Gå direkte til indhold
 • HuGo - Husdyrgodkendelse.dk´s chatbot

  22-03 2021 07:29

  I starten af marts blev første udgave af HuGo, Miljøstyrelsens chatbot på husdyrgodkendelse.dk, sat i drift. Chatbotten tilgås via den blå knap "Brug for hjælp?", der ligger i nederste højre hjørne på alle sider i husdyrgodkendelse.dk. Herefter er der mulighed for at stille spørgsmål til HuGo. Chatbotten er udviklet på baggrund af spørgsmål, der tidligere er indsendt til postkassen itansogning@mst.dk, men ønsket er løbende at udbygge områderne, som chatbotten kan svare på. Vi håber, I vil tage chatbotten til jer. Jo mere den bliver brugt, jo bedre er vores muligheder for at forbedre den, ud fra de "samtaler" I har med den.

  Hvis I har generelle forbedringsforslag og spørgsmål vedr. chatbotten, så skriv til itansogning@mst.dk.

  Problemet med at chatbotten blev ved at poppe op ved faneskift, når først den havde været åbnet, er rettet. 

 • Den varslede lukning af husdyrgodkendelse.dk d. 17/3 kl. 9-12 er udsat

  16-03 2021 12:19

  Opdateringen i morgen onsdag (den 17/3) må udsættes, så systemet vil IKKE være lukket.

  Vi vender tilbage med nyt tidspunkt senere.

 • Lukket for adgang 17/3 fra kl. 9 til ca. kl. 12

  10-03 2021 08:24

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket pga. opdateringer mhp. at sikre stabil hastighed i systemet.

 • Hentning af ejendomsnumre virker igen

  04-03 2021 07:17

  Problemet skyldtes en opdatering hos Kortforsyningen.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åben igen efter opdateringer

  03-03 2021 11:59

  Husk at tømme cachen, inden I bruger systemet igen. Herved sikres, at visningen af siderne på husdyrgodkendelse.dk er korrekt. Hvordan tømning skal foretages kommer an på den anvendte browser.

   

  Ved opdateringen i dag er første udgave af HuGo, Miljøstyrelsens chatbot på husdyrgodkendelse.dk, sat i drift. Chatbotten tilgås via den blå knap "Brug for hjælp?", der ligger i nederste højre hjørne på alle sider i husdyrgodkendelse.dk. Herefter er der mulighed for at stille spørgsmål til HuGo. Chatbotten er udviklet på baggrund af spørgsmål, der er indsendt til postkassen itansogning@mst.dk. Vi håber, I vil tage chatbotten til jer. Jo mere den bliver brugt, jo bedre er vores muligheder for at forbedre den, ud fra de "samtaler" I har med den.

  Hvis I har generelle forbedringsforslag og spørgsmål vedr. chatbotten, så skriv til itansogning@mst.dk.

   

  Ved opdateringen er desuden sket følgende:

   

  Det tidligere FOT-kort er udfaset fra kortforsyningen, og har derfor i en periode ikke kunne vises. Som erstatning vises nu sagsbehandlingskortet, når der vælges baggrundskortet FOT i husdyrgodkendelse.dk. Bemærk at sagsbehandlingskortet indlæses lidt langsommere end det gamle kort.

   

  Der er nu adgang til Tilgængelighedserklæring (jf. krav i Webtilgængelighedsloven) på sitet husdyrgodkendelse.dk (link i øverste højre hjørne). 

   

  Der er sket en justering, så der ikke kan opstå en situation, hvor sevicemål for § 16 a, stk. 1 og 2 beregnes som ikke opfyldte.

   

  Produktionsarealer angives og vises som et helt tal. Tidligt i 2017-versionens levetid har det været muligt at indtaste decimaler ved angivelse af størrelsen af produktionsarealer. Der er rettet en fejl, der gjorde, at disse eventuelle bagvedliggende decimaler i gamle skemaer blev medtaget ved en ny kopi af skemaet. 

   

  Bemærk desuden at kort over kategori 1-, 2- og 3-natur er opdaterede, se nyheden på Miljøstyrelsens hjemmeside fra 2. marts.

  De opdaterede kort er også dem, der vises i husdyrgodkendelse.dk. https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/mar/kort-over-kategori-1-2-og-3-natur-opdateret/

   

  OBS Der er pt. problemer med at oprette nye skemaer ud fra ejendomsnummeret, vi er ved at undersøge det, men problemet er ikke knyttet til opdateringen.

   

 • Lukket for adgang onsdag den 3/3-21 fra kl. 9 til ca. kl. 13.

  24-02 2021 13:35

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes fra 9.00 til ca. 13.00 på onsdag den 3/3 pga. opdateringer.

 • Adgangen til gamle husdyrgodkendelse.dk virker igen

  26-01 2021 13:32

  En sikkerhedsopdatering har betydet, at der skulle opdateres certifikater.

 • Gamle husdyrgodkendelse.dk kan ikke tilgås.

  22-01 2021 09:50

  Der problem med certifikater. Vi arbejder på at få det løst.

 • Der er igen problemer med adgang til kort fra kortforsyningen og dermed afviklingen af husdyrgodkendelse.dk

  18-01 2021 11:53

  Vi arbejder på at finde en løsning.

  Tilføjelse 20/1-2021: Kortforsyningen melder også om problemer med matrikelkort. Det påvirker login og og oprettelse af skemaer.

 • Kortforsyningen melder, at drift er stabiliseret

  15-01 2021 05:11

  Vi forventer derfor, at visning af baggrundskort og oprettelse af skemaer ud fra ejendomsnumre igen kører normalt. Bemærk dog at FOT-baggrundskortet kortet ikke kan vises. Det skyldes, at det er er udfaset hos Kortforsyningen. Vi arbejder på et alternativ. 

  Hvis du oplever problemer, så skriv til itansogning@mst.dk.

 • Ustabilitet hos kortforsyningen - Påvirker afviklingen af husdyrgodkendelse.dk

  12-01 2021 15:41

  Der opleves i perioder problemer med visning af baggrundskort og oprettelse af skemaer ud fra ejendomsnumre. Problemerne skyldes at kortforsyningen, hvor husdyrgodkendelse.dk henter kortene, kører ustabilt, hvilket desværre også påvirker afviklingen af husdyrgodkendelse.dk. Se mere på https://kortforsyningen.dk/.  

  Vi er opmærksomme på det medfører problemer for brugerne og følger løbende op i forhold til driftstatus hos kortforsyningen, men vi må afvente, at de får problemerne løst. Vi er også opmærksomme på at FOT-kortet pt. slet ikke vises.

 • Fejl med ejendomsnummer mv. er rettet

  07-01 2021 08:51

  Der kan atter oprettes skemaer ved indtastning af ejendomsnummeret.

  Bemærk desuden at baggrundkortene nu kører i både nye og gamle husdyrgodkendelse.dk og kort vises, når der dannes pdf-er.

  Endelig betyder rettelsen også, at der atter kan overføres skemaer til revurdering m.v. 

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen - Baggrundskort virker igen

  21-12 2020 17:04

  Baggrundskortene virker igen i 2017 versionen af husdyrgodkendelse.dk, efter at systemet blev kortvarigt lukket kl. 16.30 for fejlrettelse. 

  Bemærk dog, at baggrundskortene ikke kan vise når der dannes PDF af ansøgningen.

  Bemærk, at det er vigtigt, at tømme computerens cache/rydde browserhistorik for at rettelsen slår igennem.

 • Husdyrgodkendelse.dk lukkes pga. opdatering kl. 16.30

  21-12 2020 16:01

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes kl.16.30 pga. af opdatering, der skal løse at baggrundskort ikke vises. Vi beklager den korte varsel, men vurderer, at det er vigtigt at få løst problemet hurtigst muligt. 

  Systemet forventes i drift igen kl. 19.

 • Baggrundskortene kan desværre stadig ikke vises.

  21-12 2020 10:32

  Vi arbejder på at finde en løsning hurtigst muligt.

 • Der kan ikke oprettes nye skemaer ud fra ejendomsnummer

  19-12 2020 17:08

  Der er opstået en fejl, så der ikke kan oprettes nye skemaer ud fra ejendomsnummeret. Selv om der indtastes et korrekt ejendomsnummer, melder husdyrgodkendelse.dk fejl, og man kan ikke komme videre. 

  Vi arbejder på at løse problemet. Som en midlertidig workaround, er det muligt at kopiere og arbejde i et allerede oprettet skema, så længe man lader ejendomsnummeret være uændret. Det kan så senere ændres, når fejlen er løst.

  Tilføjelse 22/12-2020. Fejlen betyder også, at kommunerne ikke kan oprette skemaer ud fra "Overfør data" knappen. 

  Begge fejl kan desværre først forventes rettet efter nytår.

 • Baggrundskortene er ude af drift

  18-12 2020 09:21

  Desværre kan man ikke se baggrundskortene (skærmkort, ortofoto osv.). I stedet for vises blot en lyserød baggrund. Det skyldes udfald hos Kortforsyningen, så derfor kan vi ikke gøre andet end at vente på det går i orden igen. Temalagene virker.

  I gamle husdyrgodkendelse.dk betyder det, at kortmodulet ikke kan åbnes.

