen vil der bl.a. blive implementeret flere muligheder for upload og download af geometrier.  

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering

  16-02 2022 14:44

  Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen. Der har været driftproblemer hos NemLogin, hvilket desværre også har betydet, at åbningen af husdyrgodkendelse.dk efter opdateringerne er blevet forsinket.

   

  Med opdateringen er sket følgende:

   

  • Kommunerne kan atter redigere datoer på events.
  • Når ansøger tager kopi (ikke scenarie) af et skema, vil en kommunes eventuelle indtastning af et BAT-forslag ikke blive medtaget. Dette har været et ønske, for at ansøger fx. kan tage en kopi af et tidligere afgjort skema og arbejde videre i kopien til en ny ansøgning. Tidligere ville kommunens indtastning være "låst" i skemaet".
  • I 2007 versioen af husdyrgodkendelse.dk kan der atter laves PDF-er, hvor kortudsnit vises korrekt. Det vil nu være "FOT"-kortet (sagsbehandlingskortet), der er bagrundskort. 

   

   Husk at tømme computerens cache efter opdateringen.

   

 • Der kan atter logges normalt på husdyrgodkendelse.dk

  14-02 2022 11:12

  Loginproblemerne var forårsaget af driftsproblemer hos Nemlogin.

 • Problemer med login - genindlæs siden

  14-02 2022 09:36

  Der er pt. problemer med login via NemLogin og der kommer fejlbesked. Imidlertid kan man komme på, hvis man trykker på knappen genindlæs/reload nogle gange. 

  Vi arbejder på at få det løst.

 • Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag den 16. februar kl. 9 til ca. kl. 12

  09-02 2022 14:43

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag den 16. februar kl. 9 til ca. kl. 12 pga. opdateringer.

 • Til kommunerne: Kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for 2021

  04-02 2022 11:38

  Fristen for kommunernes kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for husdyrbrug 2021 nærmer sig. Det er den 10. februar 2022.

  Se også denne nyhed udsendt via Miljøstyrelsens hjemmeside den 20. januar 2022:

  https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2022/jan/kvalitetssikring-af-sagsbehandlingstider-for-husdyrbrug-2021/

   

  Kommunerne har ikke pligt til at melde tilbage til Miljøstyrelsen på dette. Hvis vi ikke hører noget, går vi blot ud fra, at data om sagsbehandlingstid m.m. i husdyrgodkendelse.dk er korrekt.

 • Husdyrgodkendelse.dk kan tilgås igen med NemLogin

  03-02 2022 10:03

  Det har her til morgen ikke været muligt at logge på husdyrgodkendelse.dk med NemLogin. Problemet er nu løst. 

  Evt. skal du tømme cache inden det fungerer.

  Vi beklager de gener, det har medført.

   

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering

  19-01 2022 12:06

  Efter opdateringen i dag er skærmkort og ortofoto igen tilgængelig.

  Ortofoto er også opdateret til seneste kort, som pt er fra 2021.

   

  Husk at tømme computerens cache efter opdateringen.

 • Der kan igen oprettes nye skemaer

  14-01 2022 14:35

  Problemet med ejendomsnummer er løst og det er igen muligt at oprette nye skemaer og revurderinger.

   

  Husk at rette ejendomsnummeret, hvis der midlertidig er oprettet nye skemaer ved kopi af eksisterende skemaer (med andet ejendomsnummer).

   

  Den manglende visning af skærmkort og ortofoto bliver opdateret ved en kort lukning af husdyrgodkendelse.dk på onsdag den 19. januar 2022 kl. 9:00 til cirka 12:00.

 • Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag den 19. januar 2022 kl. 9.00 til ca. 13.00

  12-01 2022 15:24

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag den 19. januar 2022 kl. 9.00 til ca. 13.00 pga. opdateringer.

   

  Opdateringen skal løse manglende visning af skærmkort og ortofoto. Samt funktionen til oprettelse af nye skemaer, herunder kommunens mulighed for at oprette revurderinger.

   

  Ortofoto 2008 og FOT kortet virker fortsat.

 • Det er ikke muligt at oprette nye skemaer og ortofoto er ikke tilgængeligt

  11-01 2022 12:01

  Skærmkortet er fortsat heller ikke tilgængeligt. 

  Ortofoto 2008 og FOT kortet virker fortsat.

   

  Selv om der indtastes et korrekt ejendomsnummer kan der ikke oprettes nye skemaer. Som en midlertidig workaround, er det muligt at kopiere og arbejde i et allerede oprettet skema, så længe man lader ejendomsnummeret være uændret. Det kan så senere ændres, når fejlen er løst.

   

  Fejlen betyder også, at kommunerne ikke kan oprette revurderingsskemaer.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åben igen

  05-01 2022 12:57

  Husdyrgodkendelse.dk er nu opdateret i forhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. januar 2022, dvs.:

   

  I revurderingsskemaer er fanen ”Nabopåvirkning” nu åbnet, så der kan laves lugtberegninger ved revurdering af IE-husdyrbrug. (Gælder også for i gangværende skemaer i kommunen). Vær opmærksom på at nudrift skal indtastes, hvis der skal laves beregning efter ”50 % reglen”.

   

  Emissionsfaktorerne er opdateret for ”Malkekøer. Bindestald med grebning” og ”Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Bindestald med grebning”. Ændringen er også gældende for eksisterende skemaer.

   

   

  Desuden er der sket følgende:

   

  Der er tilføjet en ny flexgruppe ”Søer og slagtesvin; 50-75 % fast gulv. Ver.2” som er en kopi af den eksisterende flexgruppe ”Søer og slagtesvin; 50-75 % fast gulv”, men uden dyretypen ”Slagtesvin. Dybstrøelse, opdelt leje”.

   

  Kommunen kan nu selv ændre i indtastet stk. nr. på afgjorte § 16 a skemaer. Det redigeres under ”Funktioner”, hvor dato i sagshistorik normalt redigeres. Desuden kan stk. nr. på afgørelser efter § 16 a nu også ses på statistikudtræk.

   

  Ved anvendelse af kort i ”fuld skærm” er visningen af signaturforklaringen forbedret (bl.a. ved kategori 1 habitatnatur).

   

  Matrikelkortet kan vises igen.

   

  Desværre er skærmkortet pt. ikke tilgængeligt, vi arbejder på at få det løst. I mellemtiden kan et af de andre baggrundskort vælges.

   

  HUSK at tømme computerens cache efter opdateringen.

   

   

 • Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag den 5. januar 2022 kl. 9.00 til ca. 13.00

  17-12 2021 12:27

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag den 5. januar 2022 kl. 9.00 til ca. 13.00 pga. opdateringer.

  1. januar 2022 træder en ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse i kraft, se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

   

  Med ændringen i bekendtgørelsen vil der være behov for en beregning af lugt ved revurdering af IE-husdyrbrug. Lugtfanen i Husdyrgodkendelse.dk vil blive tilgængelig, så beregningerne kan laves i systemet. 

   

  Desuden indholder bekendtgørelsen en opdatering af emissionsfaktorer for bindestalde med grebning. Emissionsfaktorerne vil tilsvarende blive rettet i husdyrgodkendelse.dk.

   

  Ansøger og kommuner skal være opmærksomme på, at hvis man arbejder på sager med den ovennævnte staldtype, vil beregningen ikke være korrekt fra 1. januar 2022 og frem til systemet er opdateret 5. januar.

   

 • Matrikelkortet kan desværre stadig ikke vises

  08-12 2021 12:28

  Vi arbejder fortsat på, at få matrikelkortet til at virke.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter dagens opdatering

  29-11 2021 12:58

  Efter optateringen 24/11 var opstået en fejl, så der ikke kunne gemmes ændringer i produktionsarealer, miljøteknologi mv. Denne fejl er nu rettet, så der igen kan gemmes.

  Se i øvrigt nyheden fra 24/11 om seneste opdateringer.

   

 • Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket mandag den 29. november kl. 9.00 til ca. 13.00

  26-11 2021 11:21

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket for adgang mandag den 29. november 2021 fra kl. 9.00 til ca. kl. 13 pga. opdatering.

  Opdateringen skal løse fejlen, der opstod efter sidste opdatering den 24. november, så ansøger igen kan gemme ændringer af produktionsareal og miljøteknologi.

  Vi beklager den korte varsel og de gener det vil medføre.

   

  Du kan i mellemtiden komme videre ved at slette produktionen og oprette den igen, hvis du har brug for at redigere under fanen Stalde & produktioner.

 • Problemer efter opdateringen onsdag den 24/11

  24-11 2021 13:58

  Efter opdateringen onsdag den 24/11 har vi konstateret at der er problemer med at redigere og gemme produktionsarealer, effekten af miljøteknologi og valg af BAT-forudsætninger efter oplysningerne er oprettet første gang. 

  Det er muligt at gemme nye produktionsarealer. Dvs. staldafsnit med tilhørende produktioner/oplysninger kan oprettes, men det er pt. ikke muligt efterfølgende at redigere i oplysningerne.

  Vi arbejder på at finde en løsning og beklager de gener, fejlen medfører.

  Du kan i mellemtiden komme videre ved at slette produktionen og oprette den igen, hvis du har brug for at redigere under fanen Stalde & produktioner.

   

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter opdatering

  24-11 2021 11:18

  Med opdateringen er bl.a. sket følgende:

  • Som beskrevet i nyhed 1/11-21 har ruhed på opland i nogle tilfælde kunne ændre sig ved kopi/scenarieberegning. Dette er rettet, så ruheden af opland altid fastholdes, når der laves kopi og scenarier. Vær opmærksom på, at ved overført data fra gamle husdyrgodkendelse.dk sættes ruheden uændret default på naturpunktet til skov og opland til landbrug, samt kumulation til nul.
  • Baggrundskort hentes nu fra dataforsyningen.
  • ”FOT kort” er igen tilgængeligt i gamle husdyrgodkendelse.dk, her er det vigtigt at tømme browserens cache, for at det virker.

  Vi arbejder fortsat på, at få matrikelkortet til at virke.

 • Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag den 24. november kl. 9.00 til ca. 13.00

  17-11 2021 09:57

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket i ovenstående periode pga. opdateringer.

 • Husdyrgodkendelse.dk kører igen

  05-11 2021 10:06

  Det har fra ca. kl. 5 i morges til ca. kl. 9.30 ikke været muligt at tilgå siden med husdyrgodkendelse.dk. Fejlen er lokaliseret og løst, og der er igen normal adgang.

 • Tjek ruhed på opland ved kopi og scenarier af skemaer

  01-11 2021 10:40

  Vi har konstateret, at ruhed på opland i nogle tilfælde kan ændre sig ved kopi til ny ansøgning og ved scenarieberegninger.

  Vi undersøger sagen.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering

  27-10 2021 12:03

  Med opdateringen er bl.a. sket følgende:

  • Visningen af tabellen "Overblik over stalde og produktioner" er tilrettet, så visningen er tydeligere opdelt for dyretype og staldsystemer
  • Der er tilføjet adressefelt i kommunernes udtræk af statistik
  • Der tilføjes nu dato for upload på listen over ansøgers uploadede bilag på fanen "Supplerende oplysninger". Det nyeste bilag lægges automatisk øverst, men der kan sorteres i listen. Bilag uploaded før dd. vises med dato ukendt. Desuden fremgår det, at bilagsfiler ikke kan overstige 30 MB. (Tidligere stod der 100 MB, men den reelle grænse var ca. 30 MB)

   

 • Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag d. 27. oktober fra kl. 9 til ca. kl. 13

  15-10 2021 09:34

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket for adgang onsdag den 27.10.2021 fra kl. 9.00 til ca. kl. 13 pga. opdateringer.

   

  Miljøstyrelsen har 16. september udsendt en nyhed om at kort over kategori 1, 2 og 3 natur er opdateret. Opdateringen gælder automatisk også kortlagene i husdyrgodkendelse.dk, se nærmere om opdateringen i nyheden.

  Bemærk at kortene er vejledende.

