Gå direkte til indhold
 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering

  16-05 2024 11:10

  2017-versionen af husdyrgodkendelse.dk er opdateret i forhold til følgende:

   

  Baggrundskort

  De tre baggrundskort hentes nu fra Datafordeleren, da den tidligere kortløsning udfases ultimo maj 2024.

  Ortofoto fra 2008 er erstattet af ortofoto fra 2016.

  Opløsningen på skærmkortet er væsentlig forbedret.

  FOT-kortet er udfaset, da det ikke udbydes af Datafordeleren.

   

  OML

  Under Basisoplysninger er det nu muligt at angive, hvis lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning. Oplysningen påvirker ikke lugtberegningen i skemaet, men der kommer følgende info-besked på fanen med resultatet af lugtberegningen: ”Bemærk at nedenstående lugtberegning er erstattet af en konkret OML-beregning.” 

   

  Kommunens afgørelser

  I forbindelse med kommunens afgørelse af §§ 16 a og 16 b ansøgninger er der indarbejdet nye pop-up beskeder. Her skal kommunen bekræfte, at det er det rigtige skema, de er ved at afgøre. Miljøstyrelsen beder kommunerne have fokus på at tjekke om det er det rigtige skema de er ved at afgøre, samt at de vælger den rigtige type afgørelse. 

   

  Nyheder om husdyrgodkendelse.dk på mail

  Hvis du ikke har modtaget denne nyhed på mail kan du tilmelde dig nyheder om husdyrgodkendelse.dk på følgende link: https://husdyrvejledning.dk/#abonnerhusdyr

   

  BEMÆRK at med ændringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. april 2024 har alle anmeldeordningerne rykket et paragrafnummer. Denne ændring er endnu IKKE indarbejdet i husdyrgodkendelse.dk. Vi arbejder på at det kan ske i løbet af juni.

   

  Husk at tømme computerens cache efter opdatering af husdyrgodkendelse.dk.

   

 • Oversigt over tips, kendte fejl og workarounds

  04-03 2020 13:02

  Se en oversigt over tips, kendte fejl og workarounds til husdyrgodkendelse.dk vha. linket herunder. Oversigten opdateres løbende. Beskrivelser, der ikke længere er relevante, fjernes.

  Tips og workarounds

  Bemærk at oversigten åbnes som et pdf-dokument.

Velkommen til husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk skal bruges af ansøgere, kommuner og klagenævn i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse og tilladelse samt anmeldelser af ændringer af husdyrbrug.


Indhold start

Log ind som ansøger

Log ind som kommune

Log ind som Miljø- og Fødevareklagenævnet

Gå til den tidligere udgave af husdyrgodkendelse.dk