 • Baggrundskortene er ude af drift

  01-12 2020 11:45

  Desværre kan man ikke se baggrundskortene (skærmkort, ortofoto osv.). I stedet for vises blot en lyserød baggrund. Det skyldes udfald hos Kortforsyningen, så derfor kan vi ikke gøre andet end at vente på det går i orden igen. Det fremgår af Kortforsyningens hjemmeside, at der var driftsproblemer i går, så det er muligvis fortsat til i dag.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter opdatering

  25-11 2020 11:27

   

  Ved opdateringen i dag er der sket nogle tilpasninger af det nye husdyrgodkendelse.dk pga. GDPR-reglerne. Som bruger af systemet vil den eneste synlige forskel dog indtil videre være en ny liste på skemaoversigten med betegnelsen Slettes snart.

   

  Indtil videre er skemaer i husdyrgodkendelse.dk ikke slettet efter brug. Pga. GDPR-reglerne er vi dog nødt til at slette skemaerne efter en vis periode. Efter Miljøstyrelsens vurdering kan det af hensyn til brugernes mulighed for at genbruge data til nye ansøgninger og revurderinger begrundes at beholde skemaerne i 12 år. Med etableringen af den automatiske sletning i det nye husdyrgodkendelse.dk er der gjort klar til håndteringen af skemaer ved fremtidig lukning af det gamle husdyrgodkendelse.dk, idet vi forventer, at data fra de gamle skemaer herefter primært vil skulle gemmes i det nye husdyrgodkendelse.dk.

 • Oversigten over tips, kendte fejl og workarounds er opdateret

  18-11 2020 22:02

  Se den opdaterede oversigt via linket i boksen herunder. Afsnittet "Historik" har fået en supplerende forklarende overskrift (Historik - Emner, der ikke længere er aktuelle) og er rykket til sidst i dokumentet. Beskrivelse af workarounden om genberegning fra centrum er flyttet til afsnittet ”Historik”, fordi genberegningen nu sker automatisk.

 • Lukning fra kl. 9:00 til ca. kl. 12 onsdag den 25. november

  17-11 2020 12:47

  Der vil blive indarbejdet nogle GDPR-tilpasninger. De får ingen betydning for brugen af systemet i den nærmeste fremtid. Der vil blive orienteret mere om dette efter opdateringen på onsdag.

 • Lukket for adgang til det gamle husdyrgodkendelse.dk hele dagen 11. november

  02-11 2020 12:35

  Der skal foretages opdateringer af serverne til det gamle husdyrgodkendelse.dk onsdag den 11. november 2020. Derfor vil det være lukket hele dagen.

  Der er adgang til det nye husdyrgodkendelse.dk hele dagen som normalt.

 • Skærmkort virker ikke - men ortofoto virker nu

  29-10 2020 12:07

  Baggrundskortet skærmkort vises ikke pga. problemer hos Kortforsyningen. Ortofoto og øvrige baggrundskort virker igen.

 • Baggrundskort vises ikke

  29-10 2020 11:08

  Der er desværre noget galt med baggrundskortene (skærmkort, ortofoto m.m.), så der i stedet for vises en lyserød baggrund. Vi undersøger, hvad der er galt. Temalagene vises stadig, men det er nok ikke til meget nytte uden baggrundskortene.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdateringen

  14-10 2020 11:58

  Husk at tømme cachen, inden I bruger systemet igen. Herved sikres, at visningen af siderne på husdyrgodkendelse.dk er korrekt. Hvordan tømning skal foretages, kommer an på den anvendte browser.

   

  Opdateringen indeholder følgende:

   

  • På resultatsiden under fanen ”Nabopåvirkning” kommer der en tydelig advarsel, hvis lugtemissionen er så stor, at den går ud over lugtspredningskurvernes grænser, og der derfor ikke kan beregnes en genafstand. I de tilfælde hvor geneafstanden ikke kan beregnes, er det fortsat angivet med NaN, men samtidig bliver bjælken nu rød, så det visuelt er tydeligt.
  • Med ændringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 12. juli 2019 skulle beregningen af ammoniakdeposition ske fra centrum af staldafsnit/lager (og ikke fra nærmeste hjørne), jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30. Ændringen havde også virkning for alle verserende sager. Miljøstyrelsen har i forbindelse med den tidligere beskrevne gennemgang af ammoniakdepositionsberegningerne konstateret, at brugerne ikke i alle tilfælde har sikret, at der er sket den nødvendige genberegning* af skemaer oprettet før 12. juli 2019, som først afgøres efter denne dato. Der er nu sket en automatiseret genberegning af skemaer oprettet før 12. juli 2019, som ikke har status af afgjorte. Hermed sikres, at brugerfejlen undgås i fremtiden.

  *Behovet for genberegning er beskrevet i nyheder fra 26/7-2019 og 25/11-2019, samt via ”Oversigt over tips, kendte fejl og workarounds” på forsiden af husdyrgodkendelse.dk.

 • Lukning fra kl. 9:00 til ca. kl. 12:00 onsdag den 14. oktober 2020

  02-10 2020 08:58

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes fra kl. 9:00 til ca. kl. 12:00 onsdag den 14. oktober 2020. Der vil blive ændret nogle uhensigtsmæssige visninger.

   

  Vi beklager, at vi endnu en gang må udskyde den varslede lukning. Vi har tidligere oplyst, at det ville ske 30. september og 7. oktober. Men nu er planen altså den 14. oktober.

 • Lukning fra kl. 9:00 til ca. kl. 12:00 onsdag den 7. oktober 2020

  24-09 2020 10:00

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes fra kl. 9:00 til ca. kl. 12:00 onsdag den 7. oktober 2020. Der vil blive ændret nogle uhensigtsmæssige visninger.

  Der blev tidligere skrevet, at lukningen ville ske den 30. september, men vi rykker det en uge længere frem.

   

 • Lukning fra kl. 9:00 til ca. kl. 12:00 onsdag den 30. september

  23-09 2020 09:24

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes fra kl. 9:00 til ca. kl. 12:00 onsdag den 30. september 2020. Der vil blive ændret nogle uhensigtsmæssige visninger.

 • Oversigten over tips, kendte fejl og workarounds er opdateret den 21. september 2020

  21-09 2020 17:54

  Se den opdaterede oversigt via linket i boksen herunder. Der er tilføjet to korte guides om klagesager. Den ene er til kommunerne om at give Miljø- og Fødevareklagenævnet adgang til et skema i en påklaget sag. Den anden er til ansøgere om at dele scenarie med klagenævnet.

 • Rettet fejl i husdyrgodkendelse.dk den 16. september 2020

  17-09 2020 12:58

  Ved opdateringen den 16. september 2020 blev der rettet en fejl i data for ruheder, som indgår i beregningen af ammoniakdeposition.

   

  Miljøstyrelsen har konstateret fejlen i forbindelse med afdækningen af afrundingsfejlen, der blev rettet den 15. juli 2020. De to fejl er opstået samtidig i forbindelse med en ændring i systemet i starten af 2011.

   

  I naturpunkter, hvor ruheden er Blandet natur og oplandets ruhed er Landbrug og højden på afkast er 3 meter, blev depositionen desværre beregnet som om ruheden i naturpunktet var Vand.

   

  Identifikation af berørte ansøgningsskemaer indgår i Miljøstyrelsens igangværende gennemgang vedrørende afrundingsfejlen, og kommuner og ansøgere vil blive kontaktet om skemaer, hvor fejlen måske kan have haft betydning for sagens afgørelse.

   

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen

  16-09 2020 15:15

  Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter opdateringen i dag.

 • Lukning fra kl. 9:00 og resten af dagen onsdag den 16. september

  08-09 2020 09:43

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes fra kl. 9:00 og resten af dagen onsdag den 16. september 2020 pga. opdateringer.

 • Der kan atter logges på husdyrgodkendelse.dk

  05-08 2020 14:27

  Der kan atter logges ind med NemLogin.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter opdateringen 29. juli 2020

  29-07 2020 11:14

  Der blev udskiftet et certifikat for brugeradgang via Danmarks Miljøportal. Der er således ikke foretaget ændringer, som vil kunne ses af brugerne.

 • Lukning 29-7-2020 kl. 9 - ca. 12

  21-07 2020 09:49

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 29. juli 2020. Der skal udskiftes et certifikat for brugeradgang via Danmarks Miljøportal.

 • Rettet fejl i husdyrgodkendelse.dk den 15. juli 2020

  17-07 2020 13:43

  Ved opdateringen af husdyrgodkendelse.dk den 15. juli 2020 blev der rettet en afrundingsfejl i systemets beregning af ammoniakdeposition. Miljøstyrelsen har konstateret fejlen i forbindelse med et generelt eftersyn af husdyrgodkendelse.dk.

   

  Ammoniakspredning fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg beliggende mellem 345 og 360 grader nord for naturpunkterne er pga. den forkerte afrunding blevet korrigeret med vindfrekvensen for kilder beliggende mellem 315 og 345 grader i forhold til naturpunktet.

   

  Miljøstyrelsen vil derfor i den kommende tid gennemgå de skemaer, der er berørt matematisk af fejlen, for at finde dem, hvor det har givet sig udslag i resultatvisningen af depositionens størrelse på fanen Naturområder samt kontakte kommunerne og ansøgerne om skemaer, hvor fejlen måske kan have haft betydning for sagens afgørelse.

 • Lukning 15-7-2020 kl. 9 - ca. 12

  07-07 2020 10:54

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 15. juli 2020 pga. opdateringer.

