Login
 
  Seneste nyheder


Velkommen til ansøgningssystemet for miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøger
I dette ansøgningssystem kan du som ansøger indtaste alle de oplysninger, der er nødvendige ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Du kan også lave de miljøberegninger, som skal indgå i ansøgningen. Når du er færdig med at indtaste oplysningerne, kan du her fra ansøgningssystemet indsende din ansøgning til den kommune, der skal godkende ansøgningen.

Når du udfylder et ansøgningsskema, har du på hver side af skemaet adgang til vejledning om, hvordan skemaet udfyldes via et link til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning. I husdyrvejledningen kan du også læse om husdyrgodkendelseslovens krav ved godkendelse af et husdyrbrug. Husdyrvejledningen findes på www.mst.dk/husdyrvejledning.

Myndighed
Som myndighed kan der logges ind enten som kommune, eller som Natur- og Miljøklagenævn. Som kommune kan du se en oversigt over ansøgninger til kommunen, registrere sagernes status, udveklse information med ansøgere og bruge systemets skabelon ved udarbejdelse af godkendelser samt foretage scenarieberegninger af ansøgninger. Som Natur- og Miljøklagenævn kan du se en oversigt over afgjorte ansøgninger i alle kommuner, og der er mulighed for at foretage scenarieberegninger. For kommuner og Natur- og Miljøklagenævn, er der på alle sider i systemet links der giver adgang til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning.


  Information
Systemet er opdateret den 28. oktober

 
Kumulation skal nu angives og redigeres via kortmodulet 3-11-2015 10:13

Da det nye kortmodul, i kombination med den ny lugtberegning, giver mulighed for at der kan udpeges flere af samme type bebyggelse, skal kumulationen angives via kortmodulet, og ikke via Grunddata->Anlæg.

Dette skyldes at to forskellige udpegninger af samme type bebyggelse kan have forskellige værdier for kumulation, og inddateringsm...
 Læs mere
Husdyrgodkendelse.dk er opdateret den 28. oktober 2015 28-10-2015 22:40

Opdateringen indeholder følgende ændringer:

Nyt lugtberegningsmodul
Der er implementeret et nyt lugtberegningsmodul (version 2) som fra dags dato anvendes i alle lugtberegninger i systemet. Det nye lugtberegningsmodul betyder, at det nu er muligt at udpege flere af samme type omboende på kor...
 Læs mere
HUSK- systemet opdateres onsdag den 28. oktober 27-10-2015 09:39
Det betyder at der vil blive lukket for systemet fra kl. 15 og resten af dagen.  

Den nye version vil bl.a. indeholde en ny lugtberegningsside, hvor det er muligt at se detaljer om lugtberegningen for de enkelte staldafsnit, og det vil blive muligt at sætte flere punkter for samme type beboe...
 Læs mere
Foderkorrektioner - Malkekøer 20-10-2015 14:19
Med normtallene for 2015 og fremad, opgøres der ikke længere FE for malkekøer. I stedet opgøres der kg. tørstof.

Derfor er det nu normtallenes tørstoftal der indgår i husdyrgodkendelse.dk's beregninger fra den 1/10 2015.

Tekstændringer på brugerflader følger med næste opdatering af syst...
 Læs mere
Systemet er opdateret med nye normtal, der træder i kraft den 1/10 29-9-2015 08:51
Normtallene er opdateret d. 1. oktober, med nye normtal for vægtgrænser, ydelser, N og P ab dyr og ammoniaktab. Opdateringen gælder alle skemaer der er indsendt første gang fra og med d. 1/10-2015.
Har dit skema ikke tidligere været indsendt, men er produktionerne oprette...
 Læs mere
Læs alle