Gå direkte til indhold
 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter dagens opdatering

  29-11 2021 12:58

  Efter optateringen 24/11 var opstået en fejl, så der ikke kunne gemmes ændringer i produktionsarealer, miljøteknologi mv. Denne fejl er nu rettet, så der igen kan gemmes.

  Se i øvrigt nyheden fra 24/11 om seneste opdateringer.

   

 • Husdyrgodkendelse.dk er åbent igen efter opdatering

  24-11 2021 11:18

  Med opdateringen er bl.a. sket følgende:

  • Som beskrevet i nyhed 1/11-21 har ruhed på opland i nogle tilfælde kunne ændre sig ved kopi/scenarieberegning. Dette er rettet, så ruheden af opland altid fastholdes, når der laves kopi og scenarier. Vær opmærksom på, at ved overført data fra gamle husdyrgodkendelse.dk sættes ruheden uændret default på naturpunktet til skov og opland til landbrug, samt kumulation til nul.
  • Baggrundskort hentes nu fra dataforsyningen.
  • ”FOT kort” er igen tilgængeligt i gamle husdyrgodkendelse.dk, her er det vigtigt at tømme browserens cache, for at det virker.

  Vi arbejder fortsat på, at få matrikelkortet til at virke.

 • Oversigt over tips, kendte fejl og workarounds

  04-03 2020 13:02

  Se en oversigt over tips, kendte fejl og workarounds til husdyrgodkendelse.dk vha. linket herunder. Oversigten opdateres løbende. Beskrivelser, der ikke længere er relevante, fjernes.

  Tips og workarounds

  Bemærk at oversigten åbnes som et pdf-dokument.

Velkommen til husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk skal bruges af ansøgere, kommuner og klagenævn i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse og tilladelse samt anmeldelser af ændringer af husdyrbrug.


Indhold start

Log ind som ansøger

Log ind som kommune

Log ind som Miljø- og Fødevareklagenævnet

Gå til den tidligere udgave af husdyrgodkendelse.dk