 • Oversigten over tips, kendte fejl og workarounds er opdateret den 29. juni 2020.

  29-06 2020 21:51

  Se den opdaterede oversigt via linket i boksen herunder.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter opdateringer og rettelser

  24-06 2020 11:48

  Husk at tømme browserens cache for at sikre, at den ikke stadig indlæser gamle visninger efter opdateringen.

   

  Lukningen var nødvendig for at ændre nogle ting i systemets backend, som brugerne ikke umiddelbart får berøring med.

   

  Herudover er der sket følgende:

   

  • Der er rettet en fejl ved oprettelse af ny § 12-anmeldelse (gødningsopbevaringsanlæg), som medførte, at der blev hentet kopi af første godkendelse på ejendomsnummeret i stedet for kopi af seneste afgjorte skema på ejendomsnummeret.
  • Visningen af SkemaId på kortlaget Kumulationspunkter er rettet, idet der før blev vist det første afgjorte skemanummer i stedet for seneste afgjorte skemanummer. Oplysningerne om emissionen var ikke påvirket af fejlen.
  • Visningen af navne på naturområder på kortene er rettet, idet visningen var forskellig afhængig af, hvordan man klikkede sig ind i kortet.
  • Der er rettet en fejl, som nogle gange forekom ved åbning af kortsider, idet de ikke altid åbnedes ved første klik.
  • Det er gjort muligt at redigere afstandsmarkørers (fx naboskel og vej) navn og type efter de er placeret. Ved klik på markøren i kortet kommer der nu en knap, der hedder Rediger oplysninger.
 • Lukning 24-6-2020 kl. 9 - ca. 12

  16-06 2020 14:58

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 24. juni 2020 for at få ændret forskellige mindre, men uhensigtsmæssige ting i systemet.

   

 • Husdyrgodkendelse.dk er nu åbent igen efter opdateringerne

  22-04 2020 12:03

  Husk at tømme cachen, inden I bruger systemet igen. Herved sikres, at visningen af siderne på husdyrgodkendelse.dk er korrekt. Hvordan tømning skal foretages, kommer an på den anvendte browser.

   

  Der er hovedsagelig sket ændringer for at give mulighed for at overholde GDPR-reglerne.

   

  Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at se skemaer er blevet afgrænset, så kommunen fremover skal give adgang til et afgjort skema, når nævnet har brug for at se det ved behandlingen af en klagesag. Adgangen tidsbegrænses af kommunen, og den kan både trækkes tilbage igen og forlænges efter behov. Adgangen gives på kommunens modul Sagsbehandling.

   

  Det bliver også muligt for alle brugere at stoppe delingen af en scenarieberegning.

   

  Herudover er der sket følgende:

   

  • Det er blevet muligt at kopiere anmeldeskemaer til et nyt anmeldeskema. Bemærk dog, at det desværre ikke har været muligt at rette fejlen med, at der ikke altid hentes kopi af seneste afgjorte skema på ejendomsnummeret ved oprettelse af nyt § 12-anmeldelsesskema (som er beskrevet i Oversigt over tips, kendte fejl og workarounds).
  • Maximumgrænsen på 48 måneder for visning af skemaer på kommunernes liste Klar til revurdering er øget til 96 måneder.
  • Der foretaget nogle rettelser i funktionen Kortvisninger, hvor der i nogle tilfælde blev brugt et forkert baggrundskort.

   

 • Lukning 22-4-2020 kl. 9 - ca. 12

  03-04 2020 15:14

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 22. april 2020. Det sker hovedsagelig for at indføre nogle ændringer som følge af GDPR-reglerne, men der ændres også andre ting.

   

  1. Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at se skemaer afgrænses, således at kun påklagede afgørelser skal kunne ses og adgangen til at se skemaerne tidsbegrænses.
  2. Det bliver muligt for alle brugere at stoppe delingen af en scenarieberegning.
  3. Det bliver muligt at kopiere anmeldeskemaer til et nyt anmeldeskema.
  4. Maximumgrænsen på 48 måneder for visning af skemaer på listen Klar til revurdering fjernes.
  5. Der foretages nogle rettelser i funktionen Kortvisninger.

   

 • Kommuner og ansøgere opfordres til at afslutte gamle ansøgningsskemaer

  18-03 2020 10:52

  Den gamle version af husdyrgodkendelse.dk skal snart lukkes. Derfor opfordres både kommuner og landbrugskonsulenter til at afslutte ansøgningsskemaer i systemet. Data i de gamle skemaer vil blive bevaret, men det er vigtigt, at al sagsbehandling er afsluttet før lukningen.

   

  Læs mere i denne nyhed på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der også findes en ny Quickguide til afslutning af gamle skemaer.

 • Abonnér på nyheder fra husdyrgodkendelse.dk

  09-03 2020 12:56

  Du kan tilmelde dig nyhedsbrev fra husdyrgodkendelse.dk via ”Min profil” øverst i højre side af skærmbilledet. Hvis en kommune eller et konsulentfirma ønsker at få tilsendt nyhederne til en fælles mailadresse, så skriv til itansogning@mst.dk og bed om at blive tilmeldt.

   

  Nyhedsbrevet indeholder de samme nyheder, som vises her på siden.

 • Oversigt over tips, kendte fejl og workarounds

  04-03 2020 13:02

  Se en oversigt over tips, kendte fejl og workarounds til husdyrgodkendelse.dk vha. linket herunder. Oversigten opdateres løbende. Beskrivelser, der ikke længere er relevante, fjernes.

  Tips og workarounds

  Bemærk at oversigten åbnes som et word-dokument.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter opdateringen

  04-03 2020 12:05

  Der er indført en ændring i kommunernes sagsbehandlingsmodul. Når kommunen fremover registrerer afgørelsen af en § 16 a-sag, skal der ud over dato også vælges om afgørelsen er efter stk. 1, 2 eller 4. I kommunens og Miljøstyrelsens statistik vil gennemsnitlig sagsbehandlingstid for afgørelser efter § 16 a, stk. 4 blive beregnet sammen med § 16 b-sagerne.

   

  Opgørelsen i tabellen Statistik efter skematype i kommunernes sagsbehandlingsmodul vil i første omgang kun vise afgørelser efter § 16 b ved udtræk fra og med 1. januar 2020. Det skyldes, at systemet er tilpasset til at skulle kunne opgøre statistik for hele kalenderåret 2020 og fremefter. Kommunerne vil blive bedt om at registrere afgørelser efter § 16 a manuelt på et senere tidspunkt (via mail fra Miljøstyrelsen).

   

  Der er desuden rettet en fejl, der opstod en gang i mellem ved kopiering af skemaer, og der er foretaget nogle korrekturer af tekst og kortvisninger.

   

 • Lukning 4-3-2020 kl. 9 - ca. 12

  25-02 2020 14:03

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 4. marts 2020. Det sker for at gøre det muligt at opgøre sagsbehandlingstid for afgørelser efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4, der er omfattet af 90-dagesfristen ligesom afgørelser efter § 16 b, jf. husdyrbruglovens § 54 j, stk. 1.

 • Kommuner og ansøgere opfordres til at afslutte gamle ansøgningsskemaer

  19-02 2020 14:15

  Den gamle version af husdyrgodkendelse.dk skal snart lukkes. Derfor opfordres både kommuner og landbrugskonsulenter til at afslutte ansøgningsskemaer i systemet. Data i de gamle skemaer vil blive bevaret, men det er vigtigt, at al sagsbehandling er afsluttet før lukningen.

   

  Læs mere i denne nyhed på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der også findes en ny Quickguide til afslutning af gamle skemaer.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter fejlrettelse

  30-01 2020 16:50

  Serverfejlen ved brug af anmeldeskemaer er rettet. Fejlen forekom efter opdateringen 29-1-2020

 • Kortvarig lukning kl. 16 i dag pga. fejlrettelse

  30-01 2020 10:49

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes kortvarigt fra kl. 16:00 i dag for at rette fejlen i anmeldeskemaer, som vi har orienteret om tidligere i dag. Vi håber, at lukningen ikke bliver til for meget ulejlighed, selv om det sker med kort varsel, og vi prioriterer at få rettet fejlen hurtigt.

 • Fejl i anmeldeskemaer

  30-01 2020 08:45

  Der er desværre opstået en fejl med anmeldeskemaer (bortset fra § 12) efter opdateringen i går. Systemet melder serverfejl (500 fejlen med grisen), når man som ansøger forsøger at åbne fanen "Gennemse og indsend". Skemaer kan derfor ikke indsendes og kommuner har meldt at de får fejlen, når de forsøger at danne PDF af ansøgninger.

   

  Vi er i gang med at rette fejlen og vi takker for alle henvendelser om det.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter opdatering

  29-01 2020 13:03

   

  Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter forskellige opdateringer. Herunder er en opsummering af ændringerne.

   

  Bemærk at I nok bør tømme computerens cache for at være sikre på, at ændringerne vises korrekt. Hvordan tømning skal foretages, kommer an på den anvendte browser.

   

  Der er nu indført et pop-up-vindue med orientering om cookies og Miljøstyrelsens behandling af personoplysninger. Bemærk at husdyrgodkendelse.dk alene anvender tekniske cookies, og at systemet ikke kan fungere uden. Læs mere om forskellige typer cookies på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

   

  Der er nu mulighed for at vælge ortofoto fra 2008 som baggrundskort. Dette er indført for at give bedre muligheder for at indtegne bygningerne i 8 års-driften. Året 2008 er valgt, fordi denne årgang er den seneste, der kunne fås fra Kortforsyningen uden yderligere omkostninger.

