Gå direkte til indhold
 • Login i det gamle husdyrgodkendelse er ikke muligt

  18-06 2019 09:31

  Det kan desværre ikke lade sig gøre at logge ind i det gamle husdyrgodkendelse.dk p.t. Vi er i gang med at løse problemet.

 • Kopiering af gødningslagre ved overført data fra det gamle husdyrgodkendelse.dk

  14-06 2019 14:30

  Vær opmærksom på, at ved overførsel af skemaer fra det gamle til det nye husdyrgodkendelse.dk sker der en dobbelt kopiering af gødningslagrene.

  Det betyder altså, at gødningslagrene kommer til at ligge dobbelt i det nye husdyrgodkendelse.dk, og den ene udgave må manuelt slettes indtil fejlen er rettet ved kommende opdatering.    

 • Tips til brug af husdyrgodkendelse.dk

  11-04 2019 10:38

   

  Tip: Tøm din cache

  Det kan være en fordel at tømme computerens cache efter opdateringen. Herved sikres, at visningen af siderne på husdyrgodkendelse.dk er korrekt. Hvordan tømning skal foretages, kommer an på den anvendte browser.

   

  Tip: Visning af signaturer i kort

  Ved sidste opdatering blev det muligt at scrolle ned over dropdown-menuen (i fuld kortvisning) og på den måde få adgang til alle signaturforklaringer. Klik det ønskede kortlag til, hold musen henover navnet, og så kan man med musens scrollefunktion køre ned igennem listen. Hvis man bruger Chrome som browser er der dog pt. problemer. Det kan løses ved at holde venstre museknap nede imens der scrolles, så bliver den fulde signaturvisning på ”sin plads”.

   

 • Husdyrgodkendelse dk er opdateret og åbent igen

  03-04 2019 11:06

  Husdyrgodkendelse.dk er nu åbent igen efter nogle mindre opdateringer

  Under fanen ”Stalde og produktioner”, er det ved angivelsen af antal måneder, hvor dyrene er på græs, nu kun muligt at indtaste en værdi på mellem 0 og 11 måneder, hvilket er i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 3. Ved overførsel af skemaer fra det gamle til det nye husdyrgodkendelse.dk, kommer meddelelse, hvor der gøres opmærksom på, at der skal indtastes værdi mellem 0 og 11 mdr. for udegående dyr.

  Ved generering af PDF af et skema, fremgår nu datoen for genereringen.

   

  Tip: Visning af signaturer i kort

  Ved sidste opdatering blev det muligt at scrolle ned over dropdown-menuen (i fuld kortvisning) og på den måde få adgang til alle signaturforklaringer. Klik det ønskede kortlag til, hold musen henover navnet, og så kan man med musens scrollefunktion køre ned igennem listen. Hvis man bruger Chrome som browser er der dog pt. problemer. Det kan løses ved at holde venstre museknap nede imens der scrolles, så bliver den fulde signaturvisning på ”sin plads”.

   

  Tip: Tøm din cache

  Det kan være en fordel at tømme computerens cache efter opdateringen. Herved sikres, at visningen af siderne på husdyrgodkendelse.dk er korrekt. Hvordan tømning skal foretages, kommer an på den anvendte browser.

 • Opdatering af husdyrgodkendelse.dk 3. april 2019 kl. 9 - 11

  27-03 2019 10:10

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes fra kl. 9 til ca. kl. 11 onsdag den 3. april 2019 pga. nogle mindre opdateringer.

 • Til kommunerne: Kvalitetssikring af sagsbehandlingstider

  31-01 2019 11:11

  Fristen for kommunernes kvalitetssikring af sagsbehandlingstider for husdyrbrug 2. halvår 2018 nærmer sig. Det er den 7. februar 2019.

  Se også denne nyhed udsendt via Miljøstyrelsens hjemmeside den 17-01-2019:

  Miljøstyrelsens nyhed om kvalitetssikring

   

  Kommunerne har ikke pligt til at melde tilbage til Miljøstyrelsen på dette. Hvis vi ikke hører noget, går vi blot ud fra, at data om sagsbehandlingstid m.m. i husdyrgodkendelse.dk er korrekt.

