Login
 
  Seneste nyheder


Velkommen til ansøgningssystemet for miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøger
I dette ansøgningssystem kan du som ansøger indtaste alle de oplysninger, der er nødvendige ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Du kan også lave de miljøberegninger, som skal indgå i ansøgningen. Når du er færdig med at indtaste oplysningerne, kan du her fra ansøgningssystemet indsende din ansøgning til den kommune, der skal godkende ansøgningen.

Når du udfylder et ansøgningsskema, har du på hver side af skemaet adgang til vejledning om, hvordan skemaet udfyldes via et link til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning. I husdyrvejledningen kan du også læse om husdyrgodkendelseslovens krav ved godkendelse af et husdyrbrug. Husdyrvejledningen findes på www.mst.dk/husdyrvejledning.

Myndighed
Som myndighed kan der logges ind enten som kommune, eller som Natur- og Miljøklagenævn. Som kommune kan du se en oversigt over ansøgninger til kommunen, registrere sagernes status, udveklse information med ansøgere og bruge systemets skabelon ved udarbejdelse af godkendelser samt foretage scenarieberegninger af ansøgninger. Som Natur- og Miljøklagenævn kan du se en oversigt over afgjorte ansøgninger i alle kommuner, og der er mulighed for at foretage scenarieberegninger. For kommuner og Natur- og Miljøklagenævn, er der på alle sider i systemet links der giver adgang til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning.


  Information
Niras yder ikke længere support på husdyrgodkendelse.dk. Hvis et skema skal flyttes, skal I benytte flytte-funktionen i husdyrgodkendelse.dk. Ved andre ændringer af skema, skal I rette henvendelse til itansogning@mst.dk


 Systemet er nu opdateret, 19-3-2015 16:28
og "Opret fiktiv scenarieberegning" kan nu benyttes igen.   
Systemet er lukket idag fra kl. 15:30 - 18:00 19-3-2015 11:20
Pga. af rettelser. Vi beklager meget ulejligheden.  
Brug ikke kopifunktionen "Opret Fiktiv Scenarieberegning" 19-3-2015 10:53

Vi har opdaget et problem ved funktionen "Opret fiktiv scenarieberegning".
Ansøgers nye kopi til fiktiv scenarieberegning kan ikke sendes retur fra kommunen når den er indsendt.
 
Vi arbejder på højtryk for at få disse ting rettet, og vi forventer at kunne lukke systemet ned sidst på eftermiddagen eller i morgen...  Læs mere
Husdyrgodkendelse.dk er nu opdateret. 18-3-2015 17:12
Husdyrgodkendelse.dk er nu opdateret med følgende:

- Der er indført areal multi-edit for drænet (ja/nej), JB type (JB nr.), vandet (ja/nej) og sædskifte under grunddata og arealer. Funktionen anvendes ved, at vælge en eller flere af drop-down menuerne, og derefter overskrive alle udbringningsarealer. 

- Der er indfø...
 Læs mere
Husdyrgodkendelse.dk holder lukket på onsdag (18/3) fra 15:30 – 19.00 pga. opdatering og forbedringer til kortmodulet. 16-3-2015 15:13
Følgende opdateringer og forbedringer sker:
- Der indføres multi edit ved drænet (Ja/nej), JB type (JB nr.), vandet (Ja,nej) og sædskifte
- Forbedret indholdsfortegnelse i PDF, andre overskiftstyper i PDF, signaturforklaring ved kort i PDF samt indførsel af redigering af PDF kort
- Edit funktion direkte i kortet  Læs mere
Læs alle