   

  Fejlen, der medførte, at der skete dobbeltkopiering af husdyrgødningslagre ved hentning af skemaer fra gamle til nye husdyrgodkendelse.dk, er rettet.

   

  Fejlen, der medførte, at en indtastet lugteffekt under teknologien "Biologisk filter/hyppig udslusning" blev overført som en ammoniakeffekt ved hentning af skemaer fra gamle til nye husdyrgodkendelse.dk, er rettet. 

   

  Problemer med, at der ikke skete automatisk opdatering af siderne ved indsætning af punkter for naboer og natur under fanerne "Nabopåvirkning" og "Naturområder" er løst.

   

  En fejl i visningen af brugerens egne udvalgte kortvisninger er rettet. Før blev den vestligste del af kortvisningen i nogle tilfælde ikke vist i pdf’en.

 • Lukning 29-1-2020 kl. 9-12

  21-01 2020 15:43

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes pga. nogle mindre ændringer og fejlrettelser kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 29. januar 2020.

 • Der udsendes atter notifikations- og kvitteringsmails fra systemet

  11-12 2019 14:35

  Problemet med manglende udsendelse af mails er løst.

 • Hastigheden af systemet er forbedret

  10-12 2019 11:18

  Problemerne med at systemet kørte meget langsomt efter serverflytningen i sidste uge er løst.

 • CVR-indtastning og oprettelse af nye skemaer virker igen

  10-12 2019 10:57

  Der kan atter oprettes nye skemaer og indtastes CVR-nummer.

 • Oprettelse af nye skemaer er mulig, hvis der ikke IKKE indtastes CVR-nummer

  10-12 2019 09:17

  Det er muligt at oprette nye skemaer, hvis der ikke indtastes et CVR-nummer.

  For allerede oprettede skemaer, hvor CVR-nummer er indtastet, kan man gå videre vha. fanerne foroven (fx Stalde & produktioner), men man kan ikke gå videre via Næste-kappen, nederst i hørje side af skærmbilledet.

  Vi arbejder fortsat på at få løst problemet.

 • Notifikationsmails til kommunerne er ude af drift. Kvitteringsmails udsendes ikke til ansøger

  09-12 2019 10:25

  Kommunernes sagsbehandlere skal være opmærksomme på, at notifkationsmails ved modtagelse af nye ansøgninger og anmeldelser er ude af drift. Sagsbehandlerne er derfor nødt til at checke de to lister, Ubehandlet, i husdyrgodkendelse.dk for at se, om der er modtaget nye skemaer.

  Der udsendes heller ikke kvitteringsmails til ansøger. Vi er i gang med at løse problemet.

 • Oprettelse af nye skemaer er p.t. ikke muligt

  09-12 2019 10:00

  Det kan desværre ikke lade sig gøre at oprette nye skemaer indtil videre. Vi er i gang med at få det i orden igen. Man vil som bruger godt kunne udfylde skemaets første fane, Basisoplysninger, men vil ikke kunne komme videre vha. knappen Næste nederst på siden.

 • Systemet er langsomt - Send gerne kort beskrivelse af aktuelle problemer til os

  05-12 2019 14:59

  Nogle af funktionerne i husdyrgodkendelse.dk kører desværre langsomt efter flytningen til ny server 4-12-2019. Vi arbejder på at løse problemet. Det forekommer især, når man som bruger går til en anden fane, og er mest udtalt ved klik på fanen Naturområder.

   

  Hvis I oplever dette, så send meget gerne en kort beskrivelse af, hvad I gjorde samt skemanummeret.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen

  04-12 2019 15:39

  Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter at være flyttet til nye servere. 

   

  Samtidig er rettet to ting, der optrådte i enkelte skemaer: Det drejer sig om fejlen, hvor det fejlagtigt blev meldt, at BAT ikke var overholdt med en difference på 1 kg N/år og dels, at versionshistorikken ikke blev vist i enkelte skemaer. 

 • Lukket hele dagen den 4. december

  26-11 2019 18:21

  Husdyrgodkendelse.dk skal flyttes til en ny server, og det skal ske onsdag den 4. december 2019. Vi har været i gang med at forberede flytningen i lang tid, og det er en større omgang. Derfor bliver vi nødt til at lukke for systemet næsten hele dagen.

  De morgenfriske kan nå at arbejde i husdyrgodkendelse.dk indtil kl. 9:00, hvor vi lukker for adgangen.

 • Genudsendt nyhed om ammoniakdeposition

  25-11 2019 13:24

  Vi genudsender nyheden herunder, fordi problemstillingen stadig er aktuel. Der er således ikke sket noget nyt - det er kun en påmindelse, fordi vi har fået spørgsmål om det igen i vores mailboks.

 • Fejlrettelse 20-11-2019 må desværre udsættes

  19-11 2019 11:54

  Vi er desværre nødt til at aflyse den planlagte fejlrettelse onsdag den 20. november 2019. Rettelsen vil ske på et senere tidspunkt (en onsdag formiddag) og med mindst en uges varsel.

   

 • Lukning kl. 10 - 12 onsdag den 20/11-2019

  12-11 2019 13:57

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes pga. fejlrettelser kl. 10 til ca. kl. 12 onsdag den 20. november 2019.

   

  Der skal rettes to fejl, som forekommer i nogle ansøgningsskemaer, men ikke i alle. Den ene er afrunding, der medfører, at BAT-niveauet vises som ikke overholdt. Den anden er versionshistorik, som i nogle tilfælde ikke kan vises på kommunedelen.

 • Der er åbnet for husdyrgodkendelse.dk igen efter opdatering

  11-09 2019 10:19

  Opdateringen af et certifikat gik som forventet, og systemet kan nu bruges igen.

 • Den gamle husdyrgodkendelse.dk kører igen

  10-09 2019 09:53

  Problemet med at man ikke kunne logge på den gamle husdyrgodkendelse.dk (som meldt ud i morges) er løst, og man kan atter logge på.

 • Husdyrgodkendelse.dk lukkes pga. serviceopdatering onsdag den 11. september kl. 9 - 12

  02-09 2019 13:33

  Der er tale om en serviceopdatering, der ikke har betydning for beregningerne.

  Bemærk også, at der stadig er skemaer, hvor den faktiske emission beregnes til at overstige BAT-kravet med 1 kg, og BAT meldes derfor som ikke overholdt, selvom de to værdier burde være ens. Vi arbejder på at løse problemet, men kan ikke pt. sige, hvornår vi har en løsning.  

  Efter opdateringen 21. august blev fejl rettet, hvor der i nogle skemaer blev meldt, at BAT ikke var overholdt selv om BAT-krav og faktiske emission var ens (forskellen 0).

   

 • Opdatering er nu gennemført

  29-08 2019 14:55

  Opdateringen gik efter planen, og husdyrgodkendelse.dk er nu åbent igen.

 • Lukket kl. 14 - 15 i dag!

  29-08 2019 09:51

  Vi er desværre nødt til med kort varsel at lukke husyrgodkendelse.dk kortvarigt i eftermiddag, fordi nogle opdateringer ikke kunne afsluttes igår.

  Det er ikke indholdsmæssige opdateringer, men blot certifikater, der er nødvendige for at sikre fremtidig mulighed for at logge ind via nemlogin.

 • Lukningen er desværre forlænget

  26-08 2019 14:45

  Vi forventer at åbne husdyrgodkendelse.dk senere i dag, men kan endnu ikke sige det præcise tidspunkt.

  Vi beklager den korte varsel.

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret

  21-08 2019 10:42

  Husdyrgodkendelse.dk er opdateret. Opdateringen omfatter tilpasning og fejlretning i forbindelse med valg af BAT-forudsætning på gødningsopbevaringslagre, der blev implementeret ved opdatering af husdyrgodkendelse.dk til ny bekendtgørelse i juli:

  ·         Det er ikke længere nødvendigt at vælge BAT-forudsætning for gødningslagre taget ud af drift.

  ·         Fejl med at der i nogle skemaer blev meldt, at BAT ikke var overholdt, selv om BAT-krav og faktiske emission er ens (forskellen var 0), er rettet.  

  ·         BAT på gødningslagre beregnes ud fra indtastning i ansøgt drift, helt parallelt som det sker på staldafsnit i ansøgt drift.      

 • Husdyrgodkendelse.dk lukkes pga. opdateringer onsdag den 21. august fra kl. 9.00 til ca. kl. 12.00

  19-08 2019 09:28

   

  Vi beklager den korte varsel.

   

 • Besked om at BAT ikke er overholdt selv om forskellen mellem samlet BAT-krav og faktiske emission er 0

  15-08 2019 10:28

  Efter opdateringen af husdyrgodkendelse.dk 18/7-19 har vi fået flere henvendelser om, at der i nogle skemaer meldes, at BAT ikke er overholdt, selv om samlet BAT-krav og faktiske emission er ens. Det er en fejl, at husdyrgodkendelse.dk melder, at BAT ikke er overholdt. Vi arbejder på at få det rettet.

 • De nye ammoniakdepositionsberegninger. VIGTIGT at ansøger genberegner

  26-07 2019 08:50

  På kortsiden under Stalde & produktioner skal der genberegnes ved at åbne og gemme alle staldafsnit og alle gødningsopbevaringsanlæg.

