Login
 
  Seneste nyheder


Velkommen til ansøgningssystemet for miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøger
I dette ansøgningssystem kan du som ansøger indtaste alle de oplysninger, der er nødvendige ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Du kan også lave de miljøberegninger, som skal indgå i ansøgningen. Når du er færdig med at indtaste oplysningerne, kan du her fra ansøgningssystemet indsende din ansøgning til den kommune, der skal godkende ansøgningen.

Når du udfylder et ansøgningsskema, har du på hver side af skemaet adgang til vejledning om, hvordan skemaet udfyldes via et link til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning. I husdyrvejledningen kan du også læse om husdyrgodkendelseslovens krav ved godkendelse af et husdyrbrug. Husdyrvejledningen findes på www.mst.dk/husdyrvejledning.

Myndighed
Som myndighed kan der logges ind enten som kommune, eller som Natur- og Miljøklagenævn. Som kommune kan du se en oversigt over ansøgninger til kommunen, registrere sagernes status, udveklse information med ansøgere og bruge systemets skabelon ved udarbejdelse af godkendelser samt foretage scenarieberegninger af ansøgninger. Som Natur- og Miljøklagenævn kan du se en oversigt over afgjorte ansøgninger i alle kommuner, og der er mulighed for at foretage scenarieberegninger. For kommuner og Natur- og Miljøklagenævn, er der på alle sider i systemet links der giver adgang til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning.


  Information
Indberetning af paragraf-skift for afgørelser fra 2014.
Sager der er afgjort med forkert §-angivelse, kan nu ændres i statistikken for sager afgjort i 2014.
Har I ikke allerede indberettet disse ændringer til statistikken, kan dette gøres inden d. 24. april, via
itansogning@mst.dk
Husdyrgodkendelse.dk er opdateret 28-5-2015 17:33
Husdyrgodkendelse.dk er opdateret med følgende:

 

- Nyt login via Danmarks Miljøportal. Hvis I (kommuner) har problemer med at logge ind via den integrerede løsning, se link: https://husdyrgodkendelse.dk/Login/Miljoeportal/DmpInfo.aspx
 
- En areal-g...
 Læs mere
Husk - Husdyrgodkendelse.dk holder lukket i morgen d. 28. maj fra kl. 16.00 – 19.00 27-5-2015 16:19
Pga. opdateringer.  
Login via digital signatur og mail-udsendelse ved indsendelse af ansøgning virker igen. 26-5-2015 14:23
 
Husdyrgodkendelse.dk har desværre været ramt af nedetid i pinsen 25-5-2015 15:06
Vi har her i pinsen været nød til, at skifte den ene server på husdyrgodkendelse.dk. I den forbindelse har vi en fejl ved mail-udsendelse når ansøgninger sendes til kommunen. Det skal bemærkes, at ansøgninger indsendes til kommunen selv om fejlen kommer. login via digital signatur virker igen. 

Vi beklager meget d...
 Læs mere
Husdyrgodkendelse har desværre igen været ramt af nedetid 22-5-2015 16:15
Vi arbejder på at finde en løsning på problemet. Systemet er under overvågning i pinsen.  
Læs alle