Gå direkte til indhold
 • Husdyrgodkendelse.dk er lukket kl. 9 - ca. 10 fredag den 15. juni

  14-06 2018 09:38

  Systemet bliver kortvarigt lukket fredag den 15. juni for at løse problemerne med hastighed og fejlmeddelelser, som opstod i går.

   

  Der er problemer med beregninger af naturpåvirkning efter opgraderingen til NemLog-in den 13. juni.

   

  Derfor kan man opleve, at siderne "Naturområder" og "Gennemse & Indsend" indlæses meget langsomt, og evt. vises blot en fejlmeddelelse om ukendt fejl.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet efter ændring

  13-06 2018 10:06

  Systemet er opgraderet, så det kan håndtere ændringer i NemLog-in på mandag.

  Der var desværre sat en forkert dato på den tidligere meddelelse om lukning af systemet.

 • Husdyrgodkendelse lukket 12. juni kl. 9 - 11

  12-06 2018 10:43

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag den 12. juni mellem kl. 9 og ca. kl. 11 fordi der skal ændres nogle ting.

 • Fejl ved bortscreening er rettet

  23-05 2018 10:25

  Fejlen, der medførte bortscreening af for mange staldafsnit, er nu rettet.

 • Fejl i systemet: Der bortscreenes for mange staldafsnit

  04-05 2018 13:12

  Der er opdaget en fejl i husdyrgodkendelse.dk, der medfører at for mange staldafsnit bortscreenes i det nye system.

   

  Et staldafsnit skal kun bortscreenes, hvis det er placeret længere væk end 120 pct. af den ukorrigerede geneafstand, beregnet på baggrund af alle staldafsnit på husdyrbruget. Se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bilag 3, afsnit B. 

  Miljøstyrelsen vil hurtigst muligt få rettet fejlen. Indtil fejlen er rettet i husdyrgodkendelse.dk, skal kommunen kontrollere om bortscreenede stalde er bortscreenet på korrekt grundlag. Miljøstyrelsen vil snarest vejlede om, hvordan kommunen skal håndtere sager, hvor staldafsnit fejlagtigt er bortscreenet.

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret og kan bruges igen

  02-05 2018 11:34

  Opdateringen har rettet en fejl ved kopiering af skemaer. Fejlen opstod i visse tilfælde, når naturlinjer blev kopieret, og betød, at den viste deposition på naturlinjerne var forkert.

 • Husdyrgodkendelse.dk lukkes ned den 2. maj kl. 9-11 for at foretage en fejlrettelse

  25-04 2018 12:34

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag den 2. maj mellem kl. 9 og ca. kl.11 for at rette en fejl ved kopiering af skemaer. Fejlen opstår i visse tilfælde, når naturlinjer kopieres, og betyder, at den viste deposition på naturlinjerne er forkert.

 • Fejl forekommer ved kopiering af skemaer

  17-04 2018 12:10

  Der kan ske en fejl ved kopiering af skemaer, både kopiering til scenarieberegning, ansøgning og revurdering. Fejlen opstår i visse tilfælde når naturlinjer kopieres. Fejlen medfører, at den viste deposition på naturlinjerne er forkert. Miljøstyrelsen arbejder pt. på at rette fejlen.

    

  Det er altså ikke en beregningsfejl, men en fejl ved kopiering, da naturlinjerne ikke genberegnes per automatik ved kopiering.

   

  Fejlen kan pt. undgås ved at gå ind i kortmodulet og genberegne naturlinjerne ved at gemme stald- og lagergeometrierne efter kopiering fra et andet skema. Det anbefales at gøre dette på kopierede skemaer og oprettede revurderinger.

   

  Fejlen kan kun opstå ved kopiering, og der er altså ikke nogen problemer på skemaer der er oprettet fra bunden i det nye system.

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret og kan bruges igen

  12-03 2018 10:27

  Opdateringen har rettet nogle småfejl i brugerfladen og der er lavet nogle tilpasninger af tabeller på listevisninger for Stalde og produktioner samt Husdyrgødning 

 • Husdyrgodkendelse.dk opdateres mandag den 12. marts fra kl. 9.00

  07-03 2018 10:16

  I forbindelse med opdateringen vil systemet blive lukket ned kl. 9, og ca. 3 timer frem. 

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret og kan bruges igen.

  15-02 2018 10:17

  Opdateringen har rettet en fejl i lugtberegningen, så lugtmængder "under kurven" i det staldafsnit der ligger nærmest en omboende, nu indgår i beregningen af geneafstanden i næst-nærmeste og de efterfølgende staldafsnit.

