Login
 
  Seneste nyheder


Velkommen til ansøgningssystemet for miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ansøger
I dette ansøgningssystem kan du som ansøger indtaste alle de oplysninger, der er nødvendige ved ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Du kan også lave de miljøberegninger, som skal indgå i ansøgningen. Når du er færdig med at indtaste oplysningerne, kan du her fra ansøgningssystemet indsende din ansøgning til den kommune, der skal godkende ansøgningen.

Når du udfylder et ansøgningsskema, har du på hver side af skemaet adgang til vejledning om, hvordan skemaet udfyldes via et link til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning. I husdyrvejledningen kan du også læse om husdyrgodkendelseslovens krav ved godkendelse af et husdyrbrug. Husdyrvejledningen findes på www.mst.dk/husdyrvejledning.

Myndighed
Som myndighed kan der logges ind enten som kommune, eller som Natur- og Miljøklagenævn. Som kommune kan du se en oversigt over ansøgninger til kommunen, registrere sagernes status, udveklse information med ansøgere og bruge systemets skabelon ved udarbejdelse af godkendelser samt foretage scenarieberegninger af ansøgninger. Som Natur- og Miljøklagenævn kan du se en oversigt over afgjorte ansøgninger i alle kommuner, og der er mulighed for at foretage scenarieberegninger. For kommuner og Natur- og Miljøklagenævn, er der på alle sider i systemet links der giver adgang til Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning.


  Information
Niras yder ikke længere support på husdyrgodkendelse.dk. Hvis et skema skal flyttes, skal I benytte flytte-funktionen i husdyrgodkendelse.dk. Ved andre ændringer af skema, skal I rette henvendelse til itansogning@mst.dk


 Husdyrgodkendelse holder lukket på onsdag den 29. oktober 2014 22-10-2014 14:05
Husdyrgodkendelse holder lukket på onsdag den 29. oktober fra kl. 15:30-19:00, da den nye kortkomponent skal implementeres i systemet.  
Fejl i FE-normtal ved søer er rettet 21-10-2014 08:42
Den omtalte normtalsfejl den 16-10-2014 er nu rettet i husdyrgodkendelse. Der er en skrivefejl i normtalssættet, den korrekte værdi er 1530 FE for søer.  Dvs. at husdyrgodkendelse nu er rettet fra 1650 FE til 1530 FE ved søer.
 
Nyhed på husdyrgodkendelse.dk 17-10-2014 12:22
Der er konstateret en fejl i de situationer, hvor man tager en kopi af et skema fra før 2011, som indeholder en angivelse af stipladser for får og heste.
Stipladserne for får og heste blev fjernet tilbage i 2011, og når der i dag tages en kopi af sådan et skema, vil stipladsen ikke fremgå af grunddata under fanen ”produktioner”, me...
 Læs mere
Bemærk: Der er konstateret en fejl i normtallene ved søer! 16-10-2014 14:36

Vi er blevet opmærkesomme på en fejl i korrektionsfaktoren i normtallene fra DCE. Denne fejl betyder, at ved foderkorrektion af svin beregnes N og P forkert. Vi undersøger sagen og arbejder på, at få problemet løst hurtigst muligt. Det skal bemærkes, at...  Læs mere

Fejlen for lugt er nu fundet og rettet. 2-10-2014 11:39
Fejlen var i normtallene for 2014 i følgende staldsystemer:

Avlstyr, Jersey
Avlstyr, stor race
Årsko, Jersey
Kvie/stud, jersey
Kvie/stud, tung race
Årsko, tung race
Småkalv, Jersey
Småkalv, tung race
Tyrekalv, Jersey
Tyrekalv, stor race
Ungtyr, Jersey
Ungtyr, stor ra...
 Læs mere
Læs alle