   

 • Der kan atter oprettes nye skemaer mv.

  05-10 2021 14:58

  Der kan igen oprettes nye skemaer. Husk at rette ejendomsnummeret, hvis der midlertidig er oprettet nye skemaer ved kopi af eksistrende skemaer (med andet ejendomsnummer).

  Der kan igen hentes/dannes revurderingsskemaer.

  Der er igen adgang til kortmodulet i gamle husdyrgodkendelse.dk.

   

 • Der kan pt. ikke oprettes nye skemaer mv.

  04-10 2021 09:16

  Der er pt. følgende fejl, som vi arbejder på at løse:

  • Der kan ikke oprettes nye skemaer. Når der forsøges at oprette en ny ansøgning/anmeldelse, kommer der besked om at ejendomsnummeret ikke er gyldigt. En midlertidig måde at komme videre, er at kopiere et allerede oprettet skema og arbejde videre i det, men UNDLADE at ændre ejendomsnummeret indtil problemet er løst.
  • Fejlen betyder også, at der pt. ikke kan hentes/dannes revurderingsskemaer.
  • Der er ikke adgang til kortmodulet i gamle husdyrgodkendelse.dk

  Vi beklager de gener, det medfører.

 • Driftsproblemer med NemLogin

  27-09 2021 13:23

  Der kan opleves problemer med NemLogin, se https://www.digitaliser.dk/news/6405240

  Problemt ligger altså uden for husdyrgodkendelse.dk.

  Nyheder generelt om driftstatus for NemLogin kan følges på https://www.digitaliser.dk/group/2354775/news

   

 • Igen driftsproblemer med NemLogin

  23-09 2021 12:24

  Der er igen i dag problemer med NemLogin, og der kan opstå udfald og nedetid. Der arbejdes på en løsning, men problemet ligger altså "uden for" husdyrgodkendelse.dk

  Se mere på https://www.digitaliser.dk/news/6394367

 • Driftsproblemer ved NemLogin

  22-09 2021 10:24

  Der er problemer med login, og der kan opstå udfald og nedetid. Der arbejdes på en løsning, men problemet ligger altså "uden for" husdyrgodkendelse.dk

  Se mere på https://www.digitaliser.dk/news/6383977#comment_6385466

 • Korte udfald i NemLogin kan opleves d. 22.09 kl. 06.00-06.30

  21-09 2021 10:35

  I forbindelse med Go-live af den offentlige MitID broker d. 22.09, vil der kunne opleves korte udfald mellem kl. 06.00 og 06.30, hvor den nye løsning sættes i drift. 

  Dette vil også kunne påvirke adgangen til husdyrgodkendelse.dk.

  Se mere på https://www.digitaliser.dk/news/6373823

   

   

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter opdatering

  15-09 2021 12:30

  Ved opdateringen i dag er der foretaget følgende ændringer:

  - I juli blev tilmeldingsformularen til nyhedsbreve om husdyrgodkendelse.dk flyttet til https://husdyrvejledning.mst.dk/nyheder/

  Den gamle tilmeldingsformular under ”Min profil” er derfor slettet. Hvis du allerede er tilmeldt nyheder om husdyrgodkendelse.dk, skal du ikke gøre noget. Du vil fortsat modtage nyhederne.

   

  - En opdatering i Chrome browseren i maj måned har betydet, at ikonerne under kolonnen handling på forsiden kom til at stå under hinanden. Opsætning er nu ændret, så skemaoversigten igen er blevet overskuelig.

   

  - Typen af IE-brug er tidligere angivet under fanen ”Supplerende oplysninger”, denne funktion er nu flyttet frem til fanen ”Basisoplysninger”. Funktionen er i øvrigt uændret (har indflydelse på om ansøgningen er en § 16 a eller § 16 b, samt BAT-kravet ved valg af IE-fjerkræ). Typen er uændret default ”Ikke-IE-brug”.

  Som noget nyt vises husdyrbrugets IE-status på skemaoversigten over godkendelser hos ansøger og kommune.

  Overførte skemaer fra gamle husdyrgodkendelse.dk (2007) vil komme ind på skemaoversigten med blank IE-status, eftersom oplysningen om IE-brug først kom med i 2017 versionen. Når et gammelt overført skema kopieres til ny ansøgning vil det automatisk blive oprettet som ”Ikke IE-brug” ligesom nye skemaer. Når kommunen opretter revurderingsskemaer, skal der fortsat vælges type af IE-brug.

   

  - Der har været problemer med at gemme rettelser i tekstfeltet til yderligere oplysninger om staldafsnit og gødningslager. Dette er nu ændret, så man kan redigere i teksten i både ansøgt, nudrift og 8 års driften, hvorefter teksten er ens, når man har trykket ”Gem”.

   

  - NemLog-in er forberedt til kommende opdatering til NemLogin-broker og MitID.

   

  Husk at tømme cachen, inden I bruger systemet igen. Herved sikres, at visningen af siderne på husdyrgodkendelse.dk er korrekt. Hvordan tømning skal foretages kommer an på den anvendte browser.

   

 • Husdyrgodkendelse.dk er lukket onsdag d. 15. september fra kl. 9 til ca. kl. 13

  08-09 2021 10:35

  Husdyrgodkendelse.dk (både 2007 og 2017) har lukket for adgang onsdag den 15.09.2021 fra kl. 9.00 til ca. kl. 13 pga. opdateringer.

 • NemLog-in kan ikke benyttes fra tirsdag kl. 22:00 til onsdag kl. 06:00

  16-08 2021 15:55

  Digitaliseringsstyrelsen oplyser at fra kl. 22:00 tirsdag den 17. august til kl. 06:00 onsdag den 18. august vil det ikke være muligt at logge på tjenester via NemLog-in, der også anvendes ved login til husdyrgodkendelse.dk.

  Den midlertidige lukning af NemLog-in skyldes arbejdet med at forberede overgangen til det nye MitID.

 • Vejledninger til husdyrgodkendelse.dk er opdateret den 12. august 2021

  12-08 2021 09:40

  På husdyrvejledning.mst.dk/ er sket følgende opdateringer vedr. vejledninger til husdyrgodkendelse.dk:

   

  Intro til husdyrgodkendelse.dk har gennemgået nogle mindre opdateringer og redaktionelle rettelser.

   

  Vejledning. BAT-forudsætning og indtastning i husdyrgodkendelse.dk er en ny vejledning, der beskriver brugen af de fire BAT-forudsætninger.

   

  Tips og workarounds (der også kan tilgås fra forsiden af husdyrgodkendelse.dk) er opdateret bl.a. med tips vedr. arkiverede skemaer.

   

   

 • Ændret tilmelding til nyheder om husdyrgodkendelse.dk

  06-07 2021 09:15

  Tilmelding af nyheder om husdyrgodkendelse.dk skal nu ske på adressen https://husdyrvejledning.mst.dk/nyheder/

  Hvis du allerede er tilmeldt nyheder om husdyrgodkendelse.dk, skal du ikke gøre moget. Du vil fortsat modtage nyhederne.

  Bemærk at den gamle tilmeldingsformular (ikke aktiv) stadig ses på husdyrgodkendelse.dk, den vil blive fjernet i forbindelse med en senere opdatering, hvor systemet alligevel skal lukkes nogle timer.

 • Husdyrgodkendelse.dk (2007-versionen) er åben igen

  02-06 2021 10:38

  Det er nu igen muligt at danne PDFer af ansøgningsskemaer i gamle husdyrgodkendelse.dk

 • Lukning af husdyrgodkendelse.dk 2007 onsdag den 2. juni kl 9-11 - Opdatering af PDF funktionen

  27-05 2021 15:11

  Efter opdateringen onsdag den 26. maj 2021 virker PDF funktionen ikke i Husdyrgodkendelse.dk 2007. Dette forventes løst ved en ny opdatering. Derfor er der lukket for adgang til husdyrgodkendelse.dk 2007 onsdag den 2. juni 2021 fra kl 9.00 til ca. kl 11.

  Husdyrgodkendelse.dk 2017 vil ikke være påvirket af opdateringen og lukkes ikke for adgang.

   

  I forbindelse med opdateringen den 26. maj 2021 er husdyrgodkendelse.dk 2007 flyttet til nye servere. Samtidig er login ændret, så der fremover vil være adgang til både 2007 og 2017 versionen efter login. Husk at tømme cachen, inden I bruger systemet igen. Herved sikres, at visningen af siderne på husdyrgodkendelse.dk er korrekt. Hvordan tømning skal foretages kommer an på den anvendte browser.

 • Husdyrgodkendelse.dk 2007 og 2017 er åben igen

  26-05 2021 16:55

  Husk at starte med at tømme browserens cache. 

  Husdyrgodkendelse.dk 2007 er flyttet til nye servere. Samtidig er login ændret, så der fremover vil være adgang til både 2007 og 2017 versionen efter login. 

 • Husdyrgodkendelse.dk 2017 er åben igen. Husdyrgodkendelse.dk 2007 forventes åben igen senere på dagen

  26-05 2021 15:51

  Husk at starte med at tømme browserens cache. 

  Husdyrgodkendelse.dk 2007 er flyttet til nye servere. Samtidig er login ændret, så der fremover vil være adgang til både 2007 og 2017 versionen efter login. 

 • Lukket for adgang onsdag den 26.05.2021 9.00 til ca. 16.00

  21-05 2021 06:25

  Husdyrgodkendelse.dk (både 2007 og 2017) har lukket for adgang onsdag den 26.05.2021 fra kl. 9.00 til ca. kl. 16.00 pga. serveropdatering.

 • HuGo - Husdyrgodkendelse.dk´s chatbot

  22-03 2021 07:29

  I starten af marts blev første udgave af HuGo, Miljøstyrelsens chatbot på husdyrgodkendelse.dk, sat i drift. Chatbotten tilgås via den blå knap "Brug for hjælp?", der ligger i nederste højre hjørne på alle sider i husdyrgodkendelse.dk. Herefter er der mulighed for at stille spørgsmål til HuGo. Chatbotten er udviklet på baggrund af spørgsmål, der tidligere er indsendt til postkassen itansogning@mst.dk, men ønsket er løbende at udbygge områderne, som chatbotten kan svare på. Vi håber, I vil tage chatbotten til jer. Jo mere den bliver brugt, jo bedre er vores muligheder for at forbedre den, ud fra de "samtaler" I har med den.

  Hvis I har generelle forbedringsforslag og spørgsmål vedr. chatbotten, så skriv til itansogning@mst.dk.

  Problemet med at chatbotten blev ved at poppe op ved faneskift, når først den havde været åbnet, er rettet. 

 • Den varslede lukning af husdyrgodkendelse.dk d. 17/3 kl. 9-12 er udsat

  16-03 2021 12:19

  Opdateringen i morgen onsdag (den 17/3) må udsættes, så systemet vil IKKE være lukket.

  Vi vender tilbage med nyt tidspunkt senere.

 • Lukket for adgang 17/3 fra kl. 9 til ca. kl. 12

  10-03 2021 08:24

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket pga. opdateringer mhp. at sikre stabil hastighed i systemet.

 • Hentning af ejendomsnumre virker igen

  04-03 2021 07:17

  Problemet skyldtes en opdatering hos Kortforsyningen.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åben igen efter opdateringer

  03-03 2021 11:59

  Husk at tømme cachen, inden I bruger systemet igen. Herved sikres, at visningen af siderne på husdyrgodkendelse.dk er korrekt. Hvordan tømning skal foretages kommer an på den anvendte browser.

   

  Ved opdateringen i dag er første udgave af HuGo, Miljøstyrelsens chatbot på husdyrgodkendelse.dk, sat i drift. Chatbotten tilgås via den blå knap "Brug for hjælp?", der ligger i nederste højre hjørne på alle sider i husdyrgodkendelse.dk. Herefter er der mulighed for at stille spørgsmål til HuGo. Chatbotten er udviklet på baggrund af spørgsmål, der er indsendt til postkassen itansogning@mst.dk. Vi håber, I vil tage chatbotten til jer. Jo mere den bliver brugt, jo bedre er vores muligheder for at forbedre den, ud fra de "samtaler" I har med den.