  Herved slår de nye ammoniakberegninger fra 18/7-19 korrekt i gennem og det er ikke nødvendigt at genudpege naturpunkterne, som det ellers har fremgået af nyheden sendt ud i sidste uge.   

  Genberegningen skal ske både i eksisterende skemaer oprettet før opdateringen og i skemaer, der oprettes som kopi af skemaer oprettet før opdateringen.

 • Hvis siderne BAT og Gennemse & indsend ikke vises

  22-07 2019 15:00

  Hvis siderne BAT og Gennemse & indsend ikke vises i et skema, skal du vælge BAT-forudsætning for lagre til husdyrgødning for at få de to sider frem igen. Bemærk, at det er nødvendigt også at vælge BAT-forudsætning for lagre, der er taget ud af drift.

   

  Det er pga. opdatering til den ændrede husdyrgodkendelsesbekendtgørelse i sidste uge.

   

  Bemærk også, at det er nødvendigt at genudpege naturpunkter for at få den nye beregning af ammoniakdeposition til at slå i gennem i skemaet. Her oplever vi dog nogle problemer med beregning af for høj deposition, som vi er i gang med at finde årsagen til.

   

 • Nye ammoniakdepositionsberegninger

  19-07 2019 10:23

  Vi har fået mange henvendelser om ammoniakdepositionsberegninger efter opdateringen 18-7-2019. Det giver anledning til, at vi checker efter igen, om beregningerne er rigtige.

   

  Det er komplicerede beregninger, der involverer mange forskellige faktorer, så derfor kan der gå noget tid, inden vi kommer med en udmelding på det.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering til ændret bekendtgørelse

  18-07 2019 15:59

  Opdateringen er sket pga. disse ændringer:

   

  • Målepunkt for beregning af ammoniakdeposition (§ 30)
  • Præcisering af BAT-krav for eksisterende anlæg (bilag 3, afsnit 2.1.2) 

   

  Ændringerne gælder for alle verserende sager.

   

  Bemærk især at det er nødvendigt at genudpege naturpunkter for at få den nye beregning af ammoniakdeposition til at slå i gennem i skemaet.

   

   

  Se den nye bekendtgørelse samt information om baggrunden for den via disse links:

  Ny bekendtgørelse

  Høringsbrev

 • Lukket pga. opdatering , muligvis hele dagen

  18-07 2019 13:32

  Opdateringen skal ske pga. disse ændringer:

   

  • Målepunkt for beregning af ammoniakdeposition (§ 30)
  • Præcisering af BAT-krav for eksisterende anlæg (bilag 3, afsnit 2.1.2) 

   

  Ændringerne gælder for alle verserende sager.

   

  Indtil opdateringen er gennemført, skal kommunerne være særlig opmærksomme på, at systemets beregninger af BAT-krav og ammoniakdeposition afviger fra bekendtgørelsens regler.

   

   

  Se den nye bekendtgørelse samt information om baggrunden for den via disse links:

  Ny bekendtgørelse

  Høringsbrev

 • Opdatering er desværre udsat til den 18. juli 2019 kl. 9-12

  12-07 2019 11:21

  Den planlagte opdatering af husdyrgodkendelse.dk til den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse må desværre udsættes til torsdag den 18. juli 2019.

   

  Systemet er lukket pga. opdateringen, muligvis resten af dagen.

   

  Der er opstået tekniske problemer med en server, som må løses inden opdateringen.

   

  Opdateringen skal ske pga. disse ændringer:

   

  • Målepunkt for beregning af ammoniakdeposition (§ 30)
  • Præcisering af BAT-krav for eksisterende anlæg (bilag 3, afsnit 2.1.2) 

   

  Ændringerne gælder for alle verserende sager.

   

  Indtil opdateringen er gennemført, skal kommunerne være særlig opmærksomme på, at systemets beregninger af BAT-krav og ammoniakdeposition afviger fra bekendtgørelsens regler.

   

   

  Se den nye bekendtgørelse samt information om baggrunden for den via disse links:

  Ny bekendtgørelse

  Høringsbrev

 • Lukning kl. 9 - ca. kl. 12 fredag 12/7

  11-07 2019 11:45

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes pga. opdateringer til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse fra kl. 9 til ca. kl. 12 fredag den 12. juli 2019.

   

  Vi beklager det korte varsel, der skyldes, at bekendtgørelsen først er udstedt for kort tid siden.

   

  Opdateringen skal ske pga. disse ændringer:

   

  • Målepunkt for beregning af ammoniakdeposition (§ 30)
  • Præcisering af BAT-krav for eksisterende anlæg (bilag 3, afsnit 2.1.2) 

   

  Ændringerne gælder for alle verserende sager.

   

  Se den nye bekendtgørelse samt information om baggrunden for den via disse links:

  Ny bekendtgørelse

  Høringsbrev

 • Mulig lukning af husdyrgodkendelse.dk fredag 12/7-2019

  09-07 2019 15:48

  Husdyrgodkendelse.dk vil sandsynligvis skulle lukkes fra kl. 9 til ca. kl. 12 fredag den 12. juli 2019 pga. opdateringer. Vi beklager det korte varsel.

   

 • Login i det gamle husdyrgodkendelse.dk.

  27-06 2019 18:17

  Det er igen muligt at logge ind i det gamle husdyrgodkendelse.dk.

   

 • Login i det gamle husdyrgodkendelse er ikke muligt

  18-06 2019 09:31

  Det kan desværre ikke lade sig gøre at logge ind i det gamle husdyrgodkendelse.dk p.t. Vi er i gang med at løse problemet.

 • Kopiering af gødningslagre ved overført data fra det gamle husdyrgodkendelse.dk

  14-06 2019 14:30

  Vær opmærksom på, at ved overførsel af skemaer fra det gamle til det nye husdyrgodkendelse.dk sker der en dobbelt kopiering af gødningslagrene.

  Det betyder altså, at gødningslagrene kommer til at ligge dobbelt i det nye husdyrgodkendelse.dk, og den ene udgave må manuelt slettes indtil fejlen er rettet ved kommende opdatering.    

 • Tips til brug af husdyrgodkendelse.dk

  11-04 2019 10:38

   

  Tip: Tøm din cache

  Det kan være en fordel at tømme computerens cache efter opdateringen. Herved sikres, at visningen af siderne på husdyrgodkendelse.dk er korrekt. Hvordan tømning skal foretages, kommer an på den anvendte browser.

   

  Tip: Visning af signaturer i kort

  Ved sidste opdatering blev det muligt at scrolle ned over dropdown-menuen (i fuld kortvisning) og på den måde få adgang til alle signaturforklaringer. Klik det ønskede kortlag til, hold musen henover navnet, og så kan man med musens scrollefunktion køre ned igennem listen. Hvis man bruger Chrome som browser er der dog pt. problemer. Det kan løses ved at holde venstre museknap nede imens der scrolles, så bliver den fulde signaturvisning på ”sin plads”.

   

 • Husdyrgodkendelse dk er opdateret og åbent igen

  03-04 2019 11:06

  Husdyrgodkendelse.dk er nu åbent igen efter nogle mindre opdateringer

  Under fanen ”Stalde og produktioner”, er det ved angivelsen af antal måneder, hvor dyrene er på græs, nu kun muligt at indtaste en værdi på mellem 0 og 11 måneder, hvilket er i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 3. Ved overførsel af skemaer fra det gamle til det nye husdyrgodkendelse.dk, kommer meddelelse, hvor der gøres opmærksom på, at der skal indtastes værdi mellem 0 og 11 mdr. for udegående dyr.

  Ved generering af PDF af et skema, fremgår nu datoen for genereringen.

   

  Tip: Visning af signaturer i kort

  Ved sidste opdatering blev det muligt at scrolle ned over dropdown-menuen (i fuld kortvisning) og på den måde få adgang til alle signaturforklaringer. Klik det ønskede kortlag til, hold musen henover navnet, og så kan man med musens scrollefunktion køre ned igennem listen. Hvis man bruger Chrome som browser er der dog pt. problemer. Det kan løses ved at holde venstre museknap nede imens der scrolles, så bliver den fulde signaturvisning på ”sin plads”.

   

  Tip: Tøm din cache

  Det kan være en fordel at tømme computerens cache efter opdateringen. Herved sikres, at visningen af siderne på husdyrgodkendelse.dk er korrekt. Hvordan tømning skal foretages, kommer an på den anvendte browser.

 • Opdatering af husdyrgodkendelse.dk 3. april 2019 kl. 9 - 11

  27-03 2019 10:10

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes fra kl. 9 til ca. kl. 11 onsdag den 3. april 2019 pga. nogle mindre opdateringer.

 • Til kommunerne: Kvalitetssikring af sagsbehandlingstider

  31-01 2019 11:11

  Fristen for kommunernes kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for husdyrbrug 2. halvår 2018 nærmer sig. Det er den 7. februar 2019.

  Se også denne nyhed udsendt via Miljøstyrelsens hjemmeside den 17-01-2019:

  Miljøstyrelsens nyhed om kvalitetssikring

   

  Kommunerne har ikke pligt til at melde tilbage til Miljøstyrelsen på dette. Hvis vi ikke hører noget, går vi blot ud fra, at data om sagsbehandlingstid m.m. i husdyrgodkendelse.dk er korrekt.

