Login
 
  Seneste nyheder


Velkommen til ansøgningssystemet for miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøger
I dette ansøgningssystem kan du som ansøger indtaste alle de oplysninger, der er nødvendige ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Du kan også lave de miljøberegninger, som skal indgå i ansøgningen. Når du er færdig med at indtaste oplysningerne, kan du her fra ansøgningssystemet indsende din ansøgning til den kommune, der skal godkende ansøgningen.

Når du udfylder et ansøgningsskema, har du på hver side af skemaet adgang til vejledning om, hvordan skemaet udfyldes via et link til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning. I husdyrvejledningen kan du også læse om husdyrgodkendelseslovens krav ved godkendelse af et husdyrbrug. Husdyrvejledningen findes på www.mst.dk/husdyrvejledning.

Myndighed
Som myndighed kan der logges ind enten som kommune, eller som Natur- og Miljøklagenævn. Som kommune kan du se en oversigt over ansøgninger til kommunen, registrere sagernes status, udveklse information med ansøgere og bruge systemets skabelon ved udarbejdelse af godkendelser samt foretage scenarieberegninger af ansøgninger. Som Natur- og Miljøklagenævn kan du se en oversigt over afgjorte ansøgninger i alle kommuner, og der er mulighed for at foretage scenarieberegninger. For kommuner og Natur- og Miljøklagenævn, er der på alle sider i systemet links der giver adgang til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning.


  Information
Der har denne morgen været problemer med at logge ind på husdyrgodkendelser via miljøportalen.
Problemet er nu løst.
Systemet lukkers kortvarigt d. 24/4. 7-4-2014 15:12
Systemet vil være lukket d. 24. april kl. 18-19, som følge af vedlighold af servere.  
Bemærk: Ny viden om lugt fra mink. 28-2-2014 14:24
Der er dags dato offentliggjort ny viden om lugt fra mink. Der kan herefter beregnes geneafstand for mink. Husdyrgodkendelse.dk er endnu ikke opdateret med de nyeste normtal, og der skal derfor foretages en workaround. Bemærk at ændringen også gælder verserende ikke afgjorte sager. 
Der henvises til wiki vejledningens afsnit herom. 
 
Fejl i beregningen produktionslinje JeTy05 28-2-2014 14:18
Tønder Kommune har konstateret en fejl i husdyrgodkendelse.dks normsæt. Der er tale om en fejl der kun berører staldsystemet JeTy05. Beregningerne medfører at ammoniakfordampningen fra staldsystemet undervurderes betydeligt. Fejlen forventes løst, samtidigt med opdatering af lugtenhederne for Mink.  
Problem med afsat gødning er løst 18-2-2014 15:51
Problemet med at slette afsat gødning er nu løst.
MST beklager de gener det må have medført.
 
Systemet opdateres tirsdag d. 18. februar. 17-2-2014 11:50
Systemet lukkes ned kl. 15.00 for at rette fejlen vedr. afsat gødning.
Det forventes at systemet er oppe igen senest onsdag morgen.
 
Læs alle