Login
 
  Seneste nyheder


Velkommen til ansøgningssystemet for miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøger
I dette ansøgningssystem kan du som ansøger indtaste alle de oplysninger, der er nødvendige ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Du kan også lave de miljøberegninger, som skal indgå i ansøgningen. Når du er færdig med at indtaste oplysningerne, kan du her fra ansøgningssystemet indsende din ansøgning til den kommune, der skal godkende ansøgningen.

Når du udfylder et ansøgningsskema, har du på hver side af skemaet adgang til vejledning om, hvordan skemaet udfyldes via et link til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning. I husdyrvejledningen kan du også læse om husdyrgodkendelseslovens krav ved godkendelse af et husdyrbrug. Husdyrvejledningen findes på www.mst.dk/husdyrvejledning.

Myndighed
Som myndighed kan der logges ind enten som kommune, eller som Natur- og Miljøklagenævn. Som kommune kan du se en oversigt over ansøgninger til kommunen, registrere sagernes status, udveklse information med ansøgere og bruge systemets skabelon ved udarbejdelse af godkendelser samt foretage scenarieberegninger af ansøgninger. Som Natur- og Miljøklagenævn kan du se en oversigt over afgjorte ansøgninger i alle kommuner, og der er mulighed for at foretage scenarieberegninger. For kommuner og Natur- og Miljøklagenævn, er der på alle sider i systemet links der giver adgang til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning.


  Information
Niras yder ikke længere support på husdyrgodkendelse.dk. Hvis et skema skal flyttes, skal I benytte flytte-funktionen i husdyrgodkendelse.dk. Ved andre ændringer af skema, skal I rette henvendelse til itansogning@mst.dk


 Om opdateringen af kortmodulet pr. 20. januar 2015 – Ny praksis 4-3-2015 15:00

I forlængelse af Miljøstyrelsens nyheder af 20. januar, 22.januar og 3. februar 2015 skal Miljøstyrelsen nu præcisere, at ændringen af naturpunkterne inde i kortmodulet er udtryk for, at Miljøstyrelsen ændrer praksis i forhold til ammoniakdepositionsberegninger.

I det tidligere kortmodul regnede systemet med é...  Læs mere

Rettelse af vægtkorrektion ved tyrekalve og ungtyre 26-2-2015 16:03
Fra fredag den 27/2-15 er normtal for tyre rettet, således at systemet regner korrekt ved ændret vægtangivelse i forhold til ammoniaktabet.

 

Vi beklager fejlen.

 

 
Login via Miljøportalen 11-2-2015 10:05
Da der har været problemer med kommunernes integrerede login via Danmarks miljøportal, har vi skiftet miljøportalens login tilbage til den tidligere metode.  
Husdyrgodkendelse.dk er nu opdateret med: 10-2-2015 16:43
- et nyt certifikat til kommunelogin via miljøportalen
- performance optimering
- rettelse af informationstekst ved fosfor
 
Husdyrgodkendelse.dk holder lukket tirsdag den 10/2 kl. 15:30 - 18.00 9-2-2015 13:19
På grund af opdatering af certifikat til kommune-login.  
Læs alle