 • Husdyrgodkendelse.dk lukkes kortvarigt i eftermiddag

  02-01 2019 13:50

  Der har efter opdateringen tidligere i dag vist sig en fejl, så kommunebrugere ikke kan tilgå skemaerne.

  Vi retter fejlen hurtigt her i eftermiddag, og må da lukke systemet kortvarigt. Vi ved ikke præcis hvornår det kommer til at ske.

 • Husdyrgodkendelse dk er opdateret og åbent igen

  02-01 2019 11:05

  Husdyrgodkendelse.dk er nu åbent igen efter opdateringer. Der er bl.a. tilføjet den nye dyretype Avlsorner og ungorner på ornestationer. Der er desuden indarbejdet en række små forbedringer af visningen, flere i-knapper samt muligheden for at have et helt blankt baggrundskort.

   

 • Opdatering af husdyrgodkendelse 2. januar kl. 9-12

  19-12 2018 12:59

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes fra kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 2. januar 2019 for at opdatere til den ændrede husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, som træder i kraft 1. januar 2019.

   

  Avlsorner og ungorner på ornestationer indføres som ny dyretype, jf. bekendtgørelsens bilag 3.

   

  Herudover opdateres systemet med nogle mindre, visuelle forbedringer.

 • Guide til afslutning af inaktive skemaer i husdyrgodkendelse.dk

  06-12 2018 10:44

  Den gamle udgave af husdyrgodkendelse.dk (fra før 1. august 2017) lukkes, når systemet ikke længere anvendes til sagsbehandling. Hvornår og hvordan er ikke fastlagt endnu. 

   

  Alle skemaer, som har været indsendt og kan afgøres af kommunen, skal afsluttes inden systemet lukkes for at sikre, at systemet ikke indeholder skemaer, som er under realitetsbehandling.

   

  Læs denne guide til afslutning af inaktive skemaer i husdyrgodkendelse.dk.

 • Fejl ved korrigering af lugtgeneafstande er rettet

  14-11 2018 10:43

  Fejlen ved korrigering af lugtgeneafstande for staldafsnit med nordlig beliggenhed i forhold til nabobebyggelser (placeret mellem 300⁰ og 60⁰) er rettet. Der er informeret om denne fejl i en nyhed den 29. oktober 2018.

 • Husdyrgodkendelse.dk er lukket 9-11 onsdag pga. fejlrettelse

  08-11 2018 09:48

  Den 14. november 2018 rettes fejlen ved korrigering af lugtgeneafstande for staldafsnit med nordlig beliggenhed i forhold til nabobebyggelser (placeret mellem 300⁰ og 60⁰). Der er informeret om denne fejl i en nyhed den 29. oktober 2018.

   

  Husdyrgodkendelse.dk er derfor lukket fra kl. 9 til ca. kl. 11 onsdag den 14. november 2018.

 • Fejl i lugtberegning ved nordlige stalde - opdateret 8. november 2018

  29-10 2018 11:36

  Vi har i enkelte skemaer desværre konstateret en fejl ved korrigering af lugtgeneafstande for staldafsnit med nordlig beliggenhed i forhold til nabobebyggelser (placeret mellem 300⁰ og 60⁰). Fejlen bliver rettet så hurtigt som muligt.

   

  Fejlen forekommer i et meget begrænset antal skemaer og betyder, at den korrigerede lugtgeneafstand beregnes for kort.

   

  Indtil den er rettet beder vi kommunerne om ikke at træffe afgørelser i sager med nordligt beliggende staldafsnit, hvor den vægtede gennemsnitsafstand ikke er mindst lige så lang som den ukorrigerede geneafstand.

   

  I de allerede afgjorte sager, har vi konstateret at højst 8 kan være berørte af fejlen. Det præcise antal, kan vi se efter fejlrettelsen. Vi vil da komme med en udmelding om betydningen heraf, bl.a. ved direkte kontakt til de kommuner og konsulenter, som har de berørte sager.

 • Systemet er lukket onsdag den 24. oktober kl. 9-11.

  19-10 2018 11:26

  Onsdag den 24. oktober fra kl. 9-11 laver vi en opdatering i husdyrgodkendelse.dk.

  Vi retter visningen i forhold til mulighederne for at anvende 50 % reglen, som er beskrevet i nyheden af 08-08 2018.

 • Ny visning af bortscreenede staldafsnit

  04-09 2018 09:55

  Visningen af resultater under Nabopåvirkning er ændret den 4. september 2018, så der i skemaer indsendt inden regelændringerne 1. august 2018 markeres med **, hvis et staldafsnit ikke skal indgå i fastlæggelsen af geneafstanden (Bortscreening / 120 pct. reglen).

   

  Link direkte til Vejledning om bortscreening i overgangssager

   

  Se også andre vejledninger til husdyrgodkendelse.dk på Miljøstyrelsens hjemmeside: Vejledninger om husdyrgodkendelse.dk

   

   

   

 • Kommende opdatering af husdyrgodkendelse.dk

  30-08 2018 13:46

  Opdatering på tirsdag

  Tirsdag den 4. september 2018 lukkes systemet fra ca. kl. 9 - 11 for at foretage en opdatering af visningen. Hensigten er at lette vurderingen af ansøgninger, der er indsendt inden 1-8-2018, hvor reglen om bortscreening  af staldafsnit i forhold til lugt (120 pct) stadig finder anvendelse.

   

  Opdateringer fremover

  Miljøstyrelsen vil fremover tilstræbe, at eventuelle opdateringer sker på onsdage, om formiddagen. Dette sker efter aftale med brugergruppen for at give brugerne bedre mulighed for at planlægge.

   

 • Problemer med log in pga. ændringer hos Danmarks Miljøportal

  29-08 2018 10:13

  Danmarks Miljøportal har opgraderet brugerstyring den 29. august 2018.

  Se hvad du skal gøre, hvis du ikke kan logge ind i husdyrgodkendelse.dk:

  http://www.miljoeportal.dk/Nyt/Sider/Nyheder/Danmarks-Milj%C3%B8portal-opgraderer-brugerstyring.aspx

 • Lukning af det gamle husdyrgodkendelse.dk er udsat

  10-08 2018 12:14

  Den gamle udgave af husdyrgodkendelse.dk (fra før 1. august 2017) lukkes, når systemet ikke længere anvendes til sagsbehandling. Hvornår og hvordan er ikke fastlagt endnu. Miljøstyrelsen har i forskellige sammenhænge meldt ud, at lukningen forventedes at kunne ske med udgangen af 2018. Men det må nu forventes at blive betydelig senere, fordi der stadig er mange verserende sager i systemet.

   

  Det gamle system ønskes ikke opretholdt, fordi dets funktioner med tiden vil blive forældet i forhold til de anvendte servere og browsere, med mindre der bruges mange ressourcer på fortsat at vedligeholde systemet. For at bevare data fra systemet, vil der ved lukningen blive foretaget en slutkopiering af alle godkendte § 10, 11 og 12 skemaer.

 • Lugtberegning i skemaer indsendt før 1. august 2018

  08-08 2018 14:06

  Vær opmærksom på, hvordan husdyrgodkendelse.dk beregner lugt i skemaer indsendt før 1. august 2018.

   

  Efter overgangsreglen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 64, stk. 1, skal ansøgninger indsendt inden 1. august 2018 behandles efter de tidligere gældende regler.

   

  Det er indarbejdet i systemet, at der i disse skemaer beregnes med normtal gældende før 1. august 2018. Men ændringer i håndteringen af bortscreening (120 %-reglen) og 50 %-reglen kan ikke ske i systemet. I disse tilfælde regner systemet altid efter de nugældende regler.

   

  Hvis man arbejder med et skema indsendt før 1. august 2018, hvor 120 %-reglen eller 50 %-reglen skal tages i brug, så må man justere systemets beregninger manuelt.

 • Baggrundskort vises ikke i husdyrgodkendelse.dk

  07-08 2018 13:20

   

  Manglende visning af baggrundskort i husdyrgodkendelse.dk skyldes problemer hos Kortforsyningen. Der er p.t. ingen informationer om, hvornår det forventes løst.

   

  Husdyrgodkendelse.dk modtager baggrundskort via Danmarks Miljøportal, der har lagt denne besked op på sin side:

   

  Der opleves pt. driftproblemer hos Kortforsyningen. Dette påvirker brugen af Danmarks Arealinformation, da ingen af baggrundskortene kan tilgås pt.

   

  Data som ligger i Danmarks Miljøportals databaser kan fortsat tilgås gennem Danmarks Arealinformation og webservices.

   

  Kortforsyningens driftsstatus kan læses her: https://kortforsyningen.dk/

   

 • Husdyrgodkendelse.dk lukket 9-12 onsdag pga. opdatering til nye regler

  10-07 2018 13:00

  Den 1. august 2018 opdateres husdyrgodkendelse.dk som konsekvens af nye  regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der træder i kraft samme dag. Bl.a. anmeldeordning for anlæg til opbevaring af husdyrgødning.

  Husdyrgodkendelse.dk er derfor lukket fra kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 1. august 2018.

   

  Ikrafttrædelse af ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse

 • Husdyrgodkendelse.dk er fejlrettet

  10-07 2018 10:39

  Husdyrgodkendelse.dk har den 10.7. fået rettet fejl vedr. CVR nr., så nu kan CVR-nr og oplysninger fra CVR-registeret igen hentes og gemmes.

