Login
 
  Seneste nyheder


Velkommen til ansøgningssystemet for miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøger
I dette ansøgningssystem kan du som ansøger indtaste alle de oplysninger, der er nødvendige ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Du kan også lave de miljøberegninger, som skal indgå i ansøgningen. Når du er færdig med at indtaste oplysningerne, kan du her fra ansøgningssystemet indsende din ansøgning til den kommune, der skal godkende ansøgningen.

Når du udfylder et ansøgningsskema, har du på hver side af skemaet adgang til vejledning om, hvordan skemaet udfyldes via et link til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning. I husdyrvejledningen kan du også læse om husdyrgodkendelseslovens krav ved godkendelse af et husdyrbrug. Husdyrvejledningen findes på www.mst.dk/husdyrvejledning.

Myndighed
Som myndighed kan der logges ind enten som kommune, eller som Natur- og Miljøklagenævn. Som kommune kan du se en oversigt over ansøgninger til kommunen, registrere sagernes status, udveklse information med ansøgere og bruge systemets skabelon ved udarbejdelse af godkendelser samt foretage scenarieberegninger af ansøgninger. Som Natur- og Miljøklagenævn kan du se en oversigt over afgjorte ansøgninger i alle kommuner, og der er mulighed for at foretage scenarieberegninger. For kommuner og Natur- og Miljøklagenævn, er der på alle sider i systemet links der giver adgang til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning.


  Information
Niras yder ikke længere support på husdyrgodkendelse.dk. I skal derfor henvende jer til itansogning@mst.dk, hvis et skema skal ændres eller flyttes.
Husdyrgodkendelse er nu opdateret, og oprettelse af scenarie-skemaer virker igen. 2-9-2014 18:45
 
Den manglende oprettelse af et scenarie-skema rettes i dag kl. 17 - 20.00. Husdyrgodkendelse.dk er lukket i dette tidsrum. 2-9-2014 15:40
Beklager de gener det måtte medføre.  
Til kommuner: Oprettelse af et scenarieskema virker pt. ikke 2-9-2014 10:26
Oprettelse af et scenarieskema virker pt. ikke, vi arbejder på at få løst problemet hurtigt muligt.  
Husdyrgodkendelse er opdateret den 01-09-2014 1-9-2014 19:01

Opdateringen har medført følgende:

- Visning af udnyttelsesprocent ved tilført gødning under fane 3.2 Gødningsregnskab.
- Rettelse af fejl ved PDF generering
- Rettelse af fejl ved foderoptimering af g P/FE ved malkekøer i nudriften
- Rettelse af fejl ved sideskift på forsiden
-&...  Læs mere

Bemærk: Ændret effekt af flydedug 12-5-2014 09:35
På Miljøstyrelsens Teknologiliste er effekten af flydedug nu hævet fra 25 % til 50 %, og sidestilles således nu med fast overdækning og telt.
Ansøger der ønsker at anvende flydedug skal derfor fremadrettet indtaste flydedug som "fast overdækning".
 
Læs alle