Gå direkte til indhold
 • Opdatering er desværre udsat til den 18. juli 2019 kl. 9-12

  12-07 2019 11:21

  Den planlagte opdatering af husdyrgodkendelse.dk til den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse må desværre udsættes til torsdag den 18. juli 2019.

   

  Systemet lukkes derfor den 18. juli fra kl. 9 til ca. kl. 12.

   

  Der er opstået tekniske problemer med en server, som må løses inden opdateringen.

   

  Opdateringen skal ske pga. disse ændringer:

   

  • Målepunkt for beregning af ammoniakdeposition (§ 30)
  • Præcisering af BAT-krav for eksisterende anlæg (bilag 3, afsnit 2.1.2) 

   

  Ændringerne gælder for alle verserende sager.

   

  Indtil opdateringen er gennemført, skal kommunerne være særlig opmærksomme på, at systemets beregninger af BAT-krav og ammoniakdeposition afviger fra bekendtgørelsens regler.

   

   

  Se den nye bekendtgørelse samt information om baggrunden for den via disse links:

  Ny bekendtgørelse

  Høringsbrev

Velkommen til husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk skal bruges af ansøgere, kommuner og klagenævn i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse og tilladelse samt anmeldelser af ændringer af husdyrbrug.


Indhold start

Log ind som ansøger

Log ind som kommune

Log ind som Miljø- og Fødevareklagenævnet

Gå til den tidligere udgave af husdyrgodkendelse.dk