 • Husdyrgodkendelse.dk lukkes kortvarigt i eftermiddag

  02-01 2019 13:50

  Der har efter opdateringen tidligere i dag vist sig en fejl, så kommunebrugere ikke kan tilgå skemaerne.

  Vi retter fejlen hurtigt her i eftermiddag, og må da lukke systemet kortvarigt. Vi ved ikke præcis hvornår det kommer til at ske.

 • Husdyrgodkendelse dk er opdateret og åbent igen

  02-01 2019 11:05

  Husdyrgodkendelse.dk er nu åbent igen efter opdateringer. Der er bl.a. tilføjet den nye dyretype Avlsorner og ungorner på ornestationer. Der er desuden indarbejdet en række små forbedringer af visningen, flere i-knapper samt muligheden for at have et helt blankt baggrundskort.

   

 • Opdatering af husdyrgodkendelse 2. januar kl. 9-12

  19-12 2018 12:59

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes fra kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 2. januar 2019 for at opdatere til den ændrede husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, som træder i kraft 1. januar 2019.

   

  Avlsorner og ungorner på ornestationer indføres som ny dyretype, jf. bekendtgørelsens bilag 3.

   

  Herudover opdateres systemet med nogle mindre, visuelle forbedringer.

 • Guide til afslutning af inaktive skemaer i husdyrgodkendelse.dk

  06-12 2018 10:44

  Den gamle udgave af husdyrgodkendelse.dk (fra før 1. august 2017) lukkes, når systemet ikke længere anvendes til sagsbehandling. Hvornår og hvordan er ikke fastlagt endnu. 

   

  Alle skemaer, som har været indsendt og kan afgøres af kommunen, skal afsluttes inden systemet lukkes for at sikre, at systemet ikke indeholder skemaer, som er under realitetsbehandling.

   

  Læs denne guide til afslutning af inaktive skemaer i husdyrgodkendelse.dk.

 • Fejl ved korrigering af lugtgeneafstande er rettet

  14-11 2018 10:43

  Fejlen ved korrigering af lugtgeneafstande for staldafsnit med nordlig beliggenhed i forhold til nabobebyggelser (placeret mellem 300⁰ og 60⁰) er rettet. Der er informeret om denne fejl i en nyhed den 29. oktober 2018.

 • Husdyrgodkendelse.dk er lukket 9-11 onsdag pga. fejlrettelse

  08-11 2018 09:48

  Den 14. november 2018 rettes fejlen ved korrigering af lugtgeneafstande for staldafsnit med nordlig beliggenhed i forhold til nabobebyggelser (placeret mellem 300⁰ og 60⁰). Der er informeret om denne fejl i en nyhed den 29. oktober 2018.

   

  Husdyrgodkendelse.dk er derfor lukket fra kl. 9 til ca. kl. 11 onsdag den 14. november 2018.

 • Fejl i lugtberegning ved nordlige stalde - opdateret 8. november 2018

  29-10 2018 11:36

  Vi har i enkelte skemaer desværre konstateret en fejl ved korrigering af lugtgeneafstande for staldafsnit med nordlig beliggenhed i forhold til nabobebyggelser (placeret mellem 300⁰ og 60⁰). Fejlen bliver rettet så hurtigt som muligt.

   

  Fejlen forekommer i et meget begrænset antal skemaer og betyder, at den korrigerede lugtgeneafstand beregnes for kort.

   

  Indtil den er rettet beder vi kommunerne om ikke at træffe afgørelser i sager med nordligt beliggende staldafsnit, hvor den vægtede gennemsnitsafstand ikke er mindst lige så lang som den ukorrigerede geneafstand.

   

  I de allerede afgjorte sager, har vi konstateret at højst 8 kan være berørte af fejlen. Det præcise antal, kan vi se efter fejlrettelsen. Vi vil da komme med en udmelding om betydningen heraf, bl.a. ved direkte kontakt til de kommuner og konsulenter, som har de berørte sager.

 • Systemet er lukket onsdag den 24. oktober kl. 9-11.