  Hvis I har generelle forbedringsforslag og spørgsmål vedr. chatbotten, så skriv til itansogning@mst.dk.

   

  Ved opdateringen er desuden sket følgende:

   

  Det tidligere FOT-kort er udfaset fra kortforsyningen, og har derfor i en periode ikke kunne vises. Som erstatning vises nu sagsbehandlingskortet, når der vælges baggrundskortet FOT i husdyrgodkendelse.dk. Bemærk at sagsbehandlingskortet indlæses lidt langsommere end det gamle kort.

   

  Der er nu adgang til Tilgængelighedserklæring (jf. krav i Webtilgængelighedsloven) på sitet husdyrgodkendelse.dk (link i øverste højre hjørne). 

   

  Der er sket en justering, så der ikke kan opstå en situation, hvor sevicemål for § 16 a, stk. 1 og 2 beregnes som ikke opfyldte.

   

  Produktionsarealer angives og vises som et helt tal. Tidligt i 2017-versionens levetid har det været muligt at indtaste decimaler ved angivelse af størrelsen af produktionsarealer. Der er rettet en fejl, der gjorde, at disse eventuelle bagvedliggende decimaler i gamle skemaer blev medtaget ved en ny kopi af skemaet. 

   

  Bemærk desuden at kort over kategori 1-, 2- og 3-natur er opdaterede, se nyheden på Miljøstyrelsens hjemmeside fra 2. marts.

  De opdaterede kort er også dem, der vises i husdyrgodkendelse.dk. https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/mar/kort-over-kategori-1-2-og-3-natur-opdateret/

   

  OBS Der er pt. problemer med at oprette nye skemaer ud fra ejendomsnummeret, vi er ved at undersøge det, men problemet er ikke knyttet til opdateringen.

   

 • Lukket for adgang onsdag den 3/3-21 fra kl. 9 til ca. kl. 13.

  24-02 2021 13:35

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes fra 9.00 til ca. 13.00 på onsdag den 3/3 pga. opdateringer.

 • Adgangen til gamle husdyrgodkendelse.dk virker igen

  26-01 2021 13:32

  En sikkerhedsopdatering har betydet, at der skulle opdateres certifikater.

 • Gamle husdyrgodkendelse.dk kan ikke tilgås.

  22-01 2021 09:50

  Der problem med certifikater. Vi arbejder på at få det løst.

 • Der er igen problemer med adgang til kort fra kortforsyningen og dermed afviklingen af husdyrgodkendelse.dk

  18-01 2021 11:53

  Vi arbejder på at finde en løsning.

  Tilføjelse 20/1-2021: Kortforsyningen melder også om problemer med matrikelkort. Det påvirker login og og oprettelse af skemaer.

 • Kortforsyningen melder, at drift er stabiliseret

  15-01 2021 05:11

  Vi forventer derfor, at visning af baggrundskort og oprettelse af skemaer ud fra ejendomsnumre igen kører normalt. Bemærk dog at FOT-baggrundskortet kortet ikke kan vises. Det skyldes, at det er er udfaset hos Kortforsyningen. Vi arbejder på et alternativ. 

  Hvis du oplever problemer, så skriv til itansogning@mst.dk.

 • Ustabilitet hos kortforsyningen - Påvirker afviklingen af husdyrgodkendelse.dk

  12-01 2021 15:41

  Der opleves i perioder problemer med visning af baggrundskort og oprettelse af skemaer ud fra ejendomsnumre. Problemerne skyldes at kortforsyningen, hvor husdyrgodkendelse.dk henter kortene, kører ustabilt, hvilket desværre også påvirker afviklingen af husdyrgodkendelse.dk. Se mere på https://kortforsyningen.dk/.  

  Vi er opmærksomme på det medfører problemer for brugerne og følger løbende op i forhold til driftstatus hos kortforsyningen, men vi må afvente, at de får problemerne løst. Vi er også opmærksomme på at FOT-kortet pt. slet ikke vises.

 • Fejl med ejendomsnummer mv. er rettet

  07-01 2021 08:51

  Der kan atter oprettes skemaer ved indtastning af ejendomsnummeret.

  Bemærk desuden at baggrundkortene nu kører i både nye og gamle husdyrgodkendelse.dk og kort vises, når der dannes pdf-er.

  Endelig betyder rettelsen også, at der atter kan overføres skemaer til revurdering m.v. 

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen - Baggrundskort virker igen

  21-12 2020 17:04

  Baggrundskortene virker igen i 2017 versionen af husdyrgodkendelse.dk, efter at systemet blev kortvarigt lukket kl. 16.30 for fejlrettelse. 

  Bemærk dog, at baggrundskortene ikke kan vise når der dannes PDF af ansøgningen.

  Bemærk, at det er vigtigt, at tømme computerens cache/rydde browserhistorik for at rettelsen slår igennem.

 • Husdyrgodkendelse.dk lukkes pga. opdatering kl. 16.30

  21-12 2020 16:01

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes kl.16.30 pga. af opdatering, der skal løse at baggrundskort ikke vises. Vi beklager den korte varsel, men vurderer, at det er vigtigt at få løst problemet hurtigst muligt. 

  Systemet forventes i drift igen kl. 19.

 • Baggrundskortene kan desværre stadig ikke vises.

  21-12 2020 10:32

  Vi arbejder på at finde en løsning hurtigst muligt.

 • Der kan ikke oprettes nye skemaer ud fra ejendomsnummer

  19-12 2020 17:08

  Der er opstået en fejl, så der ikke kan oprettes nye skemaer ud fra ejendomsnummeret. Selv om der indtastes et korrekt ejendomsnummer, melder husdyrgodkendelse.dk fejl, og man kan ikke komme videre. 

  Vi arbejder på at løse problemet. Som en midlertidig workaround, er det muligt at kopiere og arbejde i et allerede oprettet skema, så længe man lader ejendomsnummeret være uændret. Det kan så senere ændres, når fejlen er løst.

  Tilføjelse 22/12-2020. Fejlen betyder også, at kommunerne ikke kan oprette skemaer ud fra "Overfør data" knappen. 

  Begge fejl kan desværre først forventes rettet efter nytår.

 • Baggrundskortene er ude af drift

  18-12 2020 09:21

  Desværre kan man ikke se baggrundskortene (skærmkort, ortofoto osv.). I stedet for vises blot en lyserød baggrund. Det skyldes udfald hos Kortforsyningen, så derfor kan vi ikke gøre andet end at vente på det går i orden igen. Temalagene virker.

  I gamle husdyrgodkendelse.dk betyder det, at kortmodulet ikke kan åbnes.

 • Baggrundskortene er ude af drift

  01-12 2020 11:45

  Desværre kan man ikke se baggrundskortene (skærmkort, ortofoto osv.). I stedet for vises blot en lyserød baggrund. Det skyldes udfald hos Kortforsyningen, så derfor kan vi ikke gøre andet end at vente på det går i orden igen. Det fremgår af Kortforsyningens hjemmeside, at der var driftsproblemer i går, så det er muligvis fortsat til i dag.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter opdatering

  25-11 2020 11:27

   

  Ved opdateringen i dag er der sket nogle tilpasninger af det nye husdyrgodkendelse.dk pga. GDPR-reglerne. Som bruger af systemet vil den eneste synlige forskel dog indtil videre være en ny liste på skemaoversigten med betegnelsen Slettes snart.

   

  Indtil videre er skemaer i husdyrgodkendelse.dk ikke slettet efter brug. Pga. GDPR-reglerne er vi dog nødt til at slette skemaerne efter en vis periode. Efter Miljøstyrelsens vurdering kan det af hensyn til brugernes mulighed for at genbruge data til nye ansøgninger og revurderinger begrundes at beholde skemaerne i 12 år. Med etableringen af den automatiske sletning i det nye husdyrgodkendelse.dk er der gjort klar til håndteringen af skemaer ved fremtidig lukning af det gamle husdyrgodkendelse.dk, idet vi forventer, at data fra de gamle skemaer herefter primært vil skulle gemmes i det nye husdyrgodkendelse.dk.

 • Oversigten over tips, kendte fejl og workarounds er opdateret

  18-11 2020 22:02

  Se den opdaterede oversigt via linket i boksen herunder. Afsnittet "Historik" har fået en supplerende forklarende overskrift (Historik - Emner, der ikke længere er aktuelle) og er rykket til sidst i dokumentet. Beskrivelse af workarounden om genberegning fra centrum er flyttet til afsnittet ”Historik”, fordi genberegningen nu sker automatisk.

 • Lukning fra kl. 9:00 til ca. kl. 12 onsdag den 25. november

  17-11 2020 12:47

  Der vil blive indarbejdet nogle GDPR-tilpasninger. De får ingen betydning for brugen af systemet i den nærmeste fremtid. Der vil blive orienteret mere om dette efter opdateringen på onsdag.

 • Lukket for adgang til det gamle husdyrgodkendelse.dk hele dagen 11. november

  02-11 2020 12:35

  Der skal foretages opdateringer af serverne til det gamle husdyrgodkendelse.dk onsdag den 11. november 2020. Derfor vil det være lukket hele dagen.

  Der er adgang til det nye husdyrgodkendelse.dk hele dagen som normalt.

 • Skærmkort virker ikke - men ortofoto virker nu

  29-10 2020 12:07

  Baggrundskortet skærmkort vises ikke pga. problemer hos Kortforsyningen. Ortofoto og øvrige baggrundskort virker igen.

 • Baggrundskort vises ikke

  29-10 2020 11:08

  Der er desværre noget galt med baggrundskortene (skærmkort, ortofoto m.m.), så der i stedet for vises en lyserød baggrund. Vi undersøger, hvad der er galt. Temalagene vises stadig, men det er nok ikke til meget nytte uden baggrundskortene.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdateringen

  14-10 2020 11:58

  Husk at tømme cachen, inden I bruger systemet igen. Herved sikres, at visningen af siderne på husdyrgodkendelse.dk er korrekt. Hvordan tømning skal foretages, kommer an på den anvendte browser.

   

  Opdateringen indeholder følgende:

   

  • På resultatsiden under fanen ”Nabopåvirkning” kommer der en tydelig advarsel, hvis lugtemissionen er så stor, at den går ud over lugtspredningskurvernes grænser, og der derfor ikke kan beregnes en genafstand. I de tilfælde hvor geneafstanden ikke kan beregnes, er det fortsat angivet med NaN, men samtidig bliver bjælken nu rød, så det visuelt er tydeligt.
  • Med ændringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 12. juli 2019 skulle beregningen af ammoniakdeposition ske fra centrum af staldafsnit/lager (og ikke fra nærmeste hjørne), jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30. Ændringen havde også virkning for alle verserende sager. Miljøstyrelsen har i forbindelse med den tidligere beskrevne gennemgang af ammoniakdepositionsberegningerne konstateret, at brugerne ikke i alle tilfælde har sikret, at der er sket den nødvendige genberegning* af skemaer oprettet før 12. juli 2019, som først afgøres efter denne dato. Der er nu sket en automatiseret genberegning af skemaer oprettet før 12. juli 2019, som ikke har status af afgjorte. Hermed sikres, at brugerfejlen undgås i fremtiden.

  *Behovet for genberegning er beskrevet i nyheder fra 26/7-2019 og 25/11-2019, samt via ”Oversigt over tips, kendte fejl og workarounds” på forsiden af husdyrgodkendelse.dk.

 • Lukning fra kl. 9:00 til ca. kl. 12:00 onsdag den 14. oktober 2020

  02-10 2020 08:58

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes fra kl. 9:00 til ca. kl. 12:00 onsdag den 14. oktober 2020. Der vil blive ændret nogle uhensigtsmæssige visninger.

   

  Vi beklager, at vi endnu en gang må udskyde den varslede lukning. Vi har tidligere oplyst, at det ville ske 30. september og 7. oktober. Men nu er planen altså den 14. oktober.

