Gå direkte til indhold
 • Husdyrgodkendelse.dk er åbnet igen efter opdatering

  13-06 2024 11:37

  2017-versionen af husdyrgodkendelse.dk er opdateret i forhold til paragrafændringerne på anmeldeordningerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. april 2024. 

   

  Alle igangværende og nye skemaer vedrørende anmeldeordningerne, der ikke var afgjort 1. april 2024, er rykket ét paragrafnummer. Det betyder for eksempel, at et ikke afgjort skema til anmeldelse af forskellige driftsbygninger, anlæg m.v. ville inden opdateringen hedde § 10. Det er nu automatisk opdateret til § 11 på alle igangværende skemaer i henhold til gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse. 

   

  Anmeldelser afgjort i perioden fra 1. april 2024 til opdateringen 13. juni 2024 er også automatisk rettet til det nye paragrafnummer. 

   

  Anmeldelser afgjort før 1. april 2024 har beholdt det gamle paragrafnummer.

   

  Husk at tømme computerens cache efter opdatering af husdyrgodkendelse.dk.

 • Oversigt over tips, kendte fejl og workarounds

  04-03 2020 13:02

  Se en oversigt over tips, kendte fejl og workarounds til husdyrgodkendelse.dk vha. linket herunder. Oversigten opdateres løbende. Beskrivelser, der ikke længere er relevante, fjernes.

  Tips og workarounds

  Bemærk at oversigten åbnes som et pdf-dokument.

Velkommen til husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk skal bruges af ansøgere, kommuner og klagenævn i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse og tilladelse samt anmeldelser af ændringer af husdyrbrug.


Indhold start

Log ind som ansøger

Log ind som kommune

Log ind som Miljø- og Fødevareklagenævnet

Gå til den tidligere udgave af husdyrgodkendelse.dk