  19-10 2018 11:26

  Onsdag den 24. oktober fra kl. 9-11 laver vi en opdatering i husdyrgodkendelse.dk.

  Vi retter visningen i forhold til mulighederne for at anvende 50 % reglen, som er beskrevet i nyheden af 08-08 2018.

 • Ny visning af bortscreenede staldafsnit

  04-09 2018 09:55

  Visningen af resultater under Nabopåvirkning er ændret den 4. september 2018, så der i skemaer indsendt inden regelændringerne 1. august 2018 markeres med **, hvis et staldafsnit ikke skal indgå i fastlæggelsen af geneafstanden (Bortscreening / 120 pct. reglen).

   

  Link direkte til Vejledning om bortscreening i overgangssager

   

  Se også andre vejledninger til husdyrgodkendelse.dk på Miljøstyrelsens hjemmeside: Vejledninger om husdyrgodkendelse.dk

   

   

   

 • Kommende opdatering af husdyrgodkendelse.dk

  30-08 2018 13:46

  Opdatering på tirsdag

  Tirsdag den 4. september 2018 lukkes systemet fra ca. kl. 9 - 11 for at foretage en opdatering af visningen. Hensigten er at lette vurderingen af ansøgninger, der er indsendt inden 1-8-2018, hvor reglen om bortscreening  af staldafsnit i forhold til lugt (120 pct) stadig finder anvendelse.

   

  Opdateringer fremover

  Miljøstyrelsen vil fremover tilstræbe, at eventuelle opdateringer sker på onsdage, om formiddagen. Dette sker efter aftale med brugergruppen for at give brugerne bedre mulighed for at planlægge.

   

 • Problemer med log in pga. ændringer hos Danmarks Miljøportal

  29-08 2018 10:13

  Danmarks Miljøportal har opgraderet brugerstyring den 29. august 2018.

  Se hvad du skal gøre, hvis du ikke kan logge ind i husdyrgodkendelse.dk:

  http://www.miljoeportal.dk/Nyt/Sider/Nyheder/Danmarks-Milj%C3%B8portal-opgraderer-brugerstyring.aspx

 • Lukning af det gamle husdyrgodkendelse.dk er udsat

  10-08 2018 12:14

  Den gamle udgave af husdyrgodkendelse.dk (fra før 1. august 2017) lukkes, når systemet ikke længere anvendes til sagsbehandling. Hvornår og hvordan er ikke fastlagt endnu. Miljøstyrelsen har i forskellige sammenhænge meldt ud, at lukningen forventedes at kunne ske med udgangen af 2018. Men det må nu forventes at blive betydelig senere, fordi der stadig er mange verserende sager i systemet.

   

  Det gamle system ønskes ikke opretholdt, fordi dets funktioner med tiden vil blive forældet i forhold til de anvendte servere og browsere, med mindre der bruges mange ressourcer på fortsat at vedligeholde systemet. For at bevare data fra systemet, vil der ved lukningen blive foretaget en slutkopiering af alle godkendte § 10, 11 og 12 skemaer.

 • Lugtberegning i skemaer indsendt før 1. august 2018

  08-08 2018 14:06

  Vær opmærksom på, hvordan husdyrgodkendelse.dk beregner lugt i skemaer indsendt før 1. august 2018.

   

  Efter overgangsreglen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 64, stk. 1, skal ansøgninger indsendt inden 1. august 2018 behandles efter de tidligere gældende regler.

   

  Det er indarbejdet i systemet, at der i disse skemaer beregnes med normtal gældende før 1. august 2018. Men ændringer i håndteringen af bortscreening (120 %-reglen) og 50 %-reglen kan ikke ske i systemet. I disse tilfælde regner systemet altid efter de nugældende regler.

   

  Hvis man arbejder med et skema indsendt før 1. august 2018, hvor 120 %-reglen eller 50 %-reglen skal tages i brug, så må man justere systemets beregninger manuelt.

 • Baggrundskort vises ikke i husdyrgodkendelse.dk

  07-08 2018 13:20

   

  Manglende visning af baggrundskort i husdyrgodkendelse.dk skyldes problemer hos Kortforsyningen. Der er p.t. ingen informationer om, hvornår det forventes løst.

