Gå direkte til indhold
 • Fejl forekommer ved kopiering af skemaer

  17-04 2018 12:10

  Der kan ske en fejl ved kopiering af skemaer, både kopiering til scenarieberegning, ansøgning og revurdering. Fejlen opstår i visse tilfælde når naturlinjer kopieres. Fejlen medfører, at den viste deposition på naturlinjerne er forkert. Miljøstyrelsen arbejder pt. på at rette fejlen.

    

  Det er altså ikke en beregningsfejl, men en fejl ved kopiering, da naturlinjerne ikke genberegnes per automatik ved kopiering.

   

  Fejlen kan pt. undgås ved at gå ind i kortmodulet og genberegne naturlinjerne ved at gemme stald- og lagergeometrierne efter kopiering fra et andet skema. Det anbefales at gøre dette på kopierede skemaer og oprettede revurderinger.

   

  Fejlen kan kun opstå ved kopiering, og der er altså ikke nogen problemer på skemaer der er oprettet fra bunden i det nye system.

Velkommen til husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk skal bruges af ansøgere, kommuner og klagenævn i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse og tilladelse samt anmeldelser af ændringer af husdyrbrug.


Indhold start

Log ind som ansøger

Log ind som kommune

Log ind som Miljø- og Fødevareklagenævnet

Gå til den tidligere udgave af husdyrgodkendelse.dk