 • Der bliver foretaget en fejlrettelse i husdyrgodkendelse.dk, torsdag d. 15. februar kl. 9.00

  12-02 2018 14:14

  Der er fundet en fejl i beregningen af geneafstand for Ny lugtberegning, ved meget små lugtmængder, hvis ansøgningen indeholder mere end et staldafsnit.

   

  Fejlen betyder, at lugtberegningen i dag ikke medregner en lugtmængde (OU) fra det staldafsnit der ligger nærmest en omboende, hvis lugtmængden i det staldafsnit er så lille, at det "falder under" lugtkurven, og der derfor ikke kan beregnes en geneafstand fra det staldafsnit.

   

  Når fejlen er rettet, vil lugtmængden fra nærmeste staldafsnit indgå i beregningen af geneafstanden for nærmeste + næstnærmeste staldafstnit.

   

  Det betyder at man kan opleve at ansøgninger der før ikke fik beregnet en geneafstand pludselig får beregnet en geneafstand fra næstnærmeste og de efterfølgende staldafsnit.  

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret og kan bruges igen

  09-02 2018 10:37

  Opdateringen indeholder følgende rettelser og ændringer:

  • Den funktion der sætter mails i kø og forsøger at sende igen, hvis der er problemer med servere hos SIT, er genstartet.
  • Andre bygninger og staldafsnit er nu med i den Gis-fil man downloader
  • Der kan nu regnes BAT for konsumhøner på IE-brug
  • Diverse tekstrettelser om mindre fejlrettelser rundt omkring i systemet.
 • Husdyrgodkendelse.dk er lukket ned, for at foretage en lille opdatering.

  09-02 2018 09:10

  Det er forventet at systemet vil være klar til brug igen senest kl. 12.

 • Husdyrgodkendelse.dk opdateres fredag den 9. feb. fra kl. 9.00

  07-02 2018 12:53

  I forbindelse med opdateringen vil systemet blive lukket ned fra kl. 9 og ca. 3 timer frem. 

 • Problemer med NemLog-in

  11-01 2018 09:21

  Som følge af nogle problemer hos NemLog-In, kan der her til morgen været problemer med at logge på den nye version af husdyrgodkendelse.dk.

  Det ser ikke ud til at 2007.husdyrgodkendelse.dk er påvirket at problemerne hos NemLog-In.

   

 • Fejl ved kort i fuldskærmsvisning er løst

  08-01 2018 12:01

  Der havde sneget sig en lille fejl ind, som gjorde at kortet ikke kunne åbne i fuldskærmsvisningen. Det er løst nu, og kortet skulle fungere igen.

  Oplever man at kortet ikke vil loade efter opdateringen, skal man trykke på CTRL + F5 for at genloade kortmodulet.

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret til version 4.3

  08-01 2018 10:28

  Denne version indeholder bl.a. følgende ændringer:

  • Der er lavet overvågning over udsendelse af notifikationsmails, som holder øje med om notifikationsmails sendes, og forsøger at sende igen, hvis der er problemer med den mailserver husdyrgodkendelse.dk bruger.
  • I notifikationsmails er der tilføjet navn og adresse på husdyrbruget
  • Husdyrbrugets adresse vises nu på skemaoversigten for ansøger
  • Supplerende oplysninger er opdateret med flere gemknapper.
  • Kommunernes statistikside er opdateret til en mere overskuelig visning med visninger af anmeldelser, revurderinger og ansøgninger samt mulighed for at hente lister til Excel.
  • Miljøkonsekvensrapport er nu et selvstændigt dokument (PDF)
  • Der er kommet sidehoved i PDF med versions og skemanummer
  • Forudsætning for BAT-beregning er fjernet fra produktionerne i nudrift og 8-års drift.

   

  Hvis man har problemer med at få vist kortet efter opdateringen, skal man trykke CTRL + F5 for at genhente kortmodulet. 

 • Husdyrgodkendelse.dk opdateres mandag den 8. januar kl. 9.

  04-01 2018 12:36

  I forbindelse med opdateringen, vil systemet blive lukket ned fra kl 9 og ca. 3 timer frem. 

 • Der er problemer med at hente data fra kortforsyningen

  14-12 2017 11:07

  Problemerne kan betyde at man ikke får vist baggrundskortet når kortmodulet åbnes. 

 • Kortforsyningen er stadig ustabil

  09-12 2017 15:45

  Der tilsyneladende stadig problemer hos Kortforsyningen.dk, som betyder at der også kan være problemer med at bruge husdyrgodkendelse.dk øjeblikket.

  Følg evt. med i driftsstatus på www.kortforsyningen.dk. 