   

  Husdyrgodkendelse.dk modtager baggrundskort via Danmarks Miljøportal, der har lagt denne besked op på sin side:

   

  Der opleves pt. driftproblemer hos Kortforsyningen. Dette påvirker brugen af Danmarks Arealinformation, da ingen af baggrundskortene kan tilgås pt.

   

  Data som ligger i Danmarks Miljøportals databaser kan fortsat tilgås gennem Danmarks Arealinformation og webservices.

   

  Kortforsyningens driftsstatus kan læses her: https://kortforsyningen.dk/

   

 • Husdyrgodkendelse.dk lukket 9-12 onsdag pga. opdatering til nye regler

  10-07 2018 13:00

  Den 1. august 2018 opdateres husdyrgodkendelse.dk som konsekvens af nye  regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der træder i kraft samme dag. Bl.a. anmeldeordning for anlæg til opbevaring af husdyrgødning.

  Husdyrgodkendelse.dk er derfor lukket fra kl. 9 til ca. kl. 12 onsdag den 1. august 2018.

   

  Ikrafttrædelse af ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse

 • Husdyrgodkendelse.dk er fejlrettet

  10-07 2018 10:39

  Husdyrgodkendelse.dk har den 10.7. fået rettet fejl vedr. CVR nr., så nu kan CVR-nr og oplysninger fra CVR-registeret igen hentes og gemmes.

 • Husdyrgodkendelse.dk er lukket den 10. juli 2018 kl.9 til ca. 11

  05-07 2018 12:42

  Husdyrgodkendelse.dk lukkes for at rette fejl ift CVR-numre.

   

 • Problem med CVR-numre

  22-06 2018 13:38

  Der vises desværre fejlmeddelelser ved indtastning af korrekte CVR-numre. Nogle bruger oplyser desuden, at de ikke kan komme videre fra siden Basisoplysninger, selv om de undlader at udfylde felterne med CVR-numre. Vi arbejder på at rette fejlen.

 • Husdyrgodkendelse.dk er lukket kl. 9 - ca. 10 fredag den 15. juni

  14-06 2018 09:38

  Systemet bliver kortvarigt lukket fredag den 15. juni for at løse problemerne med hastighed og fejlmeddelelser, som opstod i går.

   

  Der er problemer med beregninger af naturpåvirkning efter opgraderingen til NemLog-in den 13. juni.

   

  Derfor kan man opleve, at siderne "Naturområder" og "Gennemse & Indsend" indlæses meget langsomt, og evt. vises blot en fejlmeddelelse om ukendt fejl.

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet efter ændring

  13-06 2018 10:06

  Systemet er opgraderet, så det kan håndtere ændringer i NemLog-in på mandag.

  Der var desværre sat en forkert dato på den tidligere meddelelse om lukning af systemet.

 • Husdyrgodkendelse lukket 12. juni kl. 9 - 11

  12-06 2018 10:43

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag den 12. juni mellem kl. 9 og ca. kl. 11 fordi der skal ændres nogle ting.

 • Fejl ved bortscreening er rettet

  23-05 2018 10:25

  Fejlen, der medførte bortscreening af for mange staldafsnit, er nu rettet.

 • Fejl i systemet: Der bortscreenes for mange staldafsnit

  04-05 2018 13:12

  Der er opdaget en fejl i husdyrgodkendelse.dk, der medfører at for mange staldafsnit bortscreenes i det nye system.

   

  Et staldafsnit skal kun bortscreenes, hvis det er placeret længere væk end 120 pct. af den ukorrigerede geneafstand, beregnet på baggrund af alle staldafsnit på husdyrbruget. Se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bilag 3, afsnit B. 

  Miljøstyrelsen vil hurtigst muligt få rettet fejlen. Indtil fejlen er rettet i husdyrgodkendelse.dk, skal kommunen kontrollere om bortscreenede stalde er bortscreenet på korrekt grundlag. Miljøstyrelsen vil snarest vejlede om, hvordan kommunen skal håndtere sager, hvor staldafsnit fejlagtigt er bortscreenet.

