Gå direkte til indhold
  • Fejl ved bortscreening er rettet

    23-05 2018 10:25

    Fejlen, der medførte bortscreening af for mange staldafsnit, er nu rettet.

Velkommen til husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk skal bruges af ansøgere, kommuner og klagenævn i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse og tilladelse samt anmeldelser af ændringer af husdyrbrug.


Indhold start

Log ind som ansøger

Log ind som kommune

Log ind som Miljø- og Fødevareklagenævnet

Gå til den tidligere udgave af husdyrgodkendelse.dk