 • Driftsmeddelelse fra Kortforsyningen.dk:

  08-12 2017 14:58

  Ticket og release IP er nu også online - hvilket betyder at Kortforsyningen er 100% online nu -

   

 • Kortforsyningen er MÅSKE oppe igen

  08-12 2017 10:25

  Med STORT forbehold for at Kortforsyningen stadig kan være ustabil, så kan husdyrgodkendelse.dk MÅSKE bruges igen. 

   

   

 • Der er problemer hos Kortforsyningen, hvilket påvirker husdyrgodkendelse.dk

  07-12 2017 22:45

  Kortforsyningen har p.t. et databaseudfald, hvilket betyder at man ikke kan åbne skemaer i husdyrgodkendelse.dk, da der ikke kan hentes matrikler via ejendomsnummer, og kortet ikke kan åbnes.

   

  Følg evt. med på Kortforsyningens driftsstatusside på https://twitter.com/KFdrift 

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret til version 4.2

  04-12 2017 11:51

  Denne version indeholder følgende opdateringer:

   

  • Der er lavet en mere kompakt visning af siderne "Stalde & produktioner" og "Husdyrgødning", som samtidig giver overblik over stalde og produktioner uden man behøver "folde ud".
  • Info-knapper/tool-tips er bredt ud på hele løsningen, så der er små hjælpetekster til alle felter og funktioner i systemet.
  • Der er sat rich text editors på alle tekstfelter i systemet.
  • Ny metode til beregning af lugt ved brug af flexgrupper. Den nye metode betyder at lugtberegningen ikke længere går i stå, når man har flere flexgrupper i sin ansøgning. Den nye lugtberegningsmetode for flexgrupper kan betyde små ændringer i beregnede geneafstande for skemaer med flexgrupper, men betyder ikke ændringer i konklusionen. Ansøgninger der kun indeholder specifikke dyretype og staldsystemer påvirkes ikke.
  • Mange andre små og større forbedringer af brugerfladen, som følge af mange gode forslag og brugerønsker.
 • Systemet opdateres mandag den 4. december 2017

  29-11 2017 12:16

  Pga. opdateringen vil systemet blive lukket ned fra kl. 9. og ca. 3 timer frem.

 • Hot-fix gennemført, systemet kan bruges igen.

  14-11 2017 09:56

  Vi har genskabt links til husdyrvejledningen.

 • Hot-fix tirsdag d. 14. november 2017

  10-11 2017 12:02
  Som følge af ændringer i husdyrvejledningen, er de fleste links fra de blå spørgsmålstegn blevet brudt, og det kræver en kort nedlukning af systemet at få linksene til at virke igen.

  Husdyrgodkendelse.dk vil derfor blive lukket ned kortvarrigt fra kl. 9.00 tirsdag d. 14. november.
 • Problemet med ejendomsnummer er løst

  24-10 2017 13:39
  Kortforsyningen har løst problemet med at hente matrikler, så det er igen muligt at oprette nye ansøgninger.
 • Der er problemer med ejendomsnummer

  23-10 2017 10:34
  Der er problemer hos kortforsyningen, som gør at husdyrgodkendelse.dk ikke kan hente oplysninger om matrikler.
  Derfor er det p.t. ikke muligt at oprette nye ansøgninger i systemet.
  Kortforsyningen er igang med at løse problemet.
 • Der kan ikke dannes PDF af anmeldelser fra fanen "Funktioner"

  11-10 2017 11:44
  Der er en fejl i systemet, som gør at det ikke er muligt at danne og downloade PDFer af anmeldelser fra fanen "Funktioner".
  PDF af anmeldelser kan i stedet dannes og downloades fra "Gennemse & indsend".
 • Vil du gerne modtage beskeder om driftsforstyrrelser på mail?

  05-10 2017 10:53
  Beskeder om driftsforstyrrelser på husdyrgodkendelse.dk sendes nu ud pr. e-mail til de brugere der har tilmeldt sig vores mailliste.
  Gå til "Min profil" øverst til højre på denne side, for at tilmelde dig.
 • Hot-fix genmemført

  05-10 2017 09:58
  Systemet kan benyttes igen.
 • Hotfix torsdag d. 5. okt

  04-10 2017 15:11
  Husdyrgodkendelse.dk bliver lukket ned for en kort bemærkning torsdag kl. 9.00 for at foretage et "hot-fix" af kortmodulet til anmeldeordninger.
  Vi beklager den korte varsel.
 • Ny version af husdyrgodkendelse.dk er nu i drift.