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret og kan bruges igen

  02-05 2018 11:34

  Opdateringen har rettet en fejl ved kopiering af skemaer. Fejlen opstod i visse tilfælde, når naturlinjer blev kopieret, og betød, at den viste deposition på naturlinjerne var forkert.

 • Husdyrgodkendelse.dk lukkes ned den 2. maj kl. 9-11 for at foretage en fejlrettelse

  25-04 2018 12:34

  Husdyrgodkendelse.dk vil være lukket onsdag den 2. maj mellem kl. 9 og ca. kl.11 for at rette en fejl ved kopiering af skemaer. Fejlen opstår i visse tilfælde, når naturlinjer kopieres, og betyder, at den viste deposition på naturlinjerne er forkert.

 • Fejl forekommer ved kopiering af skemaer

  17-04 2018 12:10

  Der kan ske en fejl ved kopiering af skemaer, både kopiering til scenarieberegning, ansøgning og revurdering. Fejlen opstår i visse tilfælde når naturlinjer kopieres. Fejlen medfører, at den viste deposition på naturlinjerne er forkert. Miljøstyrelsen arbejder pt. på at rette fejlen.

    

  Det er altså ikke en beregningsfejl, men en fejl ved kopiering, da naturlinjerne ikke genberegnes per automatik ved kopiering.

   

  Fejlen kan pt. undgås ved at gå ind i kortmodulet og genberegne naturlinjerne ved at gemme stald- og lagergeometrierne efter kopiering fra et andet skema. Det anbefales at gøre dette på kopierede skemaer og oprettede revurderinger.

   

  Fejlen kan kun opstå ved kopiering, og der er altså ikke nogen problemer på skemaer der er oprettet fra bunden i det nye system.

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret og kan bruges igen

  12-03 2018 10:27

  Opdateringen har rettet nogle småfejl i brugerfladen og der er lavet nogle tilpasninger af tabeller på listevisninger for Stalde og produktioner samt Husdyrgødning 

 • Husdyrgodkendelse.dk opdateres mandag den 12. marts fra kl. 9.00

  07-03 2018 10:16

  I forbindelse med opdateringen vil systemet blive lukket ned kl. 9, og ca. 3 timer frem. 

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret og kan bruges igen.

  15-02 2018 10:17

  Opdateringen har rettet en fejl i lugtberegningen, så lugtmængder "under kurven" i det staldafsnit der ligger nærmest en omboende, nu indgår i beregningen af geneafstanden i næst-nærmeste og de efterfølgende staldafsnit.

 • Der bliver foretaget en fejlrettelse i husdyrgodkendelse.dk, torsdag d. 15. februar kl. 9.00

  12-02 2018 14:14

  Der er fundet en fejl i beregningen af geneafstand for Ny lugtberegning, ved meget små lugtmængder, hvis ansøgningen indeholder mere end et staldafsnit.

   

  Fejlen betyder, at lugtberegningen i dag ikke medregner en lugtmængde (OU) fra det staldafsnit der ligger nærmest en omboende, hvis lugtmængden i det staldafsnit er så lille, at det "falder under" lugtkurven, og der derfor ikke kan beregnes en geneafstand fra det staldafsnit.

   

  Når fejlen er rettet, vil lugtmængden fra nærmeste staldafsnit indgå i beregningen af geneafstanden for nærmeste + næstnærmeste staldafstnit.

   

  Det betyder at man kan opleve at ansøgninger der før ikke fik beregnet en geneafstand pludselig får beregnet en geneafstand fra næstnærmeste og de efterfølgende staldafsnit.  

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret og kan bruges igen

  09-02 2018 10:37

  Opdateringen indeholder følgende rettelser og ændringer:

  • Den funktion der sætter mails i kø og forsøger at sende igen, hvis der er problemer med servere hos SIT, er genstartet.
  • Andre bygninger og staldafsnit er nu med i den Gis-fil man downloader
  • Der kan nu regnes BAT for konsumhøner på IE-brug
  • Diverse tekstrettelser om mindre fejlrettelser rundt omkring i systemet.
 • Husdyrgodkendelse.dk er lukket ned, for at foretage en lille opdatering.