 • Lukning fra kl. 9:00 til ca. kl. 12:00 onsdag den 7. oktober 2020

  24-09 2020 10:00

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes fra kl. 9:00 til ca. kl. 12:00 onsdag den 7. oktober 2020. Der vil blive ændret nogle uhensigtsmæssige visninger.

  Der blev tidligere skrevet, at lukningen ville ske den 30. september, men vi rykker det en uge længere frem.

   

 • Lukning fra kl. 9:00 til ca. kl. 12:00 onsdag den 30. september

  23-09 2020 09:24

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes fra kl. 9:00 til ca. kl. 12:00 onsdag den 30. september 2020. Der vil blive ændret nogle uhensigtsmæssige visninger.

 • Oversigten over tips, kendte fejl og workarounds er opdateret den 21. september 2020

  21-09 2020 17:54

  Se den opdaterede oversigt via linket i boksen herunder. Der er tilføjet to korte guides om klagesager. Den ene er til kommunerne om at give Miljø- og Fødevareklagenævnet adgang til et skema i en påklaget sag. Den anden er til ansøgere om at dele scenarie med klagenævnet.

 • Rettet fejl i husdyrgodkendelse.dk den 16. september 2020

  17-09 2020 12:58

  Ved opdateringen den 16. september 2020 blev der rettet en fejl i data for ruheder, som indgår i beregningen af ammoniakdeposition.

   

  Miljøstyrelsen har konstateret fejlen i forbindelse med afdækningen af afrundingsfejlen, der blev rettet den 15. juli 2020. De to fejl er opstået samtidig i forbindelse med en ændring i systemet i starten af 2011.

   

  I naturpunkter, hvor ruheden er Blandet natur og oplandets ruhed er Landbrug og højden på afkast er 3 meter, blev depositionen desværre beregnet som om ruheden i naturpunktet var Vand.

   

  Identifikation af berørte ansøgningsskemaer indgår i Miljøstyrelsens igangværende gennemgang vedrørende afrundingsfejlen, og kommuner og ansøgere vil blive kontaktet om skemaer, hvor fejlen måske kan have haft betydning for sagens afgørelse.

   

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen

  16-09 2020 15:15

  Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter opdateringen i dag.

 • Lukning fra kl. 9:00 og resten af dagen onsdag den 16. september

  08-09 2020 09:43

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes fra kl. 9:00 og resten af dagen onsdag den 16. september 2020 pga. opdateringer.

 • Der kan atter logges på husdyrgodkendelse.dk

  05-08 2020 14:27

  Der kan atter logges ind med NemLogin.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter opdateringen 29. juli 2020

  29-07 2020 11:14

  Der blev udskiftet et certifikat for brugeradgang via Danmarks Miljøportal. Der er således ikke foretaget ændringer, som vil kunne ses af brugerne.

 • Lukning 29-7-2020 kl. 9 - ca. 12

  21-07 2020 09:49

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 29. juli 2020. Der skal udskiftes et certifikat for brugeradgang via Danmarks Miljøportal.

 • Rettet fejl i husdyrgodkendelse.dk den 15. juli 2020

  17-07 2020 13:43

  Ved opdateringen af husdyrgodkendelse.dk den 15. juli 2020 blev der rettet en afrundingsfejl i systemets beregning af ammoniakdeposition. Miljøstyrelsen har konstateret fejlen i forbindelse med et generelt eftersyn af husdyrgodkendelse.dk.

   

  Ammoniakspredning fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg beliggende mellem 345 og 360 grader nord for naturpunkterne er pga. den forkerte afrunding blevet korrigeret med vindfrekvensen for kilder beliggende mellem 315 og 345 grader i forhold til naturpunktet.

   

  Miljøstyrelsen vil derfor i den kommende tid gennemgå de skemaer, der er berørt matematisk af fejlen, for at finde dem, hvor det har givet sig udslag i resultatvisningen af depositionens størrelse på fanen Naturområder samt kontakte kommunerne og ansøgerne om skemaer, hvor fejlen måske kan have haft betydning for sagens afgørelse.

 • Lukning 15-7-2020 kl. 9 - ca. 12

  07-07 2020 10:54

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 15. juli 2020 pga. opdateringer.

 • Oversigten over tips, kendte fejl og workarounds er opdateret den 29. juni 2020.

  29-06 2020 21:51

  Se den opdaterede oversigt via linket i boksen herunder.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter opdateringer og rettelser

  24-06 2020 11:48

  Husk at tømme browserens cache for at sikre, at den ikke stadig indlæser gamle visninger efter opdateringen.

   

  Lukningen var nødvendig for at ændre nogle ting i systemets backend, som brugerne ikke umiddelbart får berøring med.

   

  Herudover er der sket følgende:

   

  • Der er rettet en fejl ved oprettelse af ny § 12-anmeldelse (gødningsopbevaringsanlæg), som medførte, at der blev hentet kopi af første godkendelse på ejendomsnummeret i stedet for kopi af seneste afgjorte skema på ejendomsnummeret.
  • Visningen af SkemaId på kortlaget Kumulationspunkter er rettet, idet der før blev vist det første afgjorte skemanummer i stedet for seneste afgjorte skemanummer. Oplysningerne om emissionen var ikke påvirket af fejlen.
  • Visningen af navne på naturområder på kortene er rettet, idet visningen var forskellig afhængig af, hvordan man klikkede sig ind i kortet.
  • Der er rettet en fejl, som nogle gange forekom ved åbning af kortsider, idet de ikke altid åbnedes ved første klik.
  • Det er gjort muligt at redigere afstandsmarkørers (fx naboskel og vej) navn og type efter de er placeret. Ved klik på markøren i kortet kommer der nu en knap, der hedder Rediger oplysninger.
 • Lukning 24-6-2020 kl. 9 - ca. 12

  16-06 2020 14:58

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 24. juni 2020 for at få ændret forskellige mindre, men uhensigtsmæssige ting i systemet.

   

 • Husdyrgodkendelse.dk er nu åbent igen efter opdateringerne

  22-04 2020 12:03

  Husk at tømme cachen, inden I bruger systemet igen. Herved sikres, at visningen af siderne på husdyrgodkendelse.dk er korrekt. Hvordan tømning skal foretages, kommer an på den anvendte browser.

   

  Der er hovedsagelig sket ændringer for at give mulighed for at overholde GDPR-reglerne.

   

  Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at se skemaer er blevet afgrænset, så kommunen fremover skal give adgang til et afgjort skema, når nævnet har brug for at se det ved behandlingen af en klagesag. Adgangen tidsbegrænses af kommunen, og den kan både trækkes tilbage igen og forlænges efter behov. Adgangen gives på kommunens modul Sagsbehandling.

   

  Det bliver også muligt for alle brugere at stoppe delingen af en scenarieberegning.

   

  Herudover er der sket følgende:

   

  • Det er blevet muligt at kopiere anmeldeskemaer til et nyt anmeldeskema. Bemærk dog, at det desværre ikke har været muligt at rette fejlen med, at der ikke altid hentes kopi af seneste afgjorte skema på ejendomsnummeret ved oprettelse af nyt § 12-anmeldelsesskema (som er beskrevet i Oversigt over tips, kendte fejl og workarounds).
  • Maximumgrænsen på 48 måneder for visning af skemaer på kommunernes liste Klar til revurdering er øget til 96 måneder.
  • Der foretaget nogle rettelser i funktionen Kortvisninger, hvor der i nogle tilfælde blev brugt et forkert baggrundskort.

   

 • Lukning 22-4-2020 kl. 9 - ca. 12

  03-04 2020 15:14

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 22. april 2020. Det sker hovedsagelig for at indføre nogle ændringer som følge af GDPR-reglerne, men der ændres også andre ting.

   

  1. Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at se skemaer afgrænses, således at kun påklagede afgørelser skal kunne ses og adgangen til at se skemaerne tidsbegrænses.
  2. Det bliver muligt for alle brugere at stoppe delingen af en scenarieberegning.
  3. Det bliver muligt at kopiere anmeldeskemaer til et nyt anmeldeskema.
  4. Maximumgrænsen på 48 måneder for visning af skemaer på listen Klar til revurdering fjernes.
  5. Der foretages nogle rettelser i funktionen Kortvisninger.

   

 • Kommuner og ansøgere opfordres til at afslutte gamle ansøgningsskemaer

  18-03 2020 10:52

  Den gamle version af husdyrgodkendelse.dk skal snart lukkes. Derfor opfordres både kommuner og landbrugskonsulenter til at afslutte ansøgningsskemaer i systemet. Data i de gamle skemaer vil blive bevaret, men det er vigtigt, at al sagsbehandling er afsluttet før lukningen.

   

  Læs mere i denne nyhed på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der også findes en ny Quickguide til afslutning af gamle skemaer.

 • Abonnér på nyheder fra husdyrgodkendelse.dk

  09-03 2020 12:56

  Du kan tilmelde dig nyhedsbrev fra husdyrgodkendelse.dk via ”Min profil” øverst i højre side af skærmbilledet. Hvis en kommune eller et konsulentfirma ønsker at få tilsendt nyhederne til en fælles mailadresse, så skriv til itansogning@mst.dk og bed om at blive tilmeldt.

   

  Nyhedsbrevet indeholder de samme nyheder, som vises her på siden.

 • Oversigt over tips, kendte fejl og workarounds

  04-03 2020 13:02

  Se en oversigt over tips, kendte fejl og workarounds til husdyrgodkendelse.dk vha. linket herunder. Oversigten opdateres løbende. Beskrivelser, der ikke længere er relevante, fjernes.

  Tips og workarounds

  Bemærk at oversigten åbnes som et pdf-dokument.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter opdateringen

  04-03 2020 12:05

  Der er indført en ændring i kommunernes sagsbehandlingsmodul. Når kommunen fremover registrerer afgørelsen af en § 16 a-sag, skal der ud over dato også vælges om afgørelsen er efter stk. 1, 2 eller 4. I kommunens og Miljøstyrelsens statistik vil gennemsnitlig sagsbehandlingstid for afgørelser efter § 16 a, stk. 4 blive beregnet sammen med § 16 b-sagerne.

   

  Opgørelsen i tabellen Statistik efter skematype i kommunernes sagsbehandlingsmodul vil i første omgang kun vise afgørelser efter § 16 b ved udtræk fra og med 1. januar 2020. Det skyldes, at systemet er tilpasset til at skulle kunne opgøre statistik for hele kalenderåret 2020 og fremefter. Kommunerne vil blive bedt om at registrere afgørelser efter § 16 a manuelt på et senere tidspunkt (via mail fra Miljøstyrelsen).

   

  Der er desuden rettet en fejl, der opstod en gang i mellem ved kopiering af skemaer, og der er foretaget nogle korrekturer af tekst og kortvisninger.

   

 • Lukning 4-3-2020 kl. 9 - ca. 12

  25-02 2020 14:03

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 4. marts 2020. Det sker for at gøre det muligt at opgøre sagsbehandlingstid for afgørelser efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4, der er omfattet af 90-dagesfristen ligesom afgørelser efter § 16 b, jf. husdyrbruglovens § 54 j, stk. 1.

 • Kommuner og ansøgere opfordres til at afslutte gamle ansøgningsskemaer

  19-02 2020 14:15

  Den gamle version af husdyrgodkendelse.dk skal snart lukkes. Derfor opfordres både kommuner og landbrugskonsulenter til at afslutte ansøgningsskemaer i systemet. Data i de gamle skemaer vil blive bevaret, men det er vigtigt, at al sagsbehandling er afsluttet før lukningen.

   

  Læs mere i denne nyhed på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der også findes en ny Quickguide til afslutning af gamle skemaer.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter fejlrettelse

  30-01 2020 16:50

  Serverfejlen ved brug af anmeldeskemaer er rettet. Fejlen forekom efter opdateringen 29-1-2020

 • Kortvarig lukning kl. 16 i dag pga. fejlrettelse

  30-01 2020 10:49

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes kortvarigt fra kl. 16:00 i dag for at rette fejlen i anmeldeskemaer, som vi har orienteret om tidligere i dag. Vi håber, at lukningen ikke bliver til for meget ulejlighed, selv om det sker med kort varsel, og vi prioriterer at få rettet fejlen hurtigt.

