Gå direkte til indhold
 • Husdyrgodkendelse.dk er lukket 9-11 onsdag pga. fejlrettelse

  08-11 2018 09:48

  Den 14. november 2018 rettes fejlen ved korrigering af lugtgeneafstande for staldafsnit med nordlig beliggenhed i forhold til nabobebyggelser (placeret mellem 300⁰ og 60⁰). Der er informeret om denne fejl i en nyhed den 29. oktober 2018.

   

  Husdyrgodkendelse.dk er derfor lukket fra kl. 9 til ca. kl. 11 onsdag den 14. november 2018.

 • Fejl i lugtberegning ved nordlige stalde - opdateret 8. november 2018

  29-10 2018 11:36

  Vi har i enkelte skemaer desværre konstateret en fejl ved korrigering af lugtgeneafstande for staldafsnit med nordlig beliggenhed i forhold til nabobebyggelser (placeret mellem 300⁰ og 60⁰). Fejlen bliver rettet så hurtigt som muligt.

   

  Fejlen forekommer i et meget begrænset antal skemaer og betyder, at den korrigerede lugtgeneafstand beregnes for kort.

   

  Indtil den er rettet beder vi kommunerne om ikke at træffe afgørelser i sager med nordligt beliggende staldafsnit, hvor den vægtede gennemsnitsafstand ikke er mindst lige så lang som den ukorrigerede geneafstand.

   

  I de allerede afgjorte sager, har vi konstateret at højst 8 kan være berørte af fejlen. Det præcise antal, kan vi se efter fejlrettelsen. Vi vil da komme med en udmelding om betydningen heraf, bl.a. ved direkte kontakt til de kommuner og konsulenter, som har de berørte sager.

Velkommen til husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk skal bruges af ansøgere, kommuner og klagenævn i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse og tilladelse samt anmeldelser af ændringer af husdyrbrug.


Indhold start

Log ind som ansøger

Log ind som kommune

Log ind som Miljø- og Fødevareklagenævnet

Gå til den tidligere udgave af husdyrgodkendelse.dk