  09-02 2018 09:10

  Det er forventet at systemet vil være klar til brug igen senest kl. 12.

 • Husdyrgodkendelse.dk opdateres fredag den 9. feb. fra kl. 9.00

  07-02 2018 12:53

  I forbindelse med opdateringen vil systemet blive lukket ned fra kl. 9 og ca. 3 timer frem. 

 • Problemer med NemLog-in

  11-01 2018 09:21

  Som følge af nogle problemer hos NemLog-In, kan der her til morgen været problemer med at logge på den nye version af husdyrgodkendelse.dk.

  Det ser ikke ud til at 2007.husdyrgodkendelse.dk er påvirket at problemerne hos NemLog-In.

   

 • Fejl ved kort i fuldskærmsvisning er løst

  08-01 2018 12:01

  Der havde sneget sig en lille fejl ind, som gjorde at kortet ikke kunne åbne i fuldskærmsvisningen. Det er løst nu, og kortet skulle fungere igen.

  Oplever man at kortet ikke vil loade efter opdateringen, skal man trykke på CTRL + F5 for at genloade kortmodulet.

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret til version 4.3

  08-01 2018 10:28

  Denne version indeholder bl.a. følgende ændringer:

  • Der er lavet overvågning over udsendelse af notifikationsmails, som holder øje med om notifikationsmails sendes, og forsøger at sende igen, hvis der er problemer med den mailserver husdyrgodkendelse.dk bruger.
  • I notifikationsmails er der tilføjet navn og adresse på husdyrbruget
  • Husdyrbrugets adresse vises nu på skemaoversigten for ansøger
  • Supplerende oplysninger er opdateret med flere gemknapper.
  • Kommunernes statistikside er opdateret til en mere overskuelig visning med visninger af anmeldelser, revurderinger og ansøgninger samt mulighed for at hente lister til Excel.
  • Miljøkonsekvensrapport er nu et selvstændigt dokument (PDF)
  • Der er kommet sidehoved i PDF med versions og skemanummer
  • Forudsætning for BAT-beregning er fjernet fra produktionerne i nudrift og 8-års drift.

   

  Hvis man har problemer med at få vist kortet efter opdateringen, skal man trykke CTRL + F5 for at genhente kortmodulet. 

 • Husdyrgodkendelse.dk opdateres mandag den 8. januar kl. 9.

  04-01 2018 12:36

  I forbindelse med opdateringen, vil systemet blive lukket ned fra kl 9 og ca. 3 timer frem. 

 • Der er problemer med at hente data fra kortforsyningen

  14-12 2017 11:07

  Problemerne kan betyde at man ikke får vist baggrundskortet når kortmodulet åbnes. 

 • Kortforsyningen er stadig ustabil

  09-12 2017 15:45

  Der tilsyneladende stadig problemer hos Kortforsyningen.dk, som betyder at der også kan være problemer med at bruge husdyrgodkendelse.dk øjeblikket.

  Følg evt. med i driftsstatus på www.kortforsyningen.dk. 

 • Driftsmeddelelse fra Kortforsyningen.dk:

  08-12 2017 14:58

  Ticket og release IP er nu også online - hvilket betyder at Kortforsyningen er 100% online nu -

   

 • Kortforsyningen er MÅSKE oppe igen

  08-12 2017 10:25

  Med STORT forbehold for at Kortforsyningen stadig kan være ustabil, så kan husdyrgodkendelse.dk MÅSKE bruges igen. 

   

   

 • Der er problemer hos Kortforsyningen, hvilket påvirker husdyrgodkendelse.dk

  07-12 2017 22:45

  Kortforsyningen har p.t. et databaseudfald, hvilket betyder at man ikke kan åbne skemaer i husdyrgodkendelse.dk, da der ikke kan hentes matrikler via ejendomsnummer, og kortet ikke kan åbnes.