 • Fejl i anmeldeskemaer

  30-01 2020 08:45

  Der er desværre opstået en fejl med anmeldeskemaer (bortset fra § 12) efter opdateringen i går. Systemet melder serverfejl (500 fejlen med grisen), når man som ansøger forsøger at åbne fanen "Gennemse og indsend". Skemaer kan derfor ikke indsendes og kommuner har meldt at de får fejlen, når de forsøger at danne PDF af ansøgninger.

   

  Vi er i gang med at rette fejlen og vi takker for alle henvendelser om det.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter opdatering

  29-01 2020 13:03

   

  Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter forskellige opdateringer. Herunder er en opsummering af ændringerne.

   

  Bemærk at I nok bør tømme computerens cache for at være sikre på, at ændringerne vises korrekt. Hvordan tømning skal foretages, kommer an på den anvendte browser.

   

  Der er nu indført et pop-up-vindue med orientering om cookies og Miljøstyrelsens behandling af personoplysninger. Bemærk at husdyrgodkendelse.dk alene anvender tekniske cookies, og at systemet ikke kan fungere uden. Læs mere om forskellige typer cookies på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

   

  Der er nu mulighed for at vælge ortofoto fra 2008 som baggrundskort. Dette er indført for at give bedre muligheder for at indtegne bygningerne i 8 års-driften. Året 2008 er valgt, fordi denne årgang er den seneste, der kunne fås fra Kortforsyningen uden yderligere omkostninger.

   

  Fejlen, der medførte, at der skete dobbeltkopiering af husdyrgødningslagre ved hentning af skemaer fra gamle til nye husdyrgodkendelse.dk, er rettet.

   

  Fejlen, der medførte, at en indtastet lugteffekt under teknologien "Biologisk filter/hyppig udslusning" blev overført som en ammoniakeffekt ved hentning af skemaer fra gamle til nye husdyrgodkendelse.dk, er rettet. 

   

  Problemer med, at der ikke skete automatisk opdatering af siderne ved indsætning af punkter for naboer og natur under fanerne "Nabopåvirkning" og "Naturområder" er løst.

   

  En fejl i visningen af brugerens egne udvalgte kortvisninger er rettet. Før blev den vestligste del af kortvisningen i nogle tilfælde ikke vist i pdf’en.

 • Lukning 29-1-2020 kl. 9-12

  21-01 2020 15:43

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes pga. nogle mindre ændringer og fejlrettelser kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 29. januar 2020.

 • Der udsendes atter notifikations- og kvitteringsmails fra systemet

  11-12 2019 14:35

  Problemet med manglende udsendelse af mails er løst.

 • Hastigheden af systemet er forbedret

  10-12 2019 11:18

  Problemerne med at systemet kørte meget langsomt efter serverflytningen i sidste uge er løst.

 • CVR-indtastning og oprettelse af nye skemaer virker igen

  10-12 2019 10:57

  Der kan atter oprettes nye skemaer og indtastes CVR-nummer.

 • Oprettelse af nye skemaer er mulig, hvis der ikke IKKE indtastes CVR-nummer

  10-12 2019 09:17

  Det er muligt at oprette nye skemaer, hvis der ikke indtastes et CVR-nummer.

  For allerede oprettede skemaer, hvor CVR-nummer er indtastet, kan man gå videre vha. fanerne foroven (fx Stalde & produktioner), men man kan ikke gå videre via Næste-kappen, nederst i hørje side af skærmbilledet.

  Vi arbejder fortsat på at få løst problemet.

 • Notifikationsmails til kommunerne er ude af drift. Kvitteringsmails udsendes ikke til ansøger

  09-12 2019 10:25

  Kommunernes sagsbehandlere skal være opmærksomme på, at notifkationsmails ved modtagelse af nye ansøgninger og anmeldelser er ude af drift. Sagsbehandlerne er derfor nødt til at checke de to lister, Ubehandlet, i husdyrgodkendelse.dk for at se, om der er modtaget nye skemaer.

  Der udsendes heller ikke kvitteringsmails til ansøger. Vi er i gang med at løse problemet.

 • Oprettelse af nye skemaer er p.t. ikke muligt

  09-12 2019 10:00

  Det kan desværre ikke lade sig gøre at oprette nye skemaer indtil videre. Vi er i gang med at få det i orden igen. Man vil som bruger godt kunne udfylde skemaets første fane, Basisoplysninger, men vil ikke kunne komme videre vha. knappen Næste nederst på siden.

 • Systemet er langsomt - Send gerne kort beskrivelse af aktuelle problemer til os

  05-12 2019 14:59

  Nogle af funktionerne i husdyrgodkendelse.dk kører desværre langsomt efter flytningen til ny server 4-12-2019. Vi arbejder på at løse problemet. Det forekommer især, når man som bruger går til en anden fane, og er mest udtalt ved klik på fanen Naturområder.

   

  Hvis I oplever dette, så send meget gerne en kort beskrivelse af, hvad I gjorde samt skemanummeret.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen

  04-12 2019 15:39

  Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter at være flyttet til nye servere. 

   

  Samtidig er rettet to ting, der optrådte i enkelte skemaer: Det drejer sig om fejlen, hvor det fejlagtigt blev meldt, at BAT ikke var overholdt med en difference på 1 kg N/år og dels, at versionshistorikken ikke blev vist i enkelte skemaer. 

 • Lukket hele dagen den 4. december

  26-11 2019 18:21

  Husdyrgodkendelse.dk skal flyttes til en ny server, og det skal ske onsdag den 4. december 2019. Vi har været i gang med at forberede flytningen i lang tid, og det er en større omgang. Derfor bliver vi nødt til at lukke for systemet næsten hele dagen.

  De morgenfriske kan nå at arbejde i husdyrgodkendelse.dk indtil kl. 9:00, hvor vi lukker for adgangen.

 • Genudsendt nyhed om ammoniakdeposition

  25-11 2019 13:24

  Vi genudsender nyheden herunder, fordi problemstillingen stadig er aktuel. Der er således ikke sket noget nyt - det er kun en påmindelse, fordi vi har fået spørgsmål om det igen i vores mailboks.

 • Fejlrettelse 20-11-2019 må desværre udsættes

  19-11 2019 11:54

  Vi er desværre nødt til at aflyse den planlagte fejlrettelse onsdag den 20. november 2019. Rettelsen vil ske på et senere tidspunkt (en onsdag formiddag) og med mindst en uges varsel.

   

 • Lukning kl. 10 - 12 onsdag den 20/11-2019

  12-11 2019 13:57

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes pga. fejlrettelser kl. 10 til ca. kl. 12 onsdag den 20. november 2019.

   

  Der skal rettes to fejl, som forekommer i nogle ansøgningsskemaer, men ikke i alle. Den ene er afrunding, der medfører, at BAT-niveauet vises som ikke overholdt. Den anden er versionshistorik, som i nogle tilfælde ikke kan vises på kommunedelen.

 • Der er åbnet for husdyrgodkendelse.dk igen efter opdatering

  11-09 2019 10:19

  Opdateringen af et certifikat gik som forventet, og systemet kan nu bruges igen.

 • Den gamle husdyrgodkendelse.dk kører igen

  10-09 2019 09:53

  Problemet med at man ikke kunne logge på den gamle husdyrgodkendelse.dk (som meldt ud i morges) er løst, og man kan atter logge på.

 • Husdyrgodkendelse.dk lukkes pga. serviceopdatering onsdag den 11. september kl. 9 - 12

  02-09 2019 13:33

  Der er tale om en serviceopdatering, der ikke har betydning for beregningerne.

  Bemærk også, at der stadig er skemaer, hvor den faktiske emission beregnes til at overstige BAT-kravet med 1 kg, og BAT meldes derfor som ikke overholdt, selvom de to værdier burde være ens. Vi arbejder på at løse problemet, men kan ikke pt. sige, hvornår vi har en løsning.  

  Efter opdateringen 21. august blev fejl rettet, hvor der i nogle skemaer blev meldt, at BAT ikke var overholdt selv om BAT-krav og faktiske emission var ens (forskellen 0).

   

 • Opdatering er nu gennemført

  29-08 2019 14:55

  Opdateringen gik efter planen, og husdyrgodkendelse.dk er nu åbent igen.

 • Lukket kl. 14 - 15 i dag!

  29-08 2019 09:51

  Vi er desværre nødt til med kort varsel at lukke husyrgodkendelse.dk kortvarigt i eftermiddag, fordi nogle opdateringer ikke kunne afsluttes igår.

  Det er ikke indholdsmæssige opdateringer, men blot certifikater, der er nødvendige for at sikre fremtidig mulighed for at logge ind via nemlogin.

 • Lukningen er desværre forlænget

  26-08 2019 14:45

  Vi forventer at åbne husdyrgodkendelse.dk senere i dag, men kan endnu ikke sige det præcise tidspunkt.

  Vi beklager den korte varsel.

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret

  21-08 2019 10:42

  Husdyrgodkendelse.dk er opdateret. Opdateringen omfatter tilpasning og fejlretning i forbindelse med valg af BAT-forudsætning på gødningsopbevaringslagre, der blev implementeret ved opdatering af husdyrgodkendelse.dk til ny bekendtgørelse i juli:

  ·         Det er ikke længere nødvendigt at vælge BAT-forudsætning for gødningslagre taget ud af drift.

  ·         Fejl med at der i nogle skemaer blev meldt, at BAT ikke var overholdt, selv om BAT-krav og faktiske emission er ens (forskellen var 0), er rettet.  

  ·         BAT på gødningslagre beregnes ud fra indtastning i ansøgt drift, helt parallelt som det sker på staldafsnit i ansøgt drift.      

 • Husdyrgodkendelse.dk lukkes pga. opdateringer onsdag den 21. august fra kl. 9.00 til ca. kl. 12.00

  19-08 2019 09:28

   

  Vi beklager den korte varsel.

   

 • Besked om at BAT ikke er overholdt selv om forskellen mellem samlet BAT-krav og faktiske emission er 0

  15-08 2019 10:28

  Efter opdateringen af husdyrgodkendelse.dk 18/7-19 har vi fået flere henvendelser om, at der i nogle skemaer meldes, at BAT ikke er overholdt, selv om samlet BAT-krav og faktiske emission er ens. Det er en fejl, at husdyrgodkendelse.dk melder, at BAT ikke er overholdt. Vi arbejder på at få det rettet.

 • De nye ammoniakdepositionsberegninger. VIGTIGT at ansøger genberegner

  26-07 2019 08:50

  På kortsiden under Stalde & produktioner skal der genberegnes ved at åbne og gemme alle staldafsnit og alle gødningsopbevaringsanlæg.

  Herved slår de nye ammoniakberegninger fra 18/7-19 korrekt i gennem og det er ikke nødvendigt at genudpege naturpunkterne, som det ellers har fremgået af nyheden sendt ud i sidste uge.   

  Genberegningen skal ske både i eksisterende skemaer oprettet før opdateringen og i skemaer, der oprettes som kopi af skemaer oprettet før opdateringen.

 • Hvis siderne BAT og Gennemse & indsend ikke vises

  22-07 2019 15:00

  Hvis siderne BAT og Gennemse & indsend ikke vises i et skema, skal du vælge BAT-forudsætning for lagre til husdyrgødning for at få de to sider frem igen. Bemærk, at det er nødvendigt også at vælge BAT-forudsætning for lagre, der er taget ud af drift.

   

  Det er pga. opdatering til den ændrede husdyrgodkendelsesbekendtgørelse i sidste uge.

   

  Bemærk også, at det er nødvendigt at genudpege naturpunkter for at få den nye beregning af ammoniakdeposition til at slå i gennem i skemaet. Her oplever vi dog nogle problemer med beregning af for høj deposition, som vi er i gang med at finde årsagen til.