 • Husdyrgodkendelse.dk er lukket den 10. juli 2018 kl.9 til ca. 11

  05-07 2018 12:42

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes for at rette fejl ift CVR-numre.

   

 • Problem med CVR-numre

  22-06 2018 13:38

  Der vises desværre fejlmeddelelser ved indtastning af korrekte CVR-numre. Nogle bruger oplyser desuden, at de ikke kan komme videre fra siden Basisoplysninger, selv om de undlader at udfylde felterne med CVR-numre. Vi arbejder på at rette fejlen.

 • Husdyrgodkendelse.dk er lukket kl. 9 - ca. 10 fredag den 15. juni

  14-06 2018 09:38

  Systemet bliver kortvarigt lukket fredag den 15. juni for at løse problemerne med hastighed og fejlmeddelelser, som opstod i går.

   

  Der er problemer med beregninger af naturpåvirkning efter opgraderingen til NemLog-in den 13. juni.

   

  Derfor kan man opleve, at siderne "Naturområder" og "Gennemse & Indsend" indlæses meget langsomt, og evt. vises blot en fejlmeddelelse om ukendt fejl.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet efter ændring

  13-06 2018 10:06

  Systemet er opgraderet, så det kan håndtere ændringer i NemLog-in på mandag.

  Der var desværre sat en forkert dato på den tidligere meddelelse om lukning af systemet.

 • Husdyrgodkendelse lukket 12. juni kl. 9 - 11

  12-06 2018 10:43

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag den 12. juni mellem kl. 9 og ca. kl. 11 fordi der skal ændres nogle ting.

 • Fejl ved bortscreening er rettet

  23-05 2018 10:25

  Fejlen, der medførte bortscreening af for mange staldafsnit, er nu rettet.

 • Fejl i systemet: Der bortscreenes for mange staldafsnit

  04-05 2018 13:12

  Der er opdaget en fejl i husdyrgodkendelse.dk, der medfører at for mange staldafsnit bortscreenes i det nye system.

   

  Et staldafsnit skal kun bortscreenes, hvis det er placeret længere væk end 120 pct. af den ukorrigerede geneafstand, beregnet på baggrund af alle staldafsnit på husdyrbruget. Se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bilag 3, afsnit B. 

  Miljøstyrelsen vil hurtigst muligt få rettet fejlen. Indtil fejlen er rettet i husdyrgodkendelse.dk, skal kommunen kontrollere om bortscreenede stalde er bortscreenet på korrekt grundlag. Miljøstyrelsen vil snarest vejlede om, hvordan kommunen skal håndtere sager, hvor staldafsnit fejlagtigt er bortscreenet.

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret og kan bruges igen

  02-05 2018 11:34

  Opdateringen har rettet en fejl ved kopiering af skemaer. Fejlen opstod i visse tilfælde, når naturlinjer blev kopieret, og betød, at den viste deposition på naturlinjerne var forkert.

 • Husdyrgodkendelse.dk lukkes ned den 2. maj kl. 9-11 for at foretage en fejlrettelse

  25-04 2018 12:34

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag den 2. maj mellem kl. 9 og ca. kl.11 for at rette en fejl ved kopiering af skemaer. Fejlen opstår i visse tilfælde, når naturlinjer kopieres, og betyder, at den viste deposition på naturlinjerne er forkert.

 • Fejl forekommer ved kopiering af skemaer

  17-04 2018 12:10

  Der kan ske en fejl ved kopiering af skemaer, både kopiering til scenarieberegning, ansøgning og revurdering. Fejlen opstår i visse tilfælde når naturlinjer kopieres. Fejlen medfører, at den viste deposition på naturlinjerne er forkert. Miljøstyrelsen arbejder pt. på at rette fejlen.

    

  Det er altså ikke en beregningsfejl, men en fejl ved kopiering, da naturlinjerne ikke genberegnes per automatik ved kopiering.

   

  Fejlen kan pt. undgås ved at gå ind i kortmodulet og genberegne naturlinjerne ved at gemme stald- og lagergeometrierne efter kopiering fra et andet skema. Det anbefales at gøre dette på kopierede skemaer og oprettede revurderinger.

   

  Fejlen kan kun opstå ved kopiering, og der er altså ikke nogen problemer på skemaer der er oprettet fra bunden i det nye system.

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret og kan bruges igen

  12-03 2018 10:27

  Opdateringen har rettet nogle småfejl i brugerfladen og der er lavet nogle tilpasninger af tabeller på listevisninger for Stalde og produktioner samt Husdyrgødning 

 • Husdyrgodkendelse.dk opdateres mandag den 12. marts fra kl. 9.00

  07-03 2018 10:16

  I forbindelse med opdateringen vil systemet blive lukket ned kl. 9, og ca. 3 timer frem. 

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret og kan bruges igen.

  15-02 2018 10:17

  Opdateringen har rettet en fejl i lugtberegningen, så lugtmængder "under kurven" i det staldafsnit der ligger nærmest en omboende, nu indgår i beregningen af geneafstanden i næst-nærmeste og de efterfølgende staldafsnit.

 • Der bliver foretaget en fejlrettelse i husdyrgodkendelse.dk, torsdag d. 15. februar kl. 9.00

  12-02 2018 14:14

  Der er fundet en fejl i beregningen af geneafstand for Ny lugtberegning, ved meget små lugtmængder, hvis ansøgningen indeholder mere end et staldafsnit.

   

  Fejlen betyder, at lugtberegningen i dag ikke medregner en lugtmængde (OU) fra det staldafsnit der ligger nærmest en omboende, hvis lugtmængden i det staldafsnit er så lille, at det "falder under" lugtkurven, og der derfor ikke kan beregnes en geneafstand fra det staldafsnit.

   

  Når fejlen er rettet, vil lugtmængden fra nærmeste staldafsnit indgå i beregningen af geneafstanden for nærmeste + næstnærmeste staldafstnit.

   

  Det betyder at man kan opleve at ansøgninger der før ikke fik beregnet en geneafstand pludselig får beregnet en geneafstand fra næstnærmeste og de efterfølgende staldafsnit.  

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret og kan bruges igen

  09-02 2018 10:37

  Opdateringen indeholder følgende rettelser og ændringer:

  • Den funktion der sætter mails i kø og forsøger at sende igen, hvis der er problemer med servere hos SIT, er genstartet.
  • Andre bygninger og staldafsnit er nu med i den Gis-fil man downloader
  • Der kan nu regnes BAT for konsumhøner på IE-brug
  • Diverse tekstrettelser om mindre fejlrettelser rundt omkring i systemet.
 • Husdyrgodkendelse.dk er lukket ned, for at foretage en lille opdatering.

  09-02 2018 09:10

  Det er forventet at systemet vil være klar til brug igen senest kl. 12.

 • Husdyrgodkendelse.dk opdateres fredag den 9. feb. fra kl. 9.00

  07-02 2018 12:53

  I forbindelse med opdateringen vil systemet blive lukket ned fra kl. 9 og ca. 3 timer frem. 

 • Problemer med NemLog-in

  11-01 2018 09:21

  Som følge af nogle problemer hos NemLog-In, kan der her til morgen været problemer med at logge på den nye version af husdyrgodkendelse.dk.

  Det ser ikke ud til at 2007.husdyrgodkendelse.dk er påvirket at problemerne hos NemLog-In.

   

 • Fejl ved kort i fuldskærmsvisning er løst

  08-01 2018 12:01

  Der havde sneget sig en lille fejl ind, som gjorde at kortet ikke kunne åbne i fuldskærmsvisningen. Det er løst nu, og kortet skulle fungere igen.

  Oplever man at kortet ikke vil loade efter opdateringen, skal man trykke på CTRL + F5 for at genloade kortmodulet.

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret til version 4.3

  08-01 2018 10:28

  Denne version indeholder bl.a. følgende ændringer:

  • Der er lavet overvågning over udsendelse af notifikationsmails, som holder øje med om notifikationsmails sendes, og forsøger at sende igen, hvis der er problemer med den mailserver husdyrgodkendelse.dk bruger.
  • I notifikationsmails er der tilføjet navn og adresse på husdyrbruget
  • Husdyrbrugets adresse vises nu på skemaoversigten for ansøger
  • Supplerende oplysninger er opdateret med flere gemknapper.
  • Kommunernes statistikside er opdateret til en mere overskuelig visning med visninger af anmeldelser, revurderinger og ansøgninger samt mulighed for at hente lister til Excel.
  • Miljøkonsekvensrapport er nu et selvstændigt dokument (PDF)
  • Der er kommet sidehoved i PDF med versions og skemanummer
  • Forudsætning for BAT-beregning er fjernet fra produktionerne i nudrift og 8-års drift.

   

  Hvis man har problemer med at få vist kortet efter opdateringen, skal man trykke CTRL + F5 for at genhente kortmodulet. 

 • Husdyrgodkendelse.dk opdateres mandag den 8. januar kl. 9.

  04-01 2018 12:36

  I forbindelse med opdateringen, vil systemet blive lukket ned fra kl 9 og ca. 3 timer frem. 

 • Der er problemer med at hente data fra kortforsyningen

  14-12 2017 11:07

  Problemerne kan betyde at man ikke får vist baggrundskortet når kortmodulet åbnes. 