   

  Følg evt. med på Kortforsyningens driftsstatusside på https://twitter.com/KFdrift 

 • Husdyrgodkendelse.dk er opdateret til version 4.2

  04-12 2017 11:51

  Denne version indeholder følgende opdateringer:

   

  • Der er lavet en mere kompakt visning af siderne "Stalde & produktioner" og "Husdyrgødning", som samtidig giver overblik over stalde og produktioner uden man behøver "folde ud".
  • Info-knapper/tool-tips er bredt ud på hele løsningen, så der er små hjælpetekster til alle felter og funktioner i systemet.
  • Der er sat rich text editors på alle tekstfelter i systemet.
  • Ny metode til beregning af lugt ved brug af flexgrupper. Den nye metode betyder at lugtberegningen ikke længere går i stå, når man har flere flexgrupper i sin ansøgning. Den nye lugtberegningsmetode for flexgrupper kan betyde små ændringer i beregnede geneafstande for skemaer med flexgrupper, men betyder ikke ændringer i konklusionen. Ansøgninger der kun indeholder specifikke dyretype og staldsystemer påvirkes ikke.
  • Mange andre små og større forbedringer af brugerfladen, som følge af mange gode forslag og brugerønsker.
 • Systemet opdateres mandag den 4. december 2017

  29-11 2017 12:16

  Pga. opdateringen vil systemet blive lukket ned fra kl. 9. og ca. 3 timer frem.

 • Hot-fix gennemført, systemet kan bruges igen.

  14-11 2017 09:56

  Vi har genskabt links til husdyrvejledningen.

 • Hot-fix tirsdag d. 14. november 2017

  10-11 2017 12:02
  Som følge af ændringer i husdyrvejledningen, er de fleste links fra de blå spørgsmålstegn blevet brudt, og det kræver en kort nedlukning af systemet at få linksene til at virke igen.

  Husdyrgodkendelse.dk vil derfor blive lukket ned kortvarrigt fra kl. 9.00 tirsdag d. 14. november.
 • Problemet med ejendomsnummer er løst

  24-10 2017 13:39
  Kortforsyningen har løst problemet med at hente matrikler, så det er igen muligt at oprette nye ansøgninger.
 • Der er problemer med ejendomsnummer

  23-10 2017 10:34
  Der er problemer hos kortforsyningen, som gør at husdyrgodkendelse.dk ikke kan hente oplysninger om matrikler.
  Derfor er det p.t. ikke muligt at oprette nye ansøgninger i systemet.
  Kortforsyningen er igang med at løse problemet.
 • Der kan ikke dannes PDF af anmeldelser fra fanen "Funktioner"

  11-10 2017 11:44
  Der er en fejl i systemet, som gør at det ikke er muligt at danne og downloade PDFer af anmeldelser fra fanen "Funktioner".
  PDF af anmeldelser kan i stedet dannes og downloades fra "Gennemse & indsend".
 • Vil du gerne modtage beskeder om driftsforstyrrelser på mail?

  05-10 2017 10:53
  Beskeder om driftsforstyrrelser på husdyrgodkendelse.dk sendes nu ud pr. e-mail til de brugere der har tilmeldt sig vores mailliste.
  Gå til "Min profil" øverst til højre på denne side, for at tilmelde dig.
 • Hot-fix genmemført

  05-10 2017 09:58
  Systemet kan benyttes igen.
 • Hotfix torsdag d. 5. okt

  04-10 2017 15:11
  Husdyrgodkendelse.dk bliver lukket ned for en kort bemærkning torsdag kl. 9.00 for at foretage et "hot-fix" af kortmodulet til anmeldeordninger.
  Vi beklager den korte varsel.
 • Ny version af husdyrgodkendelse.dk er nu i drift.

  02-10 2017 10:35
  En ny version af husdyrgodkendelse.dk er nu tilgængelig. Denne version indeholder følgende opdateringer:

  - Revurderingsmodul
  - Mulighed for at indtaste nudrift på gødningslagre
  - Forbedring af BAT siden
  - Forbedring af afstandsmålerne i anmeldeordningerne
  - Mulighed for at vælge økologi
  - Afstandsmålinger i § 16a og b ansøgninger
  - Hjælpetekster og links til Husdyrvejledningen
  - Pladsoptimering af fane "stalde og produktioner"
  - Mulighed for at kommune kan indtaste naboer, samlet bebyggelse og byzone
  - Tilmelde sig nyhed om evt. driftforstyrelser i husdyrgodkendelse.dk under "min profil"
  - Forbering af PDF udskrift med versionsnummer
  - Mulighed for at indtaste en anden ejer end ansøger
  - Sorteringspile på Sagsoversigten
  - Og andre småting
 • Systemet opdateres mandag den 2. oktober 2017