  02-10 2017 10:35
  En ny version af husdyrgodkendelse.dk er nu tilgængelig. Denne version indeholder følgende opdateringer:

  - Revurderingsmodul
  - Mulighed for at indtaste nudrift på gødningslagre
  - Forbedring af BAT siden
  - Forbedring af afstandsmålerne i anmeldeordningerne
  - Mulighed for at vælge økologi
  - Afstandsmålinger i § 16a og b ansøgninger
  - Hjælpetekster og links til Husdyrvejledningen
  - Pladsoptimering af fane "stalde og produktioner"
  - Mulighed for at kommune kan indtaste naboer, samlet bebyggelse og byzone
  - Tilmelde sig nyhed om evt. driftforstyrelser i husdyrgodkendelse.dk under "min profil"
  - Forbering af PDF udskrift med versionsnummer
  - Mulighed for at indtaste en anden ejer end ansøger
  - Sorteringspile på Sagsoversigten
  - Og andre småting
 • Systemet opdateres mandag den 2. oktober 2017

  28-09 2017 14:15
  Systemet vil være lukket ned fra kl. 8 og et par timer frem.
 • Opdatering af husdyrgodkendelse.dk

  15-09 2017 14:42
  Først i oktober vil en ny version af husdyrgodkendelse.dk blive tilgængelig. Denne version vil indeholde følgende opdateringer:

  - Revurderingsmodul
  - Mulighed for at indtaste nudrift på gødningslagre
  - Forbedring af BAT siden
  - Forbedring af afstandsmålerne i anmeldeordningerne
  - Mulighed for at vælge økologi
  - Afstandsmålinger i § 16a og b ansøgninger
  - Hjælpetekster og links til Husdyrvejledningen
  - Øvrige smårettelser
 • Den gamle husdyrvejledning (Wiki'en) er flyttet

  04-09 2017 10:43
  Den nye adresse til den gamle wiki er https://oldwiki.mst.dk/husdyrvejledning.default.aspx. Hvis man har gemt den gamle adresse (den der starter med www2) som en favorit i sin browser vil det link ikke længere virke.
 • NemID er opdateret

  04-09 2017 09:04
  Systemarbejdet er gennemført, og der kan logges på systemet igen.
 • Få hjælp til husdyrgodkendelse.dk

  30-08 2017 14:38
  Guides til brugen af det nye system kan findes på Miljøstyrelsens side om husdyrgodkendelse.dk.
 • Servicevindue mandag den 4. september 2017

  28-08 2017 14:36
  Mandag den 4. september udskifter NemLog-in certifikat. Det betyder at husdyrgodkendelse.dk (kun ny udgave) også skal skifte certifikat, og derfor vil være lukket fra 7.30 og et par timer frem. (Læs mere her)
 • Systemet er opdateret og klar til brug.

  16-08 2017 09:30
  Dagens opdatering har løst følgende problemer: 1) Visse gyldige CVR-numre blev opfattet som ugyldige, 2) Redigering af BAT-forslag på produktioner ville slette evt. miljøteknologi på den produktion. 3) Enkelte kommunebrugere kunne ikke logge på det nye system.
 • Servicevindue på begge udgaver af husdyrgodkendelse.dk onsdag fra kl. 9.

  14-08 2017 10:34

  Der skal udskiftes certifikater på de servere som husdyrgodkendelse.dk ligger på. Det vil betyde ustabilitet i login for kommuner på begge systemer.

  Derudover bliver der lavet et hot-fix på det nye system, som betyder at det nye system vil blive lukket fra kl. 9.00, onsdag den 16. august.

  Det er forventet at det nye system vil blive åbnet igen omkring kl. 11.
 • Husdyrvejledningen

  11-08 2017 11:15
  Den nye husdyrvejledning er nu tilgængelig. Find den her: husdyrvejledning.mst.dk.
 • Kommuner skal udfylde postmodtager for at få mails fra det nye husdyrgodkendelse.dk

  09-08 2017 14:59
  Den nye version af husdyrgodkendelse.dk kan sende mails til kommunen, når der indsendes en ansøgning. Det kræver dog at kommunerne først går ind og tilføjer den mailadresse der skal sendes til. Man opretter en mailadresse ved at logge ind på systemet og gå til på fanen "Funktioner".
 • Systemet er opdateret og kan bruges igen.

  07-08 2017 10:00

  Der er foretaget en lille fejlrettelse i lugtberegningen.
  Fejlen gjorde at man kunne få en "500 serverfejl" med billede at en gris, og beskeden "Lugtemissionen kunne ikke beregnes"

  Fejlen ville kun opstå hvis der er sat kryds i "Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift" for alle stalde i en ansøgning.
 • Ny version af husdyrgodkendelse.dk i drift

  31-07 2017 11:31