Login
 
  Seneste nyheder


Velkommen til ansøgningssystemet for miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøger
I dette ansøgningssystem kan du som ansøger indtaste alle de oplysninger, der er nødvendige ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Du kan også lave de miljøberegninger, som skal indgå i ansøgningen. Når du er færdig med at indtaste oplysningerne, kan du her fra ansøgningssystemet indsende din ansøgning til den kommune, der skal godkende ansøgningen.

Når du udfylder et ansøgningsskema, har du på hver side af skemaet adgang til vejledning om, hvordan skemaet udfyldes via et link til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning. I husdyrvejledningen kan du også læse om husdyrgodkendelseslovens krav ved godkendelse af et husdyrbrug. Husdyrvejledningen findes på www.mst.dk/husdyrvejledning.

Myndighed
Som myndighed kan der logges ind enten som kommune, eller som Natur- og Miljøklagenævn. Som kommune kan du se en oversigt over ansøgninger til kommunen, registrere sagernes status, udveklse information med ansøgere og bruge systemets skabelon ved udarbejdelse af godkendelser samt foretage scenarieberegninger af ansøgninger. Som Natur- og Miljøklagenævn kan du se en oversigt over afgjorte ansøgninger i alle kommuner, og der er mulighed for at foretage scenarieberegninger. For kommuner og Natur- og Miljøklagenævn, er der på alle sider i systemet links der giver adgang til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning.


  Information
Niras yder ikke længere support på husdyrgodkendelse.dk. I skal derfor henvende jer til itansogning@mst.dk, hvis et skema skal ændres eller flyttes.
Vedligeholdelse af systemets server er nu foretaget. 14-8-2014 17:16
 
Til kommuner: Bemærk, miljøportalen skifter certifikat den 17/8. 7-8-2014 16:44
Miljøportalen skifter certifikat den 17/8. Hvis I oplever uregelmæssigheder i forbindelse med login via miljøportalen til husdyrgodkendelse.dk skal I skrive til itansogning@mst.dk.  
Varsling: Husdyrgodkendelse er lukket torsdag den 14/8 fra kl. 16.00-19.00 7-8-2014 15:27
Husdyrgodkendelse er lukket torsdag den 14/8 fra kl. 16.00 - 19.00 på grund af vedligeholdelse af server.  
Systemet er nu opdateret. 19-6-2014 16:21
Systemet er nu blevet opdateret, så adgangen via digital signatur og kortdelen virker. Med hensyn til hastigheden sker der en oprydning i løbet af i nat, hvilket bør optimere hastigheden.  
kl 16.00 i dag genstarter vi husdyrgodkendelse 19-6-2014 13:29
Kl 16.00 genstarter vi husdyrgodkendelse.dk. Hvis I er på systemet på dette tidspunkt, vil I blive logget af. Årsagen er, at vi skal have rettet adgangen til den digitale signatur og udbedret fejlen ved kortet.  
Læs alle