   

 • Nye ammoniakdepositionsberegninger

  19-07 2019 10:23

  Vi har fået mange henvendelser om ammoniakdepositionsberegninger efter opdateringen 18-7-2019. Det giver anledning til, at vi checker efter igen, om beregningerne er rigtige.

   

  Det er komplicerede beregninger, der involverer mange forskellige faktorer, så derfor kan der gå noget tid, inden vi kommer med en udmelding på det.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering til ændret bekendtgørelse

  18-07 2019 15:59

  Opdateringen er sket pga. disse ændringer:

   

  • Målepunkt for beregning af ammoniakdeposition (§ 30)
  • Præcisering af BAT-krav for eksisterende anlæg (bilag 3, afsnit 2.1.2) 

   

  Ændringerne gælder for alle verserende sager.

   

  Bemærk især at det er nødvendigt at genudpege naturpunkter for at få den nye beregning af ammoniakdeposition til at slå i gennem i skemaet.

   

   

  Se den nye bekendtgørelse samt information om baggrunden for den via disse links:

  Ny bekendtgørelse

  Høringsbrev

 • Lukket pga. opdatering , muligvis hele dagen

  18-07 2019 13:32

  Opdateringen skal ske pga. disse ændringer:

   

  • Målepunkt for beregning af ammoniakdeposition (§ 30)
  • Præcisering af BAT-krav for eksisterende anlæg (bilag 3, afsnit 2.1.2) 

   

  Ændringerne gælder for alle verserende sager.

   

  Indtil opdateringen er gennemført, skal kommunerne være særlig opmærksomme på, at systemets beregninger af BAT-krav og ammoniakdeposition afviger fra bekendtgørelsens regler.

   

   

  Se den nye bekendtgørelse samt information om baggrunden for den via disse links:

  Ny bekendtgørelse

  Høringsbrev

 • Opdatering er desværre udsat til den 18. juli 2019 kl. 9-12

  12-07 2019 11:21

  Den planlagte opdatering af husdyrgodkendelse.dk til den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse må desværre udsættes til torsdag den 18. juli 2019.

   

  Systemet er lukket pga. opdateringen, muligvis resten af dagen.

   

  Der er opstået tekniske problemer med en server, som må løses inden opdateringen.

   

  Opdateringen skal ske pga. disse ændringer:

   

  • Målepunkt for beregning af ammoniakdeposition (§ 30)
  • Præcisering af BAT-krav for eksisterende anlæg (bilag 3, afsnit 2.1.2) 

   

  Ændringerne gælder for alle verserende sager.

   

  Indtil opdateringen er gennemført, skal kommunerne være særlig opmærksomme på, at systemets beregninger af BAT-krav og ammoniakdeposition afviger fra bekendtgørelsens regler.

   

   

  Se den nye bekendtgørelse samt information om baggrunden for den via disse links:

  Ny bekendtgørelse

  Høringsbrev

 • Lukning kl. 9 - ca. kl. 12 fredag 12/7

  11-07 2019 11:45

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes pga. opdateringer til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse fra kl. 9 til ca. kl. 12 fredag den 12. juli 2019.

   

  Vi beklager det korte varsel, der skyldes, at bekendtgørelsen først er udstedt for kort tid siden.

   

  Opdateringen skal ske pga. disse ændringer:

   

  • Målepunkt for beregning af ammoniakdeposition (§ 30)
  • Præcisering af BAT-krav for eksisterende anlæg (bilag 3, afsnit 2.1.2) 

   

  Ændringerne gælder for alle verserende sager.

   

  Se den nye bekendtgørelse samt information om baggrunden for den via disse links:

  Ny bekendtgørelse

  Høringsbrev

 • Mulig lukning af husdyrgodkendelse.dk fredag 12/7-2019

  09-07 2019 15:48

  Husdyrgodkendelse.dk vil sandsynligvis skulle lukkes fra kl. 9 til ca. kl. 12 fredag den 12. juli 2019 pga. opdateringer. Vi beklager det korte varsel.

   

 • Login i det gamle husdyrgodkendelse.dk.

  27-06 2019 18:17

  Det er igen muligt at logge ind i det gamle husdyrgodkendelse.dk.

   

 • Login i det gamle husdyrgodkendelse er ikke muligt

  18-06 2019 09:31

  Det kan desværre ikke lade sig gøre at logge ind i det gamle husdyrgodkendelse.dk p.t. Vi er i gang med at løse problemet.

 • Kopiering af gødningslagre ved overført data fra det gamle husdyrgodkendelse.dk

  14-06 2019 14:30

  Vær opmærksom på, at ved overførsel af skemaer fra det gamle til det nye husdyrgodkendelse.dk sker der en dobbelt kopiering af gødningslagrene.

  Det betyder altså, at gødningslagrene kommer til at ligge dobbelt i det nye husdyrgodkendelse.dk, og den ene udgave må manuelt slettes indtil fejlen er rettet ved kommende opdatering.    

 • Tips til brug af husdyrgodkendelse.dk

  11-04 2019 10:38

   

  Tip: Tøm din cache

  Det kan være en fordel at tømme computerens cache efter opdateringen. Herved sikres, at visningen af siderne på husdyrgodkendelse.dk er korrekt. Hvordan tømning skal foretages, kommer an på den anvendte browser.

   

  Tip: Visning af signaturer i kort

  Ved sidste opdatering blev det muligt at scrolle ned over dropdown-menuen (i fuld kortvisning) og på den måde få adgang til alle signaturforklaringer. Klik det ønskede kortlag til, hold musen henover navnet, og så kan man med musens scrollefunktion køre ned igennem listen. Hvis man bruger Chrome som browser er der dog pt. problemer. Det kan løses ved at holde venstre museknap nede imens der scrolles, så bliver den fulde signaturvisning på ”sin plads”.

   

 • Husdyrgodkendelse dk er opdateret og åbent igen

  03-04 2019 11:06

  Husdyrgodkendelse.dk er nu åbent igen efter nogle mindre opdateringer

  Under fanen ”Stalde og produktioner”, er det ved angivelsen af antal måneder, hvor dyrene er på græs, nu kun muligt at indtaste en værdi på mellem 0 og 11 måneder, hvilket er i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 3. Ved overførsel af skemaer fra det gamle til det nye husdyrgodkendelse.dk, kommer meddelelse, hvor der gøres opmærksom på, at der skal indtastes værdi mellem 0 og 11 mdr. for udegående dyr.

  Ved generering af PDF af et skema, fremgår nu datoen for genereringen.

   

  Tip: Visning af signaturer i kort

  Ved sidste opdatering blev det muligt at scrolle ned over dropdown-menuen (i fuld kortvisning) og på den måde få adgang til alle signaturforklaringer. Klik det ønskede kortlag til, hold musen henover navnet, og så kan man med musens scrollefunktion køre ned igennem listen. Hvis man bruger Chrome som browser er der dog pt. problemer. Det kan løses ved at holde venstre museknap nede imens der scrolles, så bliver den fulde signaturvisning på ”sin plads”.

   

  Tip: Tøm din cache

  Det kan være en fordel at tømme computerens cache efter opdateringen. Herved sikres, at visningen af siderne på husdyrgodkendelse.dk er korrekt. Hvordan tømning skal foretages, kommer an på den anvendte browser.

 • Opdatering af husdyrgodkendelse.dk 3. april 2019 kl. 9 - 11

  27-03 2019 10:10

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes fra kl. 9 til ca. kl. 11 onsdag den 3. april 2019 pga. nogle mindre opdateringer.

 • Til kommunerne: Kvalitetssikring af sagsbehandlingstider

  31-01 2019 11:11

  Fristen for kommunernes kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for husdyrbrug 2. halvår 2018 nærmer sig. Det er den 7. februar 2019.

  Se også denne nyhed udsendt via Miljøstyrelsens hjemmeside den 17-01-2019:

  Miljøstyrelsens nyhed om kvalitetssikring

   

  Kommunerne har ikke pligt til at melde tilbage til Miljøstyrelsen på dette. Hvis vi ikke hører noget, går vi blot ud fra, at data om sagsbehandlingstid m.m. i husdyrgodkendelse.dk er korrekt.

 • Husdyrgodkendelse.dk lukkes kortvarigt i eftermiddag

  02-01 2019 13:50

  Der har efter opdateringen tidligere i dag vist sig en fejl, så kommunebrugere ikke kan tilgå skemaerne.

  Vi retter fejlen hurtigt her i eftermiddag, og må da lukke systemet kortvarigt. Vi ved ikke præcis hvornår det kommer til at ske.

 • Husdyrgodkendelse dk er opdateret og åbent igen

  02-01 2019 11:05

  Husdyrgodkendelse.dk er nu åbent igen efter opdateringer. Der er bl.a. tilføjet den nye dyretype Avlsorner og ungorner på ornestationer. Der er desuden indarbejdet en række små forbedringer af visningen, flere i-knapper samt muligheden for at have et helt blankt baggrundskort.

   

 • Opdatering af husdyrgodkendelse 2. januar kl. 9-12

  19-12 2018 12:59

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes fra kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 2. januar 2019 for at opdatere til den ændrede husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, som træder i kraft 1. januar 2019.

   

  Avlsorner og ungorner på ornestationer indføres som ny dyretype, jf. bekendtgørelsens bilag 3.

   

  Herudover opdateres systemet med nogle mindre, visuelle forbedringer.

 • Guide til afslutning af inaktive skemaer i husdyrgodkendelse.dk

  06-12 2018 10:44

  Den gamle udgave af husdyrgodkendelse.dk (fra før 1. august 2017) lukkes, når systemet ikke længere anvendes til sagsbehandling. Hvornår og hvordan er ikke fastlagt endnu. 

   

  Alle skemaer, som har været indsendt og kan afgøres af kommunen, skal afsluttes inden systemet lukkes for at sikre, at systemet ikke indeholder skemaer, som er under realitetsbehandling.

   

  Læs denne guide til afslutning af inaktive skemaer i husdyrgodkendelse.dk.

 • Fejl ved korrigering af lugtgeneafstande er rettet

  14-11 2018 10:43

  Fejlen ved korrigering af lugtgeneafstande for staldafsnit med nordlig beliggenhed i forhold til nabobebyggelser (placeret mellem 300⁰ og 60⁰) er rettet. Der er informeret om denne fejl i en nyhed den 29. oktober 2018.

 • Husdyrgodkendelse.dk er lukket 9-11 onsdag pga. fejlrettelse

  08-11 2018 09:48

  Den 14. november 2018 rettes fejlen ved korrigering af lugtgeneafstande for staldafsnit med nordlig beliggenhed i forhold til nabobebyggelser (placeret mellem 300⁰ og 60⁰). Der er informeret om denne fejl i en nyhed den 29. oktober 2018.

   

  Husdyrgodkendelse.dk er derfor lukket fra kl. 9 til ca. kl. 11 onsdag den 14. november 2018.

 • Fejl i lugtberegning ved nordlige stalde - opdateret 8. november 2018

  29-10 2018 11:36

  Vi har i enkelte skemaer desværre konstateret en fejl ved korrigering af lugtgeneafstande for staldafsnit med nordlig beliggenhed i forhold til nabobebyggelser (placeret mellem 300⁰ og 60⁰). Fejlen bliver rettet så hurtigt som muligt.

   

  Fejlen forekommer i et meget begrænset antal skemaer og betyder, at den korrigerede lugtgeneafstand beregnes for kort.

   

  Indtil den er rettet beder vi kommunerne om ikke at træffe afgørelser i sager med nordligt beliggende staldafsnit, hvor den vægtede gennemsnitsafstand ikke er mindst lige så lang som den ukorrigerede geneafstand.

   

  I de allerede afgjorte sager, har vi konstateret at højst 8 kan være berørte af fejlen. Det præcise antal, kan vi se efter fejlrettelsen. Vi vil da komme med en udmelding om betydningen heraf, bl.a. ved direkte kontakt til de kommuner og konsulenter, som har de berørte sager.

 • Systemet er lukket onsdag den 24. oktober kl. 9-11.

