Gå direkte til indhold
 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering

  02-04 2024 16:58

  2017-versionen af husdyrgodkendelse.dk er opdateret i forhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. april 2024. 

   

  Med opdateringen er der sket følgende i §§ 16 a og 16 b skemaer:

   

  På fanen Basisoplysninger er det nu muligt at markere, hvis en ansøgning efter §§ 16 a og 16 b omfatter flere husdyrbrug, der skal godkendes eller tillades samlet efter Husdyrbruglovens § 16 c. Afkrydsning i feltet påvirker ikke beregningerne i ansøgningsskemaet, men vil indikere, at ansøgningen omfatter flere husdyrbrug. Alle eksisterende skemaer er som udgangspunkt ikke markeret og der vil i PDF’en stå: ”Omfatter flere husdyrbrug (§ 16c): Nej”.

   

   

  Desuden er der kommet en funktion i husdyrgodkendelse.dk, hvor man kan få beregnet om et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug. Det sker under fanen Afstande, der er udvidet med oplysninger om ”Forureningsmæssigt forbundet”.  

   

  I alle §§ 16 a og 16 b skemaer er der på fanen Afstande beregnet 50 pct. af den længste ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Den halve geneafstand fra det ansøgende husdyrbrug anvendes til at beregne, om to husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er større end 100 m. Afstanden er den korteste fra f.eks. staldhjørne til staldhjørne på de to husdyrbrug.

   

  I de situationer, hvor der i en §§ 16 a og 16 b ansøgning er behov for at beregne, om et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, kan ansøger og kommune på kortet placere afstandsmarkøren ”Andet husdyrbrug”. Afstandsmarkøren skal placeres ved nærmeste husdyranlæg, husdyrgødnings- eller ensilageopbevaringsanlæg på et ”Andet husdyrbrug”. Fritliggende husdyrgødnings- og ensilageopbevaringsanlæg skal ikke udpeges på det andet husdyrbrug.

   

  Er der på det ansøgende husdyrbrug et fritliggende husdyrgødnings- eller ensilageopbevaringsanlæg, som ikke skal indgå i beregningen af forureningsmæssigt forbundet er det muligt at markere det pågældende anlæg som ”Undtaget af beregning”, hvis det ligger nærmest det ”Andet husdyrbrug”, der måles til. 

   

  Ønsker kommunen at undtage fritliggende husdyrgødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på det ansøgende husdyrbrug fra beregningen af forureningsmæssigt forbundet, skal ansøgningen sendes tilbage til ansøger. Alternativt kan kommunen lave beregningen i et scenarieskema.

   

   

  BEMÆRK at med ændringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. april har alle anmeldeordningerne rykket et paragrafnummer. Denne ændring er endnu IKKE indarbejdet i husdyrgodkendelse.dk. Vi arbejder på at det kan ske snarest muligt. 

   

  Husk at tømme computerens cache efter opdatering af husdyrgodkendelse.dk.

   

  Vi beklager at opdateringen har trukket ud pga serverproblemer hos Statens It.

 • Oversigt over tips, kendte fejl og workarounds

  04-03 2020 13:02

  Se en oversigt over tips, kendte fejl og workarounds til husdyrgodkendelse.dk vha. linket herunder. Oversigten opdateres løbende. Beskrivelser, der ikke længere er relevante, fjernes.

  Tips og workarounds

  Bemærk at oversigten åbnes som et pdf-dokument.

Velkommen til husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk skal bruges af ansøgere, kommuner og klagenævn i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse og tilladelse samt anmeldelser af ændringer af husdyrbrug.


Indhold start

Log ind som ansøger

Log ind som kommune

Log ind som Miljø- og Fødevareklagenævnet

Gå til den tidligere udgave af husdyrgodkendelse.dk