Login
 
  Seneste nyheder


Velkommen til ansøgningssystemet for miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøger
I dette ansøgningssystem kan du som ansøger indtaste alle de oplysninger, der er nødvendige ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Du kan også lave de miljøberegninger, som skal indgå i ansøgningen. Når du er færdig med at indtaste oplysningerne, kan du her fra ansøgningssystemet indsende din ansøgning til den kommune, der skal godkende ansøgningen.

Når du udfylder et ansøgningsskema, har du på hver side af skemaet adgang til vejledning om, hvordan skemaet udfyldes via et link til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning. I husdyrvejledningen kan du også læse om husdyrgodkendelseslovens krav ved godkendelse af et husdyrbrug. Husdyrvejledningen findes på www.mst.dk/husdyrvejledning.

Myndighed
Som myndighed kan der logges ind enten som kommune, eller som Natur- og Miljøklagenævn. Som kommune kan du se en oversigt over ansøgninger til kommunen, registrere sagernes status, udveksle information med ansøgere og bruge systemets skabelon ved udarbejdelse af godkendelser samt foretage scenarieberegninger af ansøgninger. Som Natur- og Miljøklagenævn kan du se en oversigt over afgjorte ansøgninger i alle kommuner, og der er mulighed for at foretage scenarieberegninger. For kommuner og Natur- og Miljøklagenævn, er der på alle sider i systemet links der giver adgang til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning.


  Information
BEMÆRK: Husdyrgodkendelse.dk vil blive lukket ned torsdag den 19. januar fra kl. 11.30 og ca. 3 timer frem.  
Husdyrgodkendelse.dk opdateres torsdag den 19. januar fra 11.30 til ca. 14.30 16-1-2017 13:34
Torsdag den 19. januar 2017 kl. 11.30, og ca. 3 timer frem, vil husdyrgodkendelse.dk være lukket, for at foretage mindre ændringer.

 
 
Systemet er nu opdateret jf. nyhed fra den 20-10-2016 26-10-2016 12:19
 
Onsdag den 24/10 kl. 11:30 sker der en mindre opdatering af husdyrgodkendelse.dk 20-10-2016 13:23

I forbindelse med opdateringen den 21/9, blev der introduceret to fejl:
- Fiktive og scenarieberegninger kan ikke fremsøges under "alle" søgningen.
- Fejl i ældre skemaers eventloggen spærre for, at der kan påbegyndes en revurdering på nogle skemaer.
Dette rettes den 24/10.

Derudover indføres oplysni...
 Læs mere
Problemer med login med nøglefil torsdag d. 13. okt. 14-10-2016 08:53
Fra ca. kl. 14 og resten af dagen, har det ikke været muligt at logge på husdyrgodkendelse.dk med NemID (nøglefil). Årsagen var et certifikatproblem hos Nets.

 
 
Normtal for mink og småkalve er opdateret. 5-10-2016 13:03
 
Læs alle