Login
 
  Seneste nyheder


Velkommen til ansøgningssystemet for miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøger
I dette ansøgningssystem kan du som ansøger indtaste alle de oplysninger, der er nødvendige ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Du kan også lave de miljøberegninger, som skal indgå i ansøgningen. Når du er færdig med at indtaste oplysningerne, kan du her fra ansøgningssystemet indsende din ansøgning til den kommune, der skal godkende ansøgningen.

Når du udfylder et ansøgningsskema, har du på hver side af skemaet adgang til vejledning om, hvordan skemaet udfyldes via et link til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning. I husdyrvejledningen kan du også læse om husdyrgodkendelseslovens krav ved godkendelse af et husdyrbrug. Husdyrvejledningen findes på www.mst.dk/husdyrvejledning.

Myndighed
Som myndighed kan der logges ind enten som kommune, eller som Natur- og Miljøklagenævn. Som kommune kan du se en oversigt over ansøgninger til kommunen, registrere sagernes status, udveklse information med ansøgere og bruge systemets skabelon ved udarbejdelse af godkendelser samt foretage scenarieberegninger af ansøgninger. Som Natur- og Miljøklagenævn kan du se en oversigt over afgjorte ansøgninger i alle kommuner, og der er mulighed for at foretage scenarieberegninger. For kommuner og Natur- og Miljøklagenævn, er der på alle sider i systemet links der giver adgang til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning.


  Information
Indberetning af paragraf-skift for afgørelser fra 2014.
Sager der er afgjort med forkert §-angivelse, kan nu ændres i statistikken for sager afgjort i 2014.
Har I ikke allerede indberettet disse ændringer til statistikken, kan dette gøres inden d. 24. april, via
itansogning@mst.dk
Status på husdyrgodkendelse.dk´s server problemer 1-7-2015 09:20
Statens IT arbejder på at normalisere driften af vores server. Dette arbejde kan dog betyde, at serverne de næste par dage kan være ustabile.

Hvis I oplever fejl 500, server error eller en anden uhensigtsmæssighed, må I meget gerne kontakte itansogning@mst.dk
 
Statens IT har stadig problemer med driften af vores server 30-6-2015 15:30
30-06-2015 kl. 15:30 Problemer med serveren der håndtere vores beregninger.
30-06-2015 kl. 17:30 Problemet løst
 
Visse kortlag utilgængelige pga. opdateringer 29-6-2015 14:37

Arealinformation ved Miljøportalen undergår i dag en opdatering, forventet afsluttet kl. 17:00. Dette betyder at kortlag fra følgende grupper ikke vil være tilgængelige:
- Beskyttelseslinjer
- Fredning
- Natur ...
 Læs mere
Statens IT har pt. problemer med svartider på husdyrgodkendelse.dk 24-6-2015 14:24
- hvilket betyder, at systemet kan være langsom, og at I bliver smidt af.  
Login via Danmarks Miljøportal virker igen 24-6-2015 11:55
Beklager fejlen.  
Læs alle