Gå direkte til indhold
 • Nyt kort med 3 års gennemsnit af total kvælstofdeposition 2019 – 2021 er tilgængelig på husdyrgodkendelse.dk

  02-06 2023 16:17

  Kortene med samlet deposition af kvælstof til miljøgodkendelser indeholder information om den årlige mængde af kvælstof (gennemsnit over 3 år), som deponeres på planter, jord og vand fra luften. Depositionen er stedfæstet i et grid, hvor vægten af den samlede årlige deposition er beregnet for hvert kvadrat i griddet. Datasættene er resultat af modelberegninger med DEHM modellen udført af DCE, Aarhus Universitet ifm. delprogram for luft under NOVANA.

   

  Information om det enkelte kvadrats kg N pr. hektar pr. år, i gennemsnit over 3 år, fremgår også af MiljøGIS

  https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=husdyr2017

 • Miljøstyrelsen og kommuner inviterer til webinar om husdyrsager

  22-05 2023 12:51

  Webinaret afholdes på Zoom onsdag den 7. juni kl. 13 - 15.

  Link vil på dagen være tilgængeligt under nyheder på forsiden af husdyrgodkendelse.dk.

   

  Læs mere her: 

  https://husdyrvejledning.mst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2023/maj/miljoestyrelsen-og-kommuner-inviterer-til-webinar-om-husdyrsager/

 • Oversigt over tips, kendte fejl og workarounds

  04-03 2020 13:02

  Se en oversigt over tips, kendte fejl og workarounds til husdyrgodkendelse.dk vha. linket herunder. Oversigten opdateres løbende. Beskrivelser, der ikke længere er relevante, fjernes.

  Tips og workarounds

  Bemærk at oversigten åbnes som et pdf-dokument.

Velkommen til husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk skal bruges af ansøgere, kommuner og klagenævn i forbindelse med ansøgninger om miljøgodkendelse og tilladelse samt anmeldelser af ændringer af husdyrbrug.


Indhold start

Log ind som ansøger

Log ind som kommune

Log ind som Miljø- og Fødevareklagenævnet

Gå til den tidligere udgave af husdyrgodkendelse.dk