 • Kortforsyningen er stadig ustabil

  09-12 2017 15:45

  Der tilsyneladende stadig problemer hos Kortforsyningen.dk, som betyder at der også kan være problemer med at bruge husdyrgodkendelse.dk øjeblikket.

  Følg evt. med i driftsstatus på www.kortforsyningen.dk. 

 • Driftsmeddelelse fra Kortforsyningen.dk:

  08-12 2017 14:58

  Ticket og release IP er nu også online - hvilket betyder at Kortforsyningen er 100% online nu -

   

 • Kortforsyningen er MÅSKE oppe igen

  08-12 2017 10:25

  Med STORT forbehold for at Kortforsyningen stadig kan være ustabil, så kan husdyrgodkendelse.dk MÅSKE bruges igen. 

   

   

 • Der er problemer hos Kortforsyningen, hvilket påvirker husdyrgodkendelse.dk

  07-12 2017 22:45

  Kortforsyningen har p.t. et databaseudfald, hvilket betyder at man ikke kan åbne skemaer i husdyrgodkendelse.dk, da der ikke kan hentes matrikler via ejendomsnummer, og kortet ikke kan åbnes.

   

  Følg evt. med på Kortforsyningens driftsstatusside på https://twitter.com/KFdrift 

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret til version 4.2

  04-12 2017 11:51

  Denne version indeholder følgende opdateringer:

   

  • Der er lavet en mere kompakt visning af siderne "Stalde & produktioner" og "Husdyrgødning", som samtidig giver overblik over stalde og produktioner uden man behøver "folde ud".
  • Info-knapper/tool-tips er bredt ud på hele løsningen, så der er små hjælpetekster til alle felter og funktioner i systemet.
  • Der er sat rich text editors på alle tekstfelter i systemet.
  • Ny metode til beregning af lugt ved brug af flexgrupper. Den nye metode betyder at lugtberegningen ikke længere går i stå, når man har flere flexgrupper i sin ansøgning. Den nye lugtberegningsmetode for flexgrupper kan betyde små ændringer i beregnede geneafstande for skemaer med flexgrupper, men betyder ikke ændringer i konklusionen. Ansøgninger der kun indeholder specifikke dyretype og staldsystemer påvirkes ikke.
  • Mange andre små og større forbedringer af brugerfladen, som følge af mange gode forslag og brugerønsker.
 • Systemet opdateres mandag den 4. december 2017

  29-11 2017 12:16

  Pga. opdateringen vil systemet blive lukket ned fra kl. 9. og ca. 3 timer frem.

 • Hot-fix gennemført, systemet kan bruges igen.

  14-11 2017 09:56

  Vi har genskabt links til husdyrvejledningen.

 • Hot-fix tirsdag d. 14. november 2017

  10-11 2017 12:02
  Som følge af ændringer i husdyrvejledningen, er de fleste links fra de blå spørgsmålstegn blevet brudt, og det kræver en kort nedlukning af systemet at få linksene til at virke igen.

  Husdyrgodkendelse.dk vil derfor blive lukket ned kortvarrigt fra kl. 9.00 tirsdag d. 14. november.
 • Problemet med ejendomsnummer er løst

  24-10 2017 13:39
  Kortforsyningen har løst problemet med at hente matrikler, så det er igen muligt at oprette nye ansøgninger.
 • Der er problemer med ejendomsnummer

  23-10 2017 10:34
  Der er problemer hos kortforsyningen, som gør at husdyrgodkendelse.dk ikke kan hente oplysninger om matrikler.
  Derfor er det p.t. ikke muligt at oprette nye ansøgninger i systemet.
  Kortforsyningen er igang med at løse problemet.
 • Der kan ikke dannes PDF af anmeldelser fra fanen "Funktioner"

  11-10 2017 11:44
  Der er en fejl i systemet, som gør at det ikke er muligt at danne og downloade PDFer af anmeldelser fra fanen "Funktioner".
  PDF af anmeldelser kan i stedet dannes og downloades fra "Gennemse & indsend".
 • Vil du gerne modtage beskeder om driftsforstyrrelser på mail?

  05-10 2017 10:53
  Beskeder om driftsforstyrrelser på husdyrgodkendelse.dk sendes nu ud pr. e-mail til de brugere der har tilmeldt sig vores mailliste.
  Gå til "Min profil" øverst til højre på denne side, for at tilmelde dig.
 • Hot-fix genmemført

  05-10 2017 09:58
  Systemet kan benyttes igen.
 • Hotfix torsdag d. 5. okt

  04-10 2017 15:11
  Husdyrgodkendelse.dk bliver lukket ned for en kort bemærkning torsdag kl. 9.00 for at foretage et "hot-fix" af kortmodulet til anmeldeordninger.
  Vi beklager den korte varsel.
 • Ny version af husdyrgodkendelse.dk er nu i drift.

  02-10 2017 10:35
  En ny version af husdyrgodkendelse.dk er nu tilgængelig. Denne version indeholder følgende opdateringer:

  - Revurderingsmodul
  - Mulighed for at indtaste nudrift på gødningslagre
  - Forbedring af BAT siden
  - Forbedring af afstandsmålerne i anmeldeordningerne
  - Mulighed for at vælge økologi
  - Afstandsmålinger i § 16a og b ansøgninger
  - Hjælpetekster og links til Husdyrvejledningen
  - Pladsoptimering af fane "stalde og produktioner"
  - Mulighed for at kommune kan indtaste naboer, samlet bebyggelse og byzone
  - Tilmelde sig nyhed om evt. driftforstyrelser i husdyrgodkendelse.dk under "min profil"
  - Forbering af PDF udskrift med versionsnummer
  - Mulighed for at indtaste en anden ejer end ansøger
  - Sorteringspile på Sagsoversigten
  - Og andre småting
 • Systemet opdateres mandag den 2. oktober 2017

  28-09 2017 14:15
  Systemet vil være lukket ned fra kl. 8 og et par timer frem.
 • Opdatering af husdyrgodkendelse.dk

  15-09 2017 14:42
  Først i oktober vil en ny version af husdyrgodkendelse.dk blive tilgængelig. Denne version vil indeholde følgende opdateringer:

  - Revurderingsmodul
  - Mulighed for at indtaste nudrift på gødningslagre
  - Forbedring af BAT siden
  - Forbedring af afstandsmålerne i anmeldeordningerne
  - Mulighed for at vælge økologi
  - Afstandsmålinger i § 16a og b ansøgninger
  - Hjælpetekster og links til Husdyrvejledningen
  - Øvrige smårettelser
 • Den gamle husdyrvejledning (Wiki'en) er flyttet

  04-09 2017 10:43
  Den nye adresse til den gamle wiki er https://oldwiki.mst.dk/husdyrvejledning.default.aspx. Hvis man har gemt den gamle adresse (den der starter med www2) som en favorit i sin browser vil det link ikke længere virke.
 • NemID er opdateret

  04-09 2017 09:04
  Systemarbejdet er gennemført, og der kan logges på systemet igen.
 • Få hjælp til husdyrgodkendelse.dk

  30-08 2017 14:38
  Guides til brugen af det nye system kan findes på Miljøstyrelsens side om husdyrgodkendelse.dk.
 • Servicevindue mandag den 4. september 2017

  28-08 2017 14:36
  Mandag den 4. september udskifter NemLog-in certifikat. Det betyder at husdyrgodkendelse.dk (kun ny udgave) også skal skifte certifikat, og derfor vil være lukket fra 7.30 og et par timer frem. (Læs mere her)
 • Systemet er opdateret og klar til brug.

  16-08 2017 09:30
  Dagens opdatering har løst følgende problemer: 1) Visse gyldige CVR-numre blev opfattet som ugyldige, 2) Redigering af BAT-forslag på produktioner ville slette evt. miljøteknologi på den produktion. 3) Enkelte kommunebrugere kunne ikke logge på det nye system.
 • Servicevindue på begge udgaver af husdyrgodkendelse.dk onsdag fra kl. 9.

  14-08 2017 10:34

  Der skal udskiftes certifikater på de servere som husdyrgodkendelse.dk ligger på. Det vil betyde ustabilitet i login for kommuner på begge systemer.

  Derudover bliver der lavet et hot-fix på det nye system, som betyder at det nye system vil blive lukket fra kl. 9.00, onsdag den 16. august.

  Det er forventet at det nye system vil blive åbnet igen omkring kl. 11.
 • Husdyrvejledningen

  11-08 2017 11:15
  Den nye husdyrvejledning er nu tilgængelig. Find den her: husdyrvejledning.mst.dk.
 • Kommuner skal udfylde postmodtager for at få mails fra det nye husdyrgodkendelse.dk

  09-08 2017 14:59
  Den nye version af husdyrgodkendelse.dk kan sende mails til kommunen, når der indsendes en ansøgning. Det kræver dog at kommunerne først går ind og tilføjer den mailadresse der skal sendes til. Man opretter en mailadresse ved at logge ind på systemet og gå til på fanen "Funktioner".
 • Systemet er opdateret og kan bruges igen.

  07-08 2017 10:00

  Der er foretaget en lille fejlrettelse i lugtberegningen.
  Fejlen gjorde at man kunne få en "500 serverfejl" med billede at en gris, og beskeden "Lugtemissionen kunne ikke beregnes"

  Fejlen ville kun opstå hvis der er sat kryds i "Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift" for alle stalde i en ansøgning.
 • Ny version af husdyrgodkendelse.dk i drift

  31-07 2017 11:31