Login
 
  Seneste nyheder


Velkommen til ansøgningssystemet for miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøger
I dette ansøgningssystem kan du som ansøger indtaste alle de oplysninger, der er nødvendige ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Du kan også lave de miljøberegninger, som skal indgå i ansøgningen. Når du er færdig med at indtaste oplysningerne, kan du her fra ansøgningssystemet indsende din ansøgning til den kommune, der skal godkende ansøgningen.

Når du udfylder et ansøgningsskema, har du på hver side af skemaet adgang til vejledning om, hvordan skemaet udfyldes via et link til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning. I husdyrvejledningen kan du også læse om husdyrgodkendelseslovens krav ved godkendelse af et husdyrbrug. Husdyrvejledningen findes på www.mst.dk/husdyrvejledning.

Myndighed
Som myndighed kan der logges ind enten som kommune, eller som Natur- og Miljøklagenævn. Som kommune kan du se en oversigt over ansøgninger til kommunen, registrere sagernes status, udveksle information med ansøgere og bruge systemets skabelon ved udarbejdelse af godkendelser samt foretage scenarieberegninger af ansøgninger. Som Natur- og Miljøklagenævn kan du se en oversigt over afgjorte ansøgninger i alle kommuner, og der er mulighed for at foretage scenarieberegninger. For kommuner og Natur- og Miljøklagenævn, er der på alle sider i systemet links der giver adgang til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning.


  Information
Husdyrgodkendelse.dk er sidst opdateret den 11. feb. 2016.
Husdyrgodkendelse.dk er opdateret. 11-2-2016 15:11
I forbindelse med opdateringen, er der rettet en mindre fejl i kopifunktionen, som var årsag til at enkelte skemaer havnede på kommunens liste over scenarieberegninger når de blev sendt ind.

 
 
Husdyrgodkendelse.dk lukkes kortvarrigt torsdag den 11. feb. kl.15. 10-2-2016 08:43
Torsdag den 11. februar kl. 15, vil husdyrgodkendelse.dk blive lukket ned, for at foretage en mindre systemopdatering.

Opdateringen vil rette en mindre fejl i kopifunktionen, som p.t. er årsag til at enkelte skemaer der sendes ind til kommunen, havner på kommunens liste over scenarieberegninger.
 
Husdyrgodkendelse.dk kan nu foretage BAT-beregninger 1-2-2016 14:12
Med opdateringen den 1. februar 2016, er husdyrgodkendelse.dk blevet udvidet med nye beregninger af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab, opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).
 
Bemærk: Før BAT-beregningen kan køres, skal ansøger angive, for alle stalde i ansøgningen...
 Læs mere
Nitratklassekort opdateres 1. marts 2016 27-1-2016 10:08
Til brug for kommunernes sagsbehandling i sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug, offentliggør Miljøstyrelsen et opdateret nitratklassekort 1. marts 2016.

Se hele nyheden på mst.dk
 
BAT-beregninger i husdyrgodkendelse.dk 26-1-2016 13:23
Mandag den 1. februar fra kl. 14, vil husdyrgodkendelse.dk blive lukket ned, for at foretage en systemopdatering.

Opdateringen vil tilføje en helt ny beregningsside, der beregner den vejledende grænseværdi for ammoniaktab, opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)...
 Læs mere
Læs alle