Login
 
  Seneste nyheder


Velkommen til ansøgningssystemet for miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøger
I dette ansøgningssystem kan du som ansøger indtaste alle de oplysninger, der er nødvendige ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Du kan også lave de miljøberegninger, som skal indgå i ansøgningen. Når du er færdig med at indtaste oplysningerne, kan du her fra ansøgningssystemet indsende din ansøgning til den kommune, der skal godkende ansøgningen.

Når du udfylder et ansøgningsskema, har du på hver side af skemaet adgang til vejledning om, hvordan skemaet udfyldes via et link til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning. I husdyrvejledningen kan du også læse om husdyrgodkendelseslovens krav ved godkendelse af et husdyrbrug. Husdyrvejledningen findes på www.mst.dk/husdyrvejledning.

Myndighed
Som myndighed kan der logges ind enten som kommune, eller som Natur- og Miljøklagenævn. Som kommune kan du se en oversigt over ansøgninger til kommunen, registrere sagernes status, udveksle information med ansøgere og bruge systemets skabelon ved udarbejdelse af godkendelser samt foretage scenarieberegninger af ansøgninger. Som Natur- og Miljøklagenævn kan du se en oversigt over afgjorte ansøgninger i alle kommuner, og der er mulighed for at foretage scenarieberegninger. For kommuner og Natur- og Miljøklagenævn, er der på alle sider i systemet links der giver adgang til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning.


  Information
Driftsforstyrrelserne d. 12. april er afhjulpet, og systemet er i normal drift.
Driftesforstyrrelser d. 12. april 2016 13-4-2016 11:41
Der har været driftsproblemer med servere hos Statens-IT, som har betydet at husdyrgodkendelse.dk gik ned, og der var problemer med at logge ind.
 
 
Driftsforstyrrelser d. 7 april 2016 10-4-2016 07:38
Statens-IT havde problemer med nogle servere, som betød at husdyrgodkendelse.dk har var helt ned i perioder, og også gav lidt ekstra fejlmeldinger fra systemet.

 
Problemet med adgang med NemID er løst 2-3-2016 10:39
Nets har nu løst det problem, som gjorde at Statens IT ikke kunne få adgang til Nets nye servere, som betød at man ikke kunne logge ind via NemID.

Vi (især Nets) beklager de gener fejlen har medført for brugerene af systemet.
 
 
Nitratklassekort er opdateret d. 1. marts 2016 1-3-2016 10:36
Som varslet den 27. Januar, vil husdyrgodkendelse.dk fra 1. marts 2016 benytte nye nitratklassekort. Læs mere på MSTs hjemmeside.

Bemærk, at man fra kommunens side skal trykke på knappen "Genberegn N- og P-klasser" p...
 Læs mere
Adgang via NemID er genetableret 1-3-2016 09:53
Problemet med adgang til systemet via NemID er nu løst.

Årsagen til problemet var at Nets havde flyttet nogle servere, som husdyrgodkendelse.dk efterfølgende ikke kunne få adgang til.

Problemet er løst midlertidig, ved at husdyrgodkendelse.dk benytter de oprindelige servere hos Nets.

 
 
Læs alle