  19-10 2018 11:26

  Onsdag den 24. oktober fra kl. 9-11 laver vi en opdatering i husdyrgodkendelse.dk.

  Vi retter visningen i forhold til mulighederne for at anvende 50 % reglen, som er beskrevet i nyheden af 08-08 2018.

 • Ny visning af bortscreenede staldafsnit

  04-09 2018 09:55

  Visningen af resultater under Nabopåvirkning er ændret den 4. september 2018, så der i skemaer indsendt inden regelændringerne 1. august 2018 markeres med **, hvis et staldafsnit ikke skal indgå i fastlæggelsen af geneafstanden (Bortscreening / 120 pct. reglen).

   

  Link direkte til Vejledning om bortscreening i overgangssager

   

  Se også andre vejledninger til husdyrgodkendelse.dk på Miljøstyrelsens hjemmeside: Vejledninger om husdyrgodkendelse.dk

   

   

   

 • Kommende opdatering af husdyrgodkendelse.dk

  30-08 2018 13:46

  Opdatering på tirsdag

  Tirsdag den 4. september 2018 lukkes systemet fra ca. kl. 9 - 11 for at foretage en opdatering af visningen. Hensigten er at lette vurderingen af ansøgninger, der er indsendt inden 1-8-2018, hvor reglen om bortscreening  af staldafsnit i forhold til lugt (120 pct) stadig finder anvendelse.

   

  Opdateringer fremover

  Miljøstyrelsen vil fremover tilstræbe, at eventuelle opdateringer sker på onsdage, om formiddagen. Dette sker efter aftale med brugergruppen for at give brugerne bedre mulighed for at planlægge.

   

 • Problemer med log in pga. ændringer hos Danmarks Miljøportal

  29-08 2018 10:13

  Danmarks Miljøportal har opgraderet brugerstyring den 29. august 2018.

  Se hvad du skal gøre, hvis du ikke kan logge ind i husdyrgodkendelse.dk:

  http://www.miljoeportal.dk/Nyt/Sider/Nyheder/Danmarks-Milj%C3%B8portal-opgraderer-brugerstyring.aspx

 • Lukning af det gamle husdyrgodkendelse.dk er udsat

  10-08 2018 12:14

  Den gamle udgave af husdyrgodkendelse.dk (fra før 1. august 2017) lukkes, når systemet ikke længere anvendes til sagsbehandling. Hvornår og hvordan er ikke fastlagt endnu. Miljøstyrelsen har i forskellige sammenhænge meldt ud, at lukningen forventedes at kunne ske med udgangen af 2018. Men det må nu forventes at blive betydelig senere, fordi der stadig er mange verserende sager i systemet.

   

  Det gamle system ønskes ikke opretholdt, fordi dets funktioner med tiden vil blive forældet i forhold til de anvendte servere og browsere, med mindre der bruges mange ressourcer på fortsat at vedligeholde systemet. For at bevare data fra systemet, vil der ved lukningen blive foretaget en slutkopiering af alle godkendte § 10, 11 og 12 skemaer.

 • Lugtberegning i skemaer indsendt før 1. august 2018

  08-08 2018 14:06

  Vær opmærksom på, hvordan husdyrgodkendelse.dk beregner lugt i skemaer indsendt før 1. august 2018.

   

  Efter overgangsreglen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 64, stk. 1, skal ansøgninger indsendt inden 1. august 2018 behandles efter de tidligere gældende regler.

   

  Det er indarbejdet i systemet, at der i disse skemaer beregnes med normtal gældende før 1. august 2018. Men ændringer i håndteringen af bortscreening (120 %-reglen) og 50 %-reglen kan ikke ske i systemet. I disse tilfælde regner systemet altid efter de nugældende regler.

   

  Hvis man arbejder med et skema indsendt før 1. august 2018, hvor 120 %-reglen eller 50 %-reglen skal tages i brug, så må man justere systemets beregninger manuelt.

 • Baggrundskort vises ikke i husdyrgodkendelse.dk

  07-08 2018 13:20

   

  Manglende visning af baggrundskort i husdyrgodkendelse.dk skyldes problemer hos Kortforsyningen. Der er p.t. ingen informationer om, hvornår det forventes løst.

   

  Husdyrgodkendelse.dk modtager baggrundskort via Danmarks Miljøportal, der har lagt denne besked op på sin side:

   

  Der opleves pt. driftproblemer hos Kortforsyningen. Dette påvirker brugen af Danmarks Arealinformation, da ingen af baggrundskortene kan tilgås pt.

   

  Data som ligger i Danmarks Miljøportals databaser kan fortsat tilgås gennem Danmarks Arealinformation og webservices.

   

  Kortforsyningens driftsstatus kan læses her: https://kortforsyningen.dk/

   

 • Husdyrgodkendelse.dk lukket 9-12 onsdag pga. opdatering til nye regler

  10-07 2018 13:00

  Den 1. august 2018 opdateres husdyrgodkendelse.dk som konsekvens af nye  regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der træder i kraft samme dag. Bl.a. anmeldeordning for anlæg til opbevaring af husdyrgødning.

  Husdyrgodkendelse.dk er derfor lukket fra kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 1. august 2018.

   

  Ikrafttrædelse af ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse

 • Husdyrgodkendelse.dk er fejlrettet

  10-07 2018 10:39

  Husdyrgodkendelse.dk har den 10.7. fået rettet fejl vedr. CVR nr., så nu kan CVR-nr og oplysninger fra CVR-registeret igen hentes og gemmes.

 • Husdyrgodkendelse.dk er lukket den 10. juli 2018 kl.9 til ca. 11

  05-07 2018 12:42

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes for at rette fejl ift CVR-numre.

   

 • Problem med CVR-numre

  22-06 2018 13:38

  Der vises desværre fejlmeddelelser ved indtastning af korrekte CVR-numre. Nogle bruger oplyser desuden, at de ikke kan komme videre fra siden Basisoplysninger, selv om de undlader at udfylde felterne med CVR-numre. Vi arbejder på at rette fejlen.

 • Husdyrgodkendelse.dk er lukket kl. 9 - ca. 10 fredag den 15. juni

  14-06 2018 09:38

  Systemet bliver kortvarigt lukket fredag den 15. juni for at løse problemerne med hastighed og fejlmeddelelser, som opstod i går.

   

  Der er problemer med beregninger af naturpåvirkning efter opgraderingen til NemLog-in den 13. juni.

   

  Derfor kan man opleve, at siderne "Naturområder" og "Gennemse & Indsend" indlæses meget langsomt, og evt. vises blot en fejlmeddelelse om ukendt fejl.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet efter ændring

  13-06 2018 10:06

  Systemet er opgraderet, så det kan håndtere ændringer i NemLog-in på mandag.

  Der var desværre sat en forkert dato på den tidligere meddelelse om lukning af systemet.

 • Husdyrgodkendelse lukket 12. juni kl. 9 - 11

  12-06 2018 10:43

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag den 12. juni mellem kl. 9 og ca. kl. 11 fordi der skal ændres nogle ting.

 • Fejl ved bortscreening er rettet

  23-05 2018 10:25

  Fejlen, der medførte bortscreening af for mange staldafsnit, er nu rettet.

 • Fejl i systemet: Der bortscreenes for mange staldafsnit

  04-05 2018 13:12

  Der er opdaget en fejl i husdyrgodkendelse.dk, der medfører at for mange staldafsnit bortscreenes i det nye system.

   

  Et staldafsnit skal kun bortscreenes, hvis det er placeret længere væk end 120 pct. af den ukorrigerede geneafstand, beregnet på baggrund af alle staldafsnit på husdyrbruget. Se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bilag 3, afsnit B. 

  Miljøstyrelsen vil hurtigst muligt få rettet fejlen. Indtil fejlen er rettet i husdyrgodkendelse.dk, skal kommunen kontrollere om bortscreenede stalde er bortscreenet på korrekt grundlag. Miljøstyrelsen vil snarest vejlede om, hvordan kommunen skal håndtere sager, hvor staldafsnit fejlagtigt er bortscreenet.

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret og kan bruges igen

  02-05 2018 11:34

  Opdateringen har rettet en fejl ved kopiering af skemaer. Fejlen opstod i visse tilfælde, når naturlinjer blev kopieret, og betød, at den viste deposition på naturlinjerne var forkert.

 • Husdyrgodkendelse.dk lukkes ned den 2. maj kl. 9-11 for at foretage en fejlrettelse

  25-04 2018 12:34

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag den 2. maj mellem kl. 9 og ca. kl.11 for at rette en fejl ved kopiering af skemaer. Fejlen opstår i visse tilfælde, når naturlinjer kopieres, og betyder, at den viste deposition på naturlinjerne er forkert.

 • Fejl forekommer ved kopiering af skemaer

  17-04 2018 12:10

  Der kan ske en fejl ved kopiering af skemaer, både kopiering til scenarieberegning, ansøgning og revurdering. Fejlen opstår i visse tilfælde når naturlinjer kopieres. Fejlen medfører, at den viste deposition på naturlinjerne er forkert. Miljøstyrelsen arbejder pt. på at rette fejlen.

    

  Det er altså ikke en beregningsfejl, men en fejl ved kopiering, da naturlinjerne ikke genberegnes per automatik ved kopiering.

   

  Fejlen kan pt. undgås ved at gå ind i kortmodulet og genberegne naturlinjerne ved at gemme stald- og lagergeometrierne efter kopiering fra et andet skema. Det anbefales at gøre dette på kopierede skemaer og oprettede revurderinger.

   

  Fejlen kan kun opstå ved kopiering, og der er altså ikke nogen problemer på skemaer der er oprettet fra bunden i det nye system.

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret og kan bruges igen

  12-03 2018 10:27

  Opdateringen har rettet nogle småfejl i brugerfladen og der er lavet nogle tilpasninger af tabeller på listevisninger for Stalde og produktioner samt Husdyrgødning 

 • Husdyrgodkendelse.dk opdateres mandag den 12. marts fra kl. 9.00

  07-03 2018 10:16

  I forbindelse med opdateringen vil systemet blive lukket ned kl. 9, og ca. 3 timer frem. 

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret og kan bruges igen.

  15-02 2018 10:17

  Opdateringen har rettet en fejl i lugtberegningen, så lugtmængder "under kurven" i det staldafsnit der ligger nærmest en omboende, nu indgår i beregningen af geneafstanden i næst-nærmeste og de efterfølgende staldafsnit.

 • Der bliver foretaget en fejlrettelse i husdyrgodkendelse.dk, torsdag d. 15. februar kl. 9.00

  12-02 2018 14:14

  Der er fundet en fejl i beregningen af geneafstand for Ny lugtberegning, ved meget små lugtmængder, hvis ansøgningen indeholder mere end et staldafsnit.

   

  Fejlen betyder, at lugtberegningen i dag ikke medregner en lugtmængde (OU) fra det staldafsnit der ligger nærmest en omboende, hvis lugtmængden i det staldafsnit er så lille, at det "falder under" lugtkurven, og der derfor ikke kan beregnes en geneafstand fra det staldafsnit.

   

  Når fejlen er rettet, vil lugtmængden fra nærmeste staldafsnit indgå i beregningen af geneafstanden for nærmeste + næstnærmeste staldafstnit.

   

  Det betyder at man kan opleve at ansøgninger der før ikke fik beregnet en geneafstand pludselig får beregnet en geneafstand fra næstnærmeste og de efterfølgende staldafsnit.  

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret og kan bruges igen

  09-02 2018 10:37

  Opdateringen indeholder følgende rettelser og ændringer:

  • Den funktion der sætter mails i kø og forsøger at sende igen, hvis der er problemer med servere hos SIT, er genstartet.
  • Andre bygninger og staldafsnit er nu med i den Gis-fil man downloader
  • Der kan nu regnes BAT for konsumhøner på IE-brug
  • Diverse tekstrettelser om mindre fejlrettelser rundt omkring i systemet.
 • Husdyrgodkendelse.dk er lukket ned, for at foretage en lille opdatering.