  28-09 2017 14:15
  Systemet vil være lukket ned fra kl. 8 og et par timer frem.
 • Opdatering af husdyrgodkendelse.dk

  15-09 2017 14:42
  Først i oktober vil en ny version af husdyrgodkendelse.dk blive tilgængelig. Denne version vil indeholde følgende opdateringer:

  - Revurderingsmodul
  - Mulighed for at indtaste nudrift på gødningslagre
  - Forbedring af BAT siden
  - Forbedring af afstandsmålerne i anmeldeordningerne
  - Mulighed for at vælge økologi
  - Afstandsmålinger i § 16a og b ansøgninger
  - Hjælpetekster og links til Husdyrvejledningen
  - Øvrige smårettelser
 • Den gamle husdyrvejledning (Wiki'en) er flyttet

  04-09 2017 10:43
  Den nye adresse til den gamle wiki er https://oldwiki.mst.dk/husdyrvejledning.default.aspx. Hvis man har gemt den gamle adresse (den der starter med www2) som en favorit i sin browser vil det link ikke længere virke.
 • NemID er opdateret

  04-09 2017 09:04
  Systemarbejdet er gennemført, og der kan logges på systemet igen.
 • Få hjælp til husdyrgodkendelse.dk

  30-08 2017 14:38
  Guides til brugen af det nye system kan findes på Miljøstyrelsens side om husdyrgodkendelse.dk.
 • Servicevindue mandag den 4. september 2017

  28-08 2017 14:36
  Mandag den 4. september udskifter NemLog-in certifikat. Det betyder at husdyrgodkendelse.dk (kun ny udgave) også skal skifte certifikat, og derfor vil være lukket fra 7.30 og et par timer frem. (Læs mere her)
 • Systemet er opdateret og klar til brug.

  16-08 2017 09:30
  Dagens opdatering har løst følgende problemer: 1) Visse gyldige CVR-numre blev opfattet som ugyldige, 2) Redigering af BAT-forslag på produktioner ville slette evt. miljøteknologi på den produktion. 3) Enkelte kommunebrugere kunne ikke logge på det nye system.
 • Servicevindue på begge udgaver af husdyrgodkendelse.dk onsdag fra kl. 9.

  14-08 2017 10:34

  Der skal udskiftes certifikater på de servere som husdyrgodkendelse.dk ligger på. Det vil betyde ustabilitet i login for kommuner på begge systemer.

  Derudover bliver der lavet et hot-fix på det nye system, som betyder at det nye system vil blive lukket fra kl. 9.00, onsdag den 16. august.

  Det er forventet at det nye system vil blive åbnet igen omkring kl. 11.
 • Husdyrvejledningen

  11-08 2017 11:15
  Den nye husdyrvejledning er nu tilgængelig. Find den her: husdyrvejledning.mst.dk.
 • Kommuner skal udfylde postmodtager for at få mails fra det nye husdyrgodkendelse.dk

  09-08 2017 14:59
  Den nye version af husdyrgodkendelse.dk kan sende mails til kommunen, når der indsendes en ansøgning. Det kræver dog at kommunerne først går ind og tilføjer den mailadresse der skal sendes til. Man opretter en mailadresse ved at logge ind på systemet og gå til på fanen "Funktioner".
 • Systemet er opdateret og kan bruges igen.

  07-08 2017 10:00

  Der er foretaget en lille fejlrettelse i lugtberegningen.
  Fejlen gjorde at man kunne få en "500 serverfejl" med billede at en gris, og beskeden "Lugtemissionen kunne ikke beregnes"

  Fejlen ville kun opstå hvis der er sat kryds i "Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift" for alle stalde i en ansøgning.
 • Ny version af husdyrgodkendelse.dk i drift

  31-07 2017 11:31