  09-02 2018 09:10

  Det er forventet at systemet vil være klar til brug igen senest kl. 12.

 • Husdyrgodkendelse.dk opdateres fredag den 9. feb. fra kl. 9.00

  07-02 2018 12:53

  I forbindelse med opdateringen vil systemet blive lukket ned fra kl. 9 og ca. 3 timer frem. 

 • Problemer med NemLog-in

  11-01 2018 09:21

  Som følge af nogle problemer hos NemLog-In, kan der her til morgen været problemer med at logge på den nye version af husdyrgodkendelse.dk.

  Det ser ikke ud til at 2007.husdyrgodkendelse.dk er påvirket at problemerne hos NemLog-In.

   

 • Fejl ved kort i fuldskærmsvisning er løst

  08-01 2018 12:01

  Der havde sneget sig en lille fejl ind, som gjorde at kortet ikke kunne åbne i fuldskærmsvisningen. Det er løst nu, og kortet skulle fungere igen.

  Oplever man at kortet ikke vil loade efter opdateringen, skal man trykke på CTRL + F5 for at genloade kortmodulet.

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret til version 4.3

  08-01 2018 10:28

  Denne version indeholder bl.a. følgende ændringer:

  • Der er lavet overvågning over udsendelse af notifikationsmails, som holder øje med om notifikationsmails sendes, og forsøger at sende igen, hvis der er problemer med den mailserver husdyrgodkendelse.dk bruger.
  • I notifikationsmails er der tilføjet navn og adresse på husdyrbruget
  • Husdyrbrugets adresse vises nu på skemaoversigten for ansøger
  • Supplerende oplysninger er opdateret med flere gemknapper.
  • Kommunernes statistikside er opdateret til en mere overskuelig visning med visninger af anmeldelser, revurderinger og ansøgninger samt mulighed for at hente lister til Excel.
  • Miljøkonsekvensrapport er nu et selvstændigt dokument (PDF)
  • Der er kommet sidehoved i PDF med versions og skemanummer
  • Forudsætning for BAT-beregning er fjernet fra produktionerne i nudrift og 8-års drift.

   

  Hvis man har problemer med at få vist kortet efter opdateringen, skal man trykke CTRL + F5 for at genhente kortmodulet. 

 • Husdyrgodkendelse.dk opdateres mandag den 8. januar kl. 9.

  04-01 2018 12:36

  I forbindelse med opdateringen, vil systemet blive lukket ned fra kl 9 og ca. 3 timer frem. 

 • Der er problemer med at hente data fra kortforsyningen

  14-12 2017 11:07

  Problemerne kan betyde at man ikke får vist baggrundskortet når kortmodulet åbnes. 

 • Kortforsyningen er stadig ustabil

  09-12 2017 15:45

  Der tilsyneladende stadig problemer hos Kortforsyningen.dk, som betyder at der også kan være problemer med at bruge husdyrgodkendelse.dk øjeblikket.

  Følg evt. med i driftsstatus på www.kortforsyningen.dk. 

 • Driftsmeddelelse fra Kortforsyningen.dk:

  08-12 2017 14:58

  Ticket og release IP er nu også online - hvilket betyder at Kortforsyningen er 100% online nu -

   

 • Kortforsyningen er MÅSKE oppe igen

  08-12 2017 10:25

  Med STORT forbehold for at Kortforsyningen stadig kan være ustabil, så kan husdyrgodkendelse.dk MÅSKE bruges igen. 

   

   

 • Der er problemer hos Kortforsyningen, hvilket påvirker husdyrgodkendelse.dk

  07-12 2017 22:45

  Kortforsyningen har p.t. et databaseudfald, hvilket betyder at man ikke kan åbne skemaer i husdyrgodkendelse.dk, da der ikke kan hentes matrikler via ejendomsnummer, og kortet ikke kan åbnes.

   

  Følg evt. med på Kortforsyningens driftsstatusside på https://twitter.com/KFdrift 

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret til version 4.2

  04-12 2017 11:51

  Denne version indeholder følgende opdateringer:

   

  • Der er lavet en mere kompakt visning af siderne "Stalde & produktioner" og "Husdyrgødning", som samtidig giver overblik over stalde og produktioner uden man behøver "folde ud".
  • Info-knapper/tool-tips er bredt ud på hele løsningen, så der er små hjælpetekster til alle felter og funktioner i systemet.
  • Der er sat rich text editors på alle tekstfelter i systemet.
  • Ny metode til beregning af lugt ved brug af flexgrupper. Den nye metode betyder at lugtberegningen ikke længere går i stå, når man har flere flexgrupper i sin ansøgning. Den nye lugtberegningsmetode for flexgrupper kan betyde små ændringer i beregnede geneafstande for skemaer med flexgrupper, men betyder ikke ændringer i konklusionen. Ansøgninger der kun indeholder specifikke dyretype og staldsystemer påvirkes ikke.
  • Mange andre små og større forbedringer af brugerfladen, som følge af mange gode forslag og brugerønsker.
 • Systemet opdateres mandag den 4. december 2017

  29-11 2017 12:16

  Pga. opdateringen vil systemet blive lukket ned fra kl. 9. og ca. 3 timer frem.

 • Hot-fix gennemført, systemet kan bruges igen.

  14-11 2017 09:56

  Vi har genskabt links til husdyrvejledningen.

 • Hot-fix tirsdag d. 14. november 2017

  10-11 2017 12:02
  Som følge af ændringer i husdyrvejledningen, er de fleste links fra de blå spørgsmålstegn blevet brudt, og det kræver en kort nedlukning af systemet at få linksene til at virke igen.

  Husdyrgodkendelse.dk vil derfor blive lukket ned kortvarrigt fra kl. 9.00 tirsdag d. 14. november.
 • Problemet med ejendomsnummer er løst

  24-10 2017 13:39
  Kortforsyningen har løst problemet med at hente matrikler, så det er igen muligt at oprette nye ansøgninger.
 • Der er problemer med ejendomsnummer

  23-10 2017 10:34
  Der er problemer hos kortforsyningen, som gør at husdyrgodkendelse.dk ikke kan hente oplysninger om matrikler.
  Derfor er det p.t. ikke muligt at oprette nye ansøgninger i systemet.
  Kortforsyningen er igang med at løse problemet.
 • Der kan ikke dannes PDF af anmeldelser fra fanen "Funktioner"

  11-10 2017 11:44
  Der er en fejl i systemet, som gør at det ikke er muligt at danne og downloade PDFer af anmeldelser fra fanen "Funktioner".
  PDF af anmeldelser kan i stedet dannes og downloades fra "Gennemse & indsend".
 • Vil du gerne modtage beskeder om driftsforstyrrelser på mail?

  05-10 2017 10:53
  Beskeder om driftsforstyrrelser på husdyrgodkendelse.dk sendes nu ud pr. e-mail til de brugere der har tilmeldt sig vores mailliste.
  Gå til "Min profil" øverst til højre på denne side, for at tilmelde dig.
 • Hot-fix genmemført

  05-10 2017 09:58
  Systemet kan benyttes igen.
 • Hotfix torsdag d. 5. okt

  04-10 2017 15:11
  Husdyrgodkendelse.dk bliver lukket ned for en kort bemærkning torsdag kl. 9.00 for at foretage et "hot-fix" af kortmodulet til anmeldeordninger.
  Vi beklager den korte varsel.
 • Ny version af husdyrgodkendelse.dk er nu i drift.

  02-10 2017 10:35
  En ny version af husdyrgodkendelse.dk er nu tilgængelig. Denne version indeholder følgende opdateringer:

  - Revurderingsmodul
  - Mulighed for at indtaste nudrift på gødningslagre
  - Forbedring af BAT siden
  - Forbedring af afstandsmålerne i anmeldeordningerne
  - Mulighed for at vælge økologi
  - Afstandsmålinger i § 16a og b ansøgninger
  - Hjælpetekster og links til Husdyrvejledningen
  - Pladsoptimering af fane "stalde og produktioner"
  - Mulighed for at kommune kan indtaste naboer, samlet bebyggelse og byzone
  - Tilmelde sig nyhed om evt. driftforstyrelser i husdyrgodkendelse.dk under "min profil"
  - Forbering af PDF udskrift med versionsnummer
  - Mulighed for at indtaste en anden ejer end ansøger
  - Sorteringspile på Sagsoversigten
  - Og andre småting
 • Systemet opdateres mandag den 2. oktober 2017

  28-09 2017 14:15
  Systemet vil være lukket ned fra kl. 8 og et par timer frem.
 • Opdatering af husdyrgodkendelse.dk

  15-09 2017 14:42
  Først i oktober vil en ny version af husdyrgodkendelse.dk blive tilgængelig. Denne version vil indeholde følgende opdateringer:

  - Revurderingsmodul
  - Mulighed for at indtaste nudrift på gødningslagre
  - Forbedring af BAT siden
  - Forbedring af afstandsmålerne i anmeldeordningerne
  - Mulighed for at vælge økologi
  - Afstandsmålinger i § 16a og b ansøgninger
  - Hjælpetekster og links til Husdyrvejledningen
  - Øvrige smårettelser
 • Den gamle husdyrvejledning (Wiki'en) er flyttet

  04-09 2017 10:43
  Den nye adresse til den gamle wiki er https://oldwiki.mst.dk/husdyrvejledning.default.aspx. Hvis man har gemt den gamle adresse (den der starter med www2) som en favorit i sin browser vil det link ikke længere virke.
 • NemID er opdateret

  04-09 2017 09:04
  Systemarbejdet er gennemført, og der kan logges på systemet igen.
 • Få hjælp til husdyrgodkendelse.dk

  30-08 2017 14:38
  Guides til brugen af det nye system kan findes på Miljøstyrelsens side om husdyrgodkendelse.dk.
 • Servicevindue mandag den 4. september 2017

  28-08 2017 14:36
  Mandag den 4. september udskifter NemLog-in certifikat. Det betyder at husdyrgodkendelse.dk (kun ny udgave) også skal skifte certifikat, og derfor vil være lukket fra 7.30 og et par timer frem. (Læs mere her)
 • Systemet er opdateret og klar til brug.

  16-08 2017 09:30
  Dagens opdatering har løst følgende problemer: 1) Visse gyldige CVR-numre blev opfattet som ugyldige, 2) Redigering af BAT-forslag på produktioner ville slette evt. miljøteknologi på den produktion. 3) Enkelte kommunebrugere kunne ikke logge på det nye system.
 • Servicevindue på begge udgaver af husdyrgodkendelse.dk onsdag fra kl. 9.

  14-08 2017 10:34

  Der skal udskiftes certifikater på de servere som husdyrgodkendelse.dk ligger på. Det vil betyde ustabilitet i login for kommuner på begge systemer.

  Derudover bliver der lavet et hot-fix på det nye system, som betyder at det nye system vil blive lukket fra kl. 9.00, onsdag den 16. august.

  Det er forventet at det nye system vil blive åbnet igen omkring kl. 11.
 • Husdyrvejledningen

  11-08 2017 11:15
  Den nye husdyrvejledning er nu tilgængelig. Find den her: husdyrvejledning.mst.dk.
 • Kommuner skal udfylde postmodtager for at få mails fra det nye husdyrgodkendelse.dk

  09-08 2017 14:59
  Den nye version af husdyrgodkendelse.dk kan sende mails til kommunen, når der indsendes en ansøgning. Det kræver dog at kommunerne først går ind og tilføjer den mailadresse der skal sendes til. Man opretter en mailadresse ved at logge ind på systemet og gå til på fanen "Funktioner".
 • Systemet er opdateret og kan bruges igen.

  07-08 2017 10:00

  Der er foretaget en lille fejlrettelse i lugtberegningen.
  Fejlen gjorde at man kunne få en "500 serverfejl" med billede at en gris, og beskeden "Lugtemissionen kunne ikke beregnes"

  Fejlen ville kun opstå hvis der er sat kryds i "Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift" for alle stalde i en ansøgning.
 • Ny version af husdyrgodkendelse.dk i